Kritisch denken

Hoe speel je het spel?

Definitie

Video’s

Praktijkvoorbeeld van peerfeedback geven

[leraar24 id=”1303″]
Video niet zichtbaar? Download de leraar24 app voor iPhone/iPad of bekijk de video op laptop/pc.

Kritisch denken in het VO

[leraar24 id=”823″]
Video niet zichtbaar? Download de leraar24 app voor iPhone/iPad of bekijk de video op laptop/pc.

Achtergrond informatie

Actief luisteren
Om kritisch te kunnen luisteren is het belangrijk dat leerlingen actief leren luisteren. Actief luisteren houdt in dat je tijdens het luisteren laat zien dat je er bij bent, je houdt aandacht voor de persoon die praat en probeert te begrijpen wat er gezegd wordt.

Er zijn een viertal punten waar opgelet kan worden tijdens het actief luisteren:

 1. Luisteren om het gesprek te begrijpen.
  Hierbij gaat het er om dat je begrijpt welke boodschap iemand over wil brengen en welke gevoelens er geuit worden tijdens het gesprek.
 2. Het reageren naar de spreker.
  Zorg dat je laat zien, dat je begrijpt wat deze persoon gezegd heeft. Dit kan het beste gedaan worden door te reageren naar de persoon. Door in te gaan op wat de persoon heeft verteld of door vragen te stellen die in gaan op wat de persoon net heeft verteld, laat je zien dat je luistert.
 3. Houd de expressie in de gaten.
  Alle vormen van expressie, waaronder lichaamshouding, oogcontact, etc. zijn hints. Deze hints geven informatie over het gevoel wat een persoon heeft. Dit werkt vaak versterkend in de gesprokken taal.
 4. Test of het begrepen is.
  Zorg dat je zeker weet dat er geen misopvattingen ontstaan. Je kunt dit doen door het gesprek van de persoon samen te vatten of door vragen te stellen ter bevestiging van wat de persoon verteld heeft in het gesprek (Marzano & Heflebower, 2012).

Debatteren in de klas
Leren debatteren, een wezenlijk deel van je ontwikkeling

Voorbeeldles Primair onderwijs

Heeft u een voorbeeldles, stuur het dan naar info@onderwijsmaakjesamen.nl.

Argumenteren over nieuwsitem

De vaardigheid: Kritisch denken
PO: middenbouw/bovenbouw
Lesdoelen: De leerlingen leren kritisch denken over twee verschillende meningen na aanleiding van een actueel nieuwsbericht.

Benodigde materialen

 • Een actueel nieuwsbericht waaruit je een stelling formuleert.
 • Een aantal computers

Inleiding
Introduceer de les door een eenvoudig voorbeeld van een stelling te geven. Bijvoorbeeld ‘voetballen is altijd leuk om te doen. Laat leerlingen de voor- en tegenargumenten benoemen en schrijf deze op.

Laat vervolgens een uitzending van het jeugdjournaal zien. Aan de hand van dit nieuwsitem kun je met de leerlingen gezamenlijk een stelling bedenken. Je geeft de leerlingen de opdracht om voor- en tegenargumenten te bedenken. De leerlingen mogen hierbij gebruik maken van de computer.

Kern
De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met het maken van de argumenten. Je kunt leerlingen begeleiden door de volgende vragen: Hoe denk jij er zelf over? Hoe denk je dat die mensen erover denken? Waarom voeren ze het op deze manier uit? Vind jij dat een goede manier?

Vervolgens kunnen leerlingen onderling overleggen welke argumenten ze verzonnen hebben en kunnen ze samen kijken welke argumenten minder sterk zijn.

Eventueel vervolg
Laat de leerlingen in debat gaan met elkaar over het onderwerp. Laat ze de voor- en tegenargumenten benoemen. De leerkracht is de gespreksleider die de leerlingen aanwijst die mogen praten.

Afsluiting
Bespreek met de leerlingen hoe het opstellen van de argumenten ging. Welke argumenten vond je moeilijk te bedenken? Vond je het moeilijk om een mening te vormen over het onderwerp? Wat waren sterke argumenten? Welke argumenten waren niet zo sterk? Hoe komt dat?

Met dank aan Nynke de Greef, Suzan Jilesen, Carmen van Rooij en Sanne van de Kerkhof

Voorbeeldles Voorgezet onderwijs

Wij zijn op zoek naar voorbeeldlessen voor het primair en voortgezet onderwijs. Heeft u een voorbeeldles, stuur het dan naar info@onderwijsmaakjesamen.nl.

Links

Debatacademie

Downloads

Nakaart (ansichtkaart)
Nakaart (evaluatietrechter)
Nakaart (de vuist van vijf)
Nakaart (memory)
Informatiebronnen
Advertentie
Klassenverkiezing

Extra informatie per kaart

Kaart 2

Nakaart (ansichtkaart)
Nakaart (evaluatietrechter)
Nakaart (de vuist van vijf)
Nakaart (memory)


sluiten