Alette Schoenmaker

Als onderwijsadviseur komt Alette al jaren op basisscholen in heel Nederland; van zeer zwakke basisscholen (via het project ‘Goed worden, goed blijven’ van de PO Raad (Vliegende Brigade)) tot goed functionerende basisscholen. Haar specialisatie ligt op het terrein van taal/lezen (alle domeinen) van groep 0 t/m groep 8. Een goede taal- en leesvaardigheid (communicatie) is ontzettend belangrijk. Kijk maar naar de 21e eeuwse vaardigheden! Je kunnen uiten, begrijpen en begrepen worden, is essentieel.

Na een hulpvraag van een school, vindt altijd een intake plaats waarin de vraag nader verkend en geanalyseerd wordt. Na deze verkenning kijkt zij samen met de school welke aspecten van het onderwijsleerproces versterkt kunnen worden en op welke manier de theorie het best naar de praktijk van de school vertaald kan worden. De missie, visie en kernwaarden worden samen met andere belangrijke, specifieke kenmerken van de school hierin meegenomen.

Zij gaat graag met directies/teams en individuele teamleden handelings- en opbrengstgericht aan de slag. Samen met de school draagt zij er zorg voor het onderwijsaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat de kinderen nodig hebben, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het kind staat centraal. Er wordt hiervoor gekeken naar motivatie, betrokkenheid, competenties en resultaten.
Met het oog op een duurzame implementatie wordt bij voorkeur een verbinding gelegd tussen inhoud, houding en verhouding. Zo wordt de inhoud gekoppeld aan persoonlijke leer-, hulp- en ontwikkelvragen van leraren (houding) en gaat er aandacht naar het team in een lerende organisatie; actief en professioneel leren van en met elkaar (verhouding).

Het samen met de school op deze manier het (taal- lees)onderwijs verbeteren geeft haar elke keer weer energie en voldoening.

Wat zeggen scholen over haar?


  • ‘Deskundig, up to date’

  • ‘Critical friend’

  • ‘Sluit goed aan bij wat het team nodig heeft’

  • ‘Enthousiast, betrokken, gedreven’

  • ‘Toegankelijk, een teamplayer’

  • ‘Vasthoudend’

  • ‘Gevoel voor humor’


Oordeel zelf. Zij komt graag ook bij jullie op school!

Mijn activiteiten

Woordenschat zonder methode

Training

Breid de woordenschat van je leerlingen uit met behulp van betekenisvollere activiteiten. Grijp kansen en bespaar tijd door woordenschatuitbreiding, kennis van de wereld en lezen met begrip aan elkaar te koppelen. Tijdens deze training verdiep je je in de theoretische achtergrond van woordenschatuitbreiding en krijg je praktische handvatten om hier binnen jouw school met elkaar mee aan de slag te gaan.

Begrijpend lezen in groep 4: hoe doe je dat?

Inspiratiesessie

In het begin van groep 4 gaat bij veel kinderen de aandacht nog uit naar technisch lezen en is begrijpend lezen vaak nog moeilijk. Het denken bij teksten gebeurt dan nog onder begeleiding van de leraar. In twee inspiratiesessie leer je hoe je een soepele overgang van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen kunt realiseren. Je gaat naar huis met praktische tips en met de antwoorden op jouw vragen.

Opleiding Lees-/Taalcoördinator

Opleiding (SPEN)

In vier tweedaagsen en een terugkomdag verdiep je je in de meest recente inzichten op het gebied van technisch lezen, leesmotivatie, begrijpend lezen/luisteren, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, spelling, werkwoordspelling en stellen. Ook onderzoek je de rol en de bijpassende vaardigheden van een taalcoördinator. Tijdens de opleiding breng je de theorie direct in praktijk aan de hand van tussentijdse praktijkopdrachten. Daarnaast werk je aan je taalbeleidsplan, dat tevens het eindproduct van de opleiding is.

Mijn artikelen

po
08/10 in actueel

Stellingenwandeling

po
06/07 in actueel

Met Boekie de vakantie in!

po/vo
07/05 in actueel

Yes we mogen weer, maar HOE?

Stel je vraag aan Alette

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.