Productinfo

Hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?

Ga met je collega’s in gesprek over het onderwijs binnen jouw school. Het O21 spel heeft ruim 40 stellingen die leidraad bieden in de discussie rondom de visie op onderwijs in de 21e eeuw. Van discussie tot visie, in je team, je sectie of de scholengroep.

In het O21 spel komen woorden behalve algemene aspecten van het onderwijs in de 21e eeuw de volgende vaardigheden uitgebreid in beeld gebracht: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering.

Wat is er nieuw?
Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens (SLO, 2014) is het spel vernieuwd en aangevuld. Het bevat o.a. nieuwe stellingen, verdiepende opdrachten, maar ook een toegevoegde vaardigheid ‘zelfregulering’. Zelfregulering benadrukt belangrijke intrapersoonlijke vaardigheden die van belang zijn voor de persoonsontwikkeling van leerlingen. Naast deze nieuwe vaardigheid is de vaardigheid ‘ICT-geletterdheid’ uitgebreid met een verdeling naar drie deelvaardigheden; ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Voor wie?
Voor leraren en schoolleiders, primair- en voortgezet onderwijs
Productomschrijving:
Handleiding Kartonnen doosje A5 formaat
In kleur gedrukt
Uitgever: Uitgeverij OMJS
Druk: 2e druk (2015)

Met je collega’s in gesprek over het onderwijs binnen jouw school

Gerelateerde artikelen

po/vo
27/09 in actueel

Plannenmakerij

Stel je vraag aan

sluiten