Alette Schoenmaker

Als onderwijsadviseur komt Alette al jaren op basisscholen in heel Nederland; van zeer zwakke basisscholen (via het project ‘Goed worden, goed blijven’ van de PO Raad (Vliegende Brigade)) tot goed functionerende basisscholen. Haar specialisatie ligt op het terrein van taal/lezen (alle domeinen) van groep 0 t/m groep 8. Een goede taal- en leesvaardigheid (communicatie) is ontzettend belangrijk. Kijk maar naar de 21e eeuwse vaardigheden! Je kunnen uiten, begrijpen en begrepen worden, is essentieel.

Na een hulpvraag van een school, vindt altijd een intake plaats waarin de vraag nader verkend en geanalyseerd wordt. Na deze verkenning kijkt zij samen met de school welke aspecten van het onderwijsleerproces versterkt kunnen worden en op welke manier de theorie het best naar de praktijk van de school vertaald kan worden. De missie, visie en kernwaarden worden samen met andere belangrijke, specifieke kenmerken van de school hierin meegenomen.

Zij gaat graag met directies/teams en individuele teamleden handelings- en opbrengstgericht aan de slag. Samen met de school draagt zij er zorg voor het onderwijsaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat de kinderen nodig hebben, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het kind staat centraal. Er wordt hiervoor gekeken naar motivatie, betrokkenheid, competenties en resultaten.
Met het oog op een duurzame implementatie wordt bij voorkeur een verbinding gelegd tussen inhoud, houding en verhouding. Zo wordt de inhoud gekoppeld aan persoonlijke leer-, hulp- en ontwikkelvragen van leraren (houding) en gaat er aandacht naar het team in een lerende organisatie; actief en professioneel leren van en met elkaar (verhouding).

Het samen met de school op deze manier het (taal- lees)onderwijs verbeteren geeft haar elke keer weer energie en voldoening.

Wat zeggen scholen over haar?


  • ‘Deskundig, up to date’

  • ‘Critical friend’

  • ‘Sluit goed aan bij wat het team nodig heeft’

  • ‘Enthousiast, betrokken, gedreven’

  • ‘Toegankelijk, een teamplayer’

  • ‘Vasthoudend’

  • ‘Gevoel voor humor’


Oordeel zelf. Zij komt graag ook bij jullie op school!

Mijn activiteiten

Mondelinge taalvaardigheid: spreekt het jou aan?

Training

Spreken voor een groep, gesprekken voeren met je leraar of met een medeleerling met daarbij een goed luisterend oor voor de ander: dit zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden in het huidige onderwijs en in de maatschappij. In deze training staan goede kennis van de leerlijn ‘mondelinge taalvaardigheid’ en daarbij aansluitend betekenisvol aanbod in je dagelijkse onderwijs centraal. Op basis daarvan kun je werken aan taalvaardige en rijk sprekende leerlingen.

Leergesprekken met kinderen

Training

Hoe voer je in de klas goede, motiverende gesprekken met leerlingen? In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Leerlingen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren.

Post-hbo-opleiding Taal-/leescoördinator binnen 1 jaar!

post-hbo-opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor alle leraren die zich willen toeleggen op het optimaliseren van het taal-/leesonderwijs op hun school. Jij bent samen met je schoolleider, intern begeleider en/of taalwerkgroep de spin in het web, als het gaat om het op peil krijgen of houden van jullie taalonderwijs binnen de school.

Stel je vraag aan Alette

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.