Expertisecentrum E.G.O

Vanuit onze relatie met de Katholieke Universiteit Leuven en het CEGO, vormt Onderwijs Maak Je Samen in Nederland het loket voor scholen die zich willen laten inspireren vanuit het Ervaringsgericht Onderwijs.

Logo Expertisecentrum Ervaringsgericht OnderwijsErvaringsGericht Onderwijs (EGO) betekent in essentie niet dat we de kinderen zoveel mogelijk ‘door ervaring’ willen laten leren. De pedagogische visie en didactiek die bij het EGO horen, danken hun ontstaan aan een bepaalde manier van kijken: de ervaringsgerichte benadering. Daar ligt de kern van het EGO. Je gebruikt je eigen ‘ervaringsstroom’ als middel om je beter in de ervaring van de ander te verplaatsen. In een proces van rolneming neem je het perspectief van de ander: je voelt wat die voelt, beleeft verlangens en noden, ziet, hoort, proeft wat die ander proeft, je neemt de wereld waar zoals hij of zij, je komt in zijn gedachten en kijk op dingen.

Op de website van het expertisecentrum vind je verdiepende artikelen, inspirerende columns en de mogelijkheid je verder te professionaliseren in het ervaringsgerichte gedachtengoed.

Het expertisecentrum EGO is tevens ambassadeur van kindvolgsysteem Looqin.

 

sluiten