Sociale en culturele vaardigheden

Hoe speel je het spel?

Definitie

Video’s

Aandacht voor diversiteit in de klas

[leraar24 id=”3133″]
Video niet zichtbaar? Download de leraar24 app voor iPhone/iPad of bekijk de video op laptop/pc.

Groepsvergadering

[leraar24 id=”3117″]
Video niet zichtbaar? Download de leraar24 app voor iPhone/iPad of bekijk de video op laptop/pc.

Betrokkenheid van leerlingen in school

Materialen van vroeger

Eigenaarschap

[leraar24 id=”3116″]
Video niet zichtbaar? Download de leraar24 app voor iPhone/iPad of bekijk de video op laptop/pc.

Achtergrond informatie

Sociale en culturele vaardigheden en de globalisering
Hoe gaat de maatschappij er over een paar jaar uit zien als onze leerlingen aan het werk zijn? Wat voor werk gaan ze uitvoeren en hoe richten zij hun leven in? Dit zijn vragen die wij nu nog niet kunnen beantwoorden. Natuurlijk zijn er wel verschillende voorspellingen al gedaan.

Uit het filmpje van ‘shift happens’ wordt het volgende weergegeven:

90% van de nieuwe diploma’s van wetenschappen en technologieën zullen uit het verre oosten komen.

Er worden nu per dag 250.000 online berichten door jongeren gestuurd en dit gaat de komende jaren nog meer toenemen.

Wat kunnen wij op dit moment met deze voorspellingen? Ga je op de voet verder waar je bent gebleven of veranderd de school om te voldoen aan de voorspellingen?

Globalisering
Onze maatschappij is nu al voor een gedeelte geglobaliseerd. Op dit moment kan er al op veel verschillende manieren contact met elkaar gezocht en gehouden worden. Als iemand bijvoorbeeld in Suriname zit, kan er gewoon met Skype een video-chat plaatsvinden. Je kunt elkaar dan zowel zien als horen. Daarnaast kan er op eenvoudig een vlucht geboekt worden om snel naar de andere kant van de wereld te vliegen.

In het bedrijfsleven zie je de globalisering door samenwerking of door overname van bedrijven door verschillende landen. Als voorbeeld:

‘De Zweedse autofabrikant Saab wordt Chinees. Het bedrijf wordt voor 100 procent overgenomen door de Chinese autobedrijven Youngman en Pang Da. De drie partijen hebben daarover een principe-overeenkomst gesloten. De Chinezen betalen ongeveer 100 miljoen euro voor de overname’ (bron: https://nos.nl/artikel/308064-saab-wordt-chinees.html).

Netwerken is dus niet meer landelijk of cultureel gebonden, maar kan over de hele wereld plaats vinden (Boe, Lernhout & Sprangers, 2011). Hiervoor zijn de sociale en culturele vaardigheden van belang. Door een goede ontwikkeling van sociale en culturele vaardigheden weten bijvoorbeeld de werknemers van Saab in Zweden om te gaan met visie op het bedrijf vanuit China. Het inzicht dat ze hebben in elkaars culturen kan ervoor zorgen dat ze weten hoe ze op gepaste wijze om kunnen gaan met deze verschillen.

De integratie van verschillende nationaliteiten bieden mogelijkheden om tot innovatie te komen. Ieder vanuit zijn perspectief kan hier namelijk een deelname in hebben. De komende jaren zullen de culturen steeds meer versmelten. Steeds meer culturen nemen al producten of werkwijzen over. Hierdoor veranderd de cultuur (Boe, Lernhout & Sprangers, 2011).

Onderwijs van morgen
Nu kan de vraag gesteld worden, wat globalisering met het onderwijs te maken heeft. Door de globalisering veranderd de maatschappij. Het onderwijs kan nagaan wat zij hun leerlingen willen meegeven in de omgang met de globalisering. Het onderwijs heeft de taak om leerlingen te ontwikkelen om zich staande te houden in de maatschappij (Bellanca & Brandt, 2010), dus wat kun morgen concreet gaan ondernemen om leerlingen bewust te maken van de globalisering?

  • Laat leerlingen contact leggen met leerlingen uit andere landen door middel van e-mail. Door ze een tijdje te laten e-mail en leren ze elkaars cultuur kennen en leren ze zich gepast te gedragen. Daarnaast zullen ze op deze manier overeenkomsten en verschillen ervaren.
  • Besteed aandacht aan landen zoals China die steeds groter (qua mensenaantal) worden. Wat betekenen deze landen nu al voor ons? Als concreet voorbeeld kan benoemd worden dat de meeste kleding die leerlingen aan hebben hier vandaan komt.
  • Ga in het curriculum van de school na wat er precies over globalisering en sociale en culturele vaardigheden vermeld staat en maak het bespreekbaar in een teamvergadering. Wat voor doelen wil je bereiken met de leerlingen? Stel vast hoe je dit wilt aanpakken.

Aukje Meens, april 2012

Dit artikel is gebaseerd op de volgende bronnen:

Boe, D., de, Lernhout, B. & Sprangers, P. (2011). Edushock. Breinoptimizer voor leren in de toekomst. Schiedam: Scriptum.
Bellanca, J. & Brandt, R. (2010). 21st century skills. Rethinking how students
learn. Bloomington: Tree Press.

Voorbeeldles Primair Onderwijs

Heeft u een voorbeeldles voor het primair onderwijs, stuur het dan naar info@onderwijsmaakjesamen.nl.

Workshop over Onderwijs in de 21e eeuw

Onderwijs maak je natuurlijk samen! In de workshop over O21 in de onderwijspraktijk zijn er verschillende ideeën gegeven door de deelnemers hoe er aandacht kan zijn voor de sociale en culturele vaardigheden. Enkele voorbeelden worden hieronder toegelicht om in de praktijk uit te voeren:

Verschillende feesten vieren: Op veel scholen worden de christelijke feesten gevierd, die ook opgenomen zijn in Nederlandse jaarkalender. Door een feest te vieren van een andere cultuur, kunnen de overeenkomsten binnen de feesten besproken en ervaren worden.

Silent disco: Om te ervaren hoe is het is als iemand doof is, kun je een silent disco laten plaatsvinden. Leerlingen horen dan geen muziek, maar voelen wel de bas en zien de lichten. Vervolgens kan er besproken worden wat ze ervaren en wat voor verschillen er zijn.

Ervaren hoe het is om blind te zijn: Om leerlingen te laten ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn, kun je ze een hindernis laten lopen. De hindernis kan gelopen worden met bijv. een blinddoek op of speciale brillen die het beeld van ver weg weghalen of het beeld verkleinen.

Gewoontes in de klas: Tussen de leerlingen zijn veel verschillen in de gewoontes die ze van thuis uit meekrijgen. Laat leerlingen een mindmap maken over hun gewoontes en laat ze in groepjes aan elkaar daarover vertellen. Vervolgens kun je eventueel de leerlingen een Placemat laten invullen, waarbij ze eerst hun eigen gewoontes opschrijven in de hoek van het vel en vervolgens in het midden de overeenkomsten van elkaar opschrijven.

Goed doel steunen: Als je met de school een goed doel steunt bv. een weeshuis uit Nigeria, kun je naast het geven van geld hier ook aandacht aan besteden in de klas. Leerlingen kunnen zich namelijk gaan verdiepen in de cultuur en gewoontes van deze groep mensen. Daarnaast kunnen ze een beeld krijgen over de verschillen in de sociale en culturele vaardigheden, door dit te bevragen in een interview via Skype. Tevens kunnen leerlingen een cultureel gebruik of gewoonte uitvoeren, bijv. leerlingen met een rugzak vol water laten wandelen om te ervaren hoe het voor kinderen in andere landen is die dit elke dag doen.

Dank aan de deelnemers van de workshop over Onderwijs in de 21e eeuw.

 

Voorbeeldles Voortgezet onderwijs

Wij zijn op zoek naar voorbeeldlessen voor het voortgezet onderwijs. Heeft u een voorbeeldles, stuur het dan naar info@onderwijsmaakjesamen.nl.

Links

Peerfeedback geven aan elkaar
Kwaliteiten door leerlingen zelf bepalen
Geschiedenis Canon
Kleurrijk communiceren

Downloads

Agenda voor jou in de buurt
Affiche maken
Prinsjesdag
Klassenverkiezing

Extra informatie per kaart

Kaart 5

Culturen van elkaar ervaren
Laat u inspireren met de ideen om leerlingen andere culturen te ervaren!

Eten
Bespreek vooraf met de leerlingen wie eten meenemen uit verschillende landen. Dit kan eten zijn, uit het land van herkomst van de ouders of juist een land wat ze nog niet kennen.
In de klas kan besproken worden, welke verschillen ze zien, proeven en ruiken.

Synagoge
Regel voor je leerlingen in je klas een bezoek aan een synagoge. Door leerlingen vooraf informatie over de het Joodse geloof te laten zoeken, hebben ze al voorkennis verkregen. Hiermee kunnen ze zich voorbereiden door vragen op te stellen. Tijdens een bezoek kunnen leerlingen zien en horen hoe het er in een synagoge aan toe gaat voor Joodse mensen.

Thuis
Zijn er enkele leerlingen waarvan de thuissituatie anders is dan bij de anderen, bijv. waarvan de ouders een boerderij of een friettent hebben? Vraag aan deze ouders of de leerlingen mogelijk een paar uur mogen komen kijken en waarbij zij iets vertellen of hun thuissituatie en werk. Op deze manier zien leerlingen hoe het bijv. op een boerderij aan toe gaat.

Vroeger
Laat leerlingen verschillende materialen bekijken van vroeger. Bijvoorbeeld een camera, LP, cassettebandjes, diskettes etc.
Op deze manier kunnen leerlingen ervaren wat de verschillen zijn en wat de verbetering is geweest in de afgelopen jaren (zie video voor reacties van leerlingen).

sluiten