"Complexe vraagstukken terugbrengen naar simplexiteit en werken vanuit de bedoeling zijn mijn doelstellingen."

Hanneke Dekker

OMJS Academie

Uitgelicht Professionaliseringsaanbod

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam – 2 jaar (post-hbo)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Formatieve evaluatie

Studiedag

Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen. Welke modellen bieden je daarbij houvast en wat betekent dat voor de samenwerking tussen docenten en teamleiders?

Masterclass Organisatieverandering:
Hoe krijg je ze mee?

Masterclass

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop je elkaar bereikt, betrekt, overtuigt, bevraagt en inspireert. Een verandering is immers pas geslaagd als mensen zich eraan kunnen verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt. Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand gaan vertonen.

De rol van de toekomstgerichte intern begeleider

Masterclass

Hoe zien de taken en rollen van de toekomstgerichte intern begeleider eruit? De intern begeleider en de schoolleider stemmen af en werken samen met collega’s van andere scholen om te ontdekken hoe ze hier vorm aan kunnen geven binnen de eigen school. Maak je klaar voor de toekomst!

Studiereis Leuven, naar het land van welbevinden & betrokkenheid

Studiereis

Tijdens deze reis ervaar je, mede dankzij onze Vlaamse partner CEGO, hoe scholen in België invulling geven aan de begrippen 'welbevinden' en 'betrokkenheid'.

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen

Studiereis

Een studiereis met een programma dat andere perspectieven biedt in 'less is more' en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen

Herregistratiemodule

Een inspirerende module voor schoolleiders waarin veel ruimte wordt geboden voor collegiale dialoog en het delen van ‘good practice’. Deelnemers leren, middels nieuwe en bestaande inzichten, theorieën en praktische verandermodellen hun eigen veranderervaringen, -expertises en -uitdagingen beter te doorgronden, te verdiepen en toe te passen in hun dagelijkse praktijk.

Verdiepend leren: aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren

Training

Om de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van leerlingen te stimuleren, werken we in het onderwijs steeds vaker vanuit de methodiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Tijdens deze training ga je vanuit de theorie hier praktisch mee aan de slag. Je ervaart hoe je het initiatief meer bij de leerlingen kunt leggen, je leert verschillende tools kennen die je kunt inzetten in jouw groep en op jouw school en je ervaart hoe je samen met de leerlingen onderzoek kunt uitvoeren.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.