Schoolleidersopleidingen

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met de schoolleidersopleidingen op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Momenteel bieden we in onze OMJS academie de volgende varianten in opleidingen tot schoolleider aan:

 • Oriëntatie op leiderschap
  Je wilt ontdekken of leiderschap iets is voor jou en je onderzoekt je leidinggevende talenten.
 • Toekomstbewust schoolleider Basisbekwaam (1 jaar)
  Je wilt jezelf ontwikkelen als een middenmanager, adjunct en gaat aan de slag met je leidinggevende talenten. Je krijg zicht op leiderschapspraktijken en ontwikkelt je persoonlijke leiderschap.
 • Toekomstbewust schoolleider Vakbekwaam (1 jaar)
  Je hebt een vooropleiding genoten gericht op management of leiderschap, bij voorkeur basisbekwaam en werkt als leidinggevende in het onderwijs. Je ontwikkelt jezelf als veranderdeskundige, lerende leider en systeemspeler en wordt vaardig in de vijf leiderschapspraktijken.
 • Toekomstbewust schoolleider Vakbekwaam (1 jaar) zijinstroom
  Je hebt een leidinggevende positie gehad buiten het onderwijs en wilt graag de overstap maken naar het primair onderwijs. Je hebt een leerwerkplek waar je het leiderschap in het onderwijs kunt ontwikkelen. Je leert het onderwijs kennen en vaardig worden in de schoolleiderspraktijken.

Docenten van de opleiding

De kerndocenten van de opleiding(en) zijn Brigit van Rossum, Margje Bielars en Monica Scholtes. Bekijk alle docenten van onze opleidingen.

Diploma uitreiking

In juli 2022 kregen 77(!) schoolleiders hun diploma uitgereikt.

Het Speelhuis in Helmond vulde zich aan het begin van de middag al snel met de ruim 250 bezoekers waaronder alle docenten en gediplomeerden, die werden vergezeld door familie, vrienden, collega’s en leidinggevenden.
Elke gediplomeerde schoolleider werd in het zonnetje gezet door middel van een persoonlijke boodschap en symbolisch aandenken. En daarna op officiële wijze op de foto vastgelegd.

Alumni

Na de opleiding blijven we graag in contact met de deelnemers; de nieuwe schoolleiders. We hebben ruime tijd met elkaar gezamenlijk opgetrokken. Die verbindingen willen we behouden.

Deelnemers die graag wensen in ons alumnibeleid opgenomen te worden kunnen we bevragen, op inhoud, wat er momenteel speelt in de praktijk. Wij kunnen iets bijdragen aan het persoonlijke en professionele leven van onze oud-deelnemers door bijvoorbeeld gastcolleges te organiseren of begeleiden van deelnemers. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan een onderzoek of project. Tevens blijf je in contact met oud-deelnemers van jouw groep of de groepen (voor of) na jou. Lees meer over het leiderschapsnetwerk van OMJS.

Meer informatie?

Heb je vragen over de opleidingen of op zoek naar maatwerk, neem dan contact op met de OMJS academie.

Bekijk ook eens alle andere opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen.

sluiten