Algemeen

Hoe speel je het spel?

Deze website zal blijvend ge-update worden. Heeft u een voorbeeldles, middelen in de klas of iets anders voor de website, stuur het dan naar info@onderwijsmaakjesamen.nl.

Samen met je team praten over het onderwijs in de 21e eeuw?

Het O21 spel zorgt dat je met elkaar van gedachten kan wisselen. De volgende zeven vaardigheden staan in het O21 spel centraal: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Met zeven verschillende spelvormen kan er gediscussieerd en kritisch gekeken worden naar het onderwijs in de eigen school. Dit kan leiden tot veranderingen in het onderwijsaanbod. Het kan ook een aanleiding zijn om te komen tot de ontwikkeling van een gezamenlijke visie.

Video’s

Do you know?

Video niet zichtbaar? Bekijk deze ted talk online.

Changing education paragdigms

Downloads

Idea-keeper
Referenties

Achtergrond informatie

De doelen van het O21 spel

Hieronder wordt per doel meer informatie gegeven:

 1. Leerkrachten krijgen meer zicht op de inhoud van de vaardigheden en het onderwijs van de 21e eeuw.
  Het is belangrijk dat leerkrachten eerst meer zicht krijgen op de vaardigheden en het onderwijs in de 21e eeuw, omdat zij dan pas een mening hierover kunnen vormen. Deze mening dient gevormd te worden, omdat dit ervoor zorgt dat een team leerkrachten kan bepalen hoe hun onderwijs eruit moet zien en wat er eventueel veranderd moet worden in hun visie of in hun onderwijs. De vaardigheden van de 21e eeuw zijn in Nederland onderzocht door Roblin en Voogt (2009). Stichting Kennisnet heeft hier een model voor ontwikkelt, waarin de vaardigheden zijn opgenomen. Met dit model kun je meer zicht krijgen op wat de vaardigheden van de 21e eeuw inhouden en hoe deze in het onderwijs ingezet kunnen worden.
 2. Leerkrachten vormen een gezamenlijke visie over het onderwijs in de 21e eeuw.
  Een visie ontwikkelen in een schoolorganisatie is belangrijk, omdat er dan op consistente en duidelijke wijze gewerkt wordt. Een gezamenlijke visie kan alleen bereikt worden als er overeenstemming in de waarden en normen van het management en de leerkrachten is (Wallace & Gravells, 2010). Er bestaat anders de kans dat leerkrachten de gezamenlijke visie niet uitdragen en zelf of onderling een eigen visie hebben (Hammerness, 2001).Een gezamenlijke visie moet opgebouwd worden door inbreng vanuit alle niveaus van de organisatie. Dit zijn het individuele niveau, het leerling-niveau, het leerkrachtniveau en het schoolniveau. Op elk niveau moet nagedacht worden hoe er gewerkt moet worden (Wallace & Gravells, 2010). Een visie kan gezien worden als de weg naar een missie. Missie is het doel van een organisatie. Door een tijdspad te hanteren, kunnen de doelen behaald worden (Sheppard & Brown, 2009; Fullan, 2006).
 3. Het spel kan zorgen dat er veranderingen in de school tot stand komen.
  Het O21 spel kan ervoor zorgen dat scholen meer zicht krijgen op waar veranderingen mogelijk zijn. De maatschappij verandert voortdurend. Nederland is de afgelopen jaren veranderd van een industriële samenleving in een kennis- en netwerksamenleving. Onder andere ICT neemt een steeds grotere rol in. Dit heeft met name consequenties op de vaardigheden die mensen moeten bezitten om te kunnen functioneren in de nieuwe maatschappij (Allen & Velden, 2011). Om onze leerlingen voor te bereiden op de maatschappij waar zij in gaan leren en werken, moet er aandacht zijn voor de vaardigheden die zij moeten gaan bezitten. Bereiden jullie in school de leerlingen voor op deze maatschappij? Met het O21 spel kun je erachter komen welke veranderingen jullie willen doorvoeren!

Links

Het model van Kennisnet over het onderwijs in de 21e eeuw
Een dossier van Leraar 24 over onderwijs in de 21e eeuw

Trends voor de toekomst
Op de hoogte blijven van onderwijs in de 21e eeuw? Scoop it!
LinkedIn
Twitter

Extra informatie per kaart

Kaart 5

Veranderingen in uw school
Er zijn drie manieren van veranderen. Er is een traditionele manier, een transitie manier en transformationele manier. Zoals duidelijk werd uit kaart 5, is de meest ideale manier van veranderen om continu te veranderen. Dit komt overeen met de transformationele manier. De verschillende manieren van veranderen kunnen voor zowel leraren als leerlingen een middel zijn om na te denken over onderwijs in de toekomst. Voor meer informatie over de drie veranderingsmanieren, zie de volgende link.
http://qedfoundation.org/index.php/component/content/article/54

Voor de ontwikkeling van het product willen wij graag de (praktijk-)deskundigen die feedback gegeven hebben in de ontwikkeling van O21 spel.
Stichting Kennisnet
David van der Kooij (adviseur vindingrijk denken in onderwijs en organisatie)
Rob de Haas (de Bono Mastertrainer)
Angela Horsten (directeur basisschool Klinkers)

Tevens dank aan alle aanwezige scholen bij de klankbordsessie
Maarten Ebbing (bs. Het Noorderlicht)
Martijn Beekhof (bs. De Boeg)
Simone van der Ploeg (bs. Combinatie ’70)
Alice van de Hoek (bs. Impuls)
Pim van Leeuwen (bs. Lucerbertschool)
Koen Elbers (bs. Meander)
Moessin Laghmich (bs. De Dijselbloem)
Nynke de Greef (student PABO Helmond)
Suzan Jilesen (student PABO Helmond)
Carmen van Rooij (student PABO Helmond)
Sanne van de Kerkhof (student PABO Helmond)

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.