Schoolleidersopleidingen

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met de schoolleidersopleidingen op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Momenteel bieden we in onze OMJS academie vier opleidingen tot schoolleider aan:

Docenten van de opleiding

De kerndocenten van de opleiding zijn Brigit van Rossum, Margje Bielars en Rolf Boertien. Bekijk alle docenten van onze opleidingen.

Diploma uitreiking 

In juni 2020 kregen de eerste 14 schoolleiders hun diploma uitgereikt.

Alumni

Na de opleiding blijven we graag in contact met de deelnemers; de nieuwe schoolleiders. We hebben ruime tijd met elkaar gezamenlijk opgetrokken. Die verbindingen willen we behouden.

Deelnemers die graag wensen in ons alumnibeleid opgenomen te worden kunnen we bevragen, op inhoud, wat er momenteel speelt in de praktijk. Wij kunnen iets bijdragen aan het persoonlijke en professionele leven van onze oud-deelnemers door bijvoorbeeld gastcolleges te organiseren of begeleiden van deelnemers. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan een onderzoek of project. Tevens blijf je in contact met oud-deelnemers van jouw groep of de groepen (voor of) na jou. Lees meer over het leiderschapsnetwerk van OMJS.

Meer informatie?

Heb je vragen over de opleidingen of op zoek naar maatwerk, neem dan contact op met Maaike Verschuren, opleidingscoördinator van de OMJS academie.

Bekijk ook eens alle andere opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.