Schoolleidersopleidingen

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met de schoolleidersopleidingen op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Momenteel bieden we in onze OMJS academie de volgende varianten in opleidingen tot schoolleider aan:

 • Oriëntatie op leiderschap
  Je wilt ontdekken of leiderschap iets is voor jou en je onderzoekt je leidinggevende talenten.
 • Toekomstbewust schoolleider Basisbekwaam (1 jaar)
  Je wilt jezelf ontwikkelen als een middenmanager, adjunct en gaat aan de slag met je leidinggevende talenten. Je krijg zicht op leiderschapspraktijken en ontwikkelt je persoonlijke leiderschap.
 • Toekomstbewust schoolleider Vakbekwaam (2 jaar)
  Je wilt jezelf de komende twee jaren ontwikkelen als een schoolleider en hebt een werkplek waar je daadwerkelijk als schoolleider kunt leren. Deze opleiding begint met basisbekwaam in het eerste jaar en daaraan sluitend volg je vakbekwaam in het tweede jaar. Je ontwikkelt jezelf als veranderdeskundige, lerende leider en systeemspeler en wordt vaardig in de vijf leiderschapspraktijken. Door te kiezen voor een tweejarige ontwikkeltraject ontvang je een prijsvoordeel in kosten van de opleiding.
 • Toekomstbewust schoolleider Vakbekwaam (1 jaar)
  Je hebt een vooropleiding genoten gericht op management of leiderschap, bij voorkeur basisbekwaam en werkt als leidinggevende in het onderwijs. Je ontwikkelt jezelf als veranderdeskundige, lerende leider en systeemspeler en wordt vaardig in de vijf leiderschapspraktijken.
 • Toekomstbewust schoolleider Vakbekwaam (1 jaar) zijinstroom
  Je hebt een leidinggevende positie gehad buiten het onderwijs en wilt graag de overstap maken naar het primair onderwijs. Je hebt een leerwerkplek waar je het leiderschap in het onderwijs kunt ontwikkelen. Je leert het onderwijs kennen en vaardig worden in de schoolleiderspraktijken.

Docenten van de opleiding

De kerndocenten van de opleiding zijn Brigit van Rossum, Margje Bielars, Jos Montulet en Monica Scholtes. Bekijk alle docenten van onze opleidingen.

Diploma uitreiking 

In juni 2020 kregen de eerste 14 schoolleiders hun diploma uitgereikt.

Alumni

Na de opleiding blijven we graag in contact met de deelnemers; de nieuwe schoolleiders. We hebben ruime tijd met elkaar gezamenlijk opgetrokken. Die verbindingen willen we behouden.

Deelnemers die graag wensen in ons alumnibeleid opgenomen te worden kunnen we bevragen, op inhoud, wat er momenteel speelt in de praktijk. Wij kunnen iets bijdragen aan het persoonlijke en professionele leven van onze oud-deelnemers door bijvoorbeeld gastcolleges te organiseren of begeleiden van deelnemers. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan een onderzoek of project. Tevens blijf je in contact met oud-deelnemers van jouw groep of de groepen (voor of) na jou. Lees meer over het leiderschapsnetwerk van OMJS.

Meer informatie?

Heb je vragen over de opleidingen of op zoek naar maatwerk, neem dan contact op met Maaike Verschuren, opleidingscoördinator van de OMJS academie.

Bekijk ook eens alle andere opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.