Onze missie

1. Wie zijn wij en wat doen wij

Onderwijs Maak Je Samen is een ondernemend onderwijsadviesbureau. We werken met en voor organisaties in het onderwijs. We ontwikkelen en delen kennis en toepassingen met klanten en organisaties als universiteiten en hogescholen. Onderwijs Maak Je Samen is een schakel tussen theorie en praktijk ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de professional en de organisatie waarbinnen hij/zij acteert.

2. Ons bestaansrecht

Ons bestaansrecht komt voort uit de wens en de opdracht van het onderwijs om zich te verbeteren en te ontwikkelen. Dit wordt met name ingegeven door maatschappelijke veranderingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Onderwijs Maak Je Samen streeft ernaar alle scholen in Nederland en daarbuiten te voorzien van kennis en energie om kwalitatief goed onderwijs te organiseren. Onderwijs dat wordt vormgegeven door professionele leraren (ik-kwaliteit) in een professionele onderwijsorganisatie (wij-kwaliteit), waar elk kind in staat wordt gesteld het beste in zichzelf naar boven te halen

3. onze normen, waarden en overtuigingen

Openheid, helderheid, vertrouwen en een positief kritische houding zijn belangrijke pijlers in ons dagelijks handelen. We trachten in alles wat we doen initiatiefrijk, enthousiast en inspirerend te zijn. We stellen de leraar en leidinggevende centraal met de ontwikkeling van de leerling als uiteindelijke doel.

4. Onze intenties en ambities

Samen streven wij naar een professionele en trotse onderwijssector. We baseren onze diensten op actualiteit en onderzoek, zowel wetenschappelijk als praktijkonderzoek. Onderwijs Maak Je Samen voorziet in de behoeften van haar klanten in beroepstrots, inspiratie en nieuwe kennis. We helpen veranderen waarbij de klant het uiteindelijk zelf kan doen.

Onze visie

1. Omgevingsbeeld

Wij zijn een landelijk en internationaal opererende onderwijsorganisatie. Samenwerken met klanten en verschillende partners zit in ons DNA. Scholen hebben nu een marktgerichte verhouding met onderwijsadvies waar het in het verleden een subsidierelatie was. Dit leidt tot veranderingen voor zowel de scholen als de adviesbranche. Het onderwijs ontwikkelt zich steeds meer als positief kritische klant en partner.

2. Droompositie

Alle scholen weten ons te vinden en zien ons als hun beste geclassificeerde partner. Elke klant van Onderwijs Maak Je Samen is een ambassadeur van ons. We zijn een organisatie waar samen ontwikkelen centraal staat. In onze diensten, producten en communicatie zijn we onderscheidend en toonaangevend en zetten we de landelijke koers uit. Onze positief kritische houding zorgt bij collega’s en klanten voor de juiste dialoog en de gewenste ontwikkeling. In alle aspecten waarin we de scholen ondersteunen, geven deze na verloop van tijd het veranderproces zelf vorm. We bekleden een belangrijke functie binnen de educatieve infrastructuur.

3. Succesformule

Onderwijs Maak Je Samen heeft een uniek karakter. Ons team bestaat uit gedreven en professionele mensen met lef. We hebben een open en enthousiaste uitstraling. De vraag van de klant is voor ons leidend waarbij we sterk doel- en procesgericht werken. Onderwijs Maak Je Samen heeft de kracht actief samenwerkingsrelaties aan te gaan en kennis te delen. Ons team bestaat uit mensen met een sterk onderscheidende expertise waarbij deze kennis ook complementair aan elkaar is. We springen snel en creatief in op kansen die we zien.

Kernwaarden

Onderwijs

Overtuiging hebben dat onderwijs de motor voor leren, leven en werken is
Leerling centraal stellen en houden
Vernieuwend en op maat voor de klant
Inzetten van de kracht van het visuele en kinesthetische
21e eeuwse vaardigheden

Maak

Activerende werkvormen
Durf, heb lef, stimuleer tot uitproberen, fouten maken hoort erbij
Breng continu nieuwe ideeën en inzichten in
Maken = inspireren
Van denken naar doen

Je

Activerende werkvormen gebruiken in trajecten
Doen wat je belooft, liefst sneller, beter en meer
Authentiek, open en oprecht
Enthousiast
Oprecht luisteren; eerst begrijpen, dan begrepen worden

Samen

We zijn trots op onze collega’s en spreken vol lof over hen
Afstemmen op behoeften en wensen van de klant
Samen kennis delen
Gezamenlijk gevoel OMJS blijven ervaren
Samen overleggen met klant en collega’s

sluiten