Productinfo

Hardopdenkend leren lezen gaat over model-leren bij begrijpend lezen en is een van de vijf boeken uit de serie ‘actiestrategieën voor lezers’. De achterliggende gedachte is eenvoudig: het belangrijkste wat wij onze leerlingen kunnen leren, is hoe zij moeten leren. Leerlingen hebben de meeste baat bij strategische kennis; kennis van de procedures die mensen gebruiken om te leren, te denken, te lezen en te schrijven.

Paperback, 182 pagina’s, 2008
Auteur: Jeffrey D. Wilhelm Ph.D.
Uitgever: Uitgeverij OMJS
ISBN: 978-90-79336-08-1

Stel je vraag aan

sluiten