Barbara van der Linden

Met haar achtergrond als orthopedagoge en onderwijskundige ligt haar hart als onderwijsadviseur bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van kinderen, specifiek als ze iets extra’s nodig hebben, en de ontwikkeling van teams en professionals om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

Haar specialisaties liggen op de thema’s taal (o.a. auteur van Op woordenjacht), zorg (zorgbeleid, zorgteams, kindgesprekken) en handelingsgericht/opbrengstgericht werken. Als projectleider van het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin, zijn welbevinden en betrokkenheid in haar werk centraal terugkerende thema’s.

In haar werk gaat ze graag samen op weg met anderen door goed te luisteren, kritische vragen te stellen en goede analyses te maken. Daarnaast zijn enthousiasme en humor twee eigenschappen van haar die zorgen voor actie en energie om mensen zo tot handelen te laten komen.

Haar kracht is om samen met anderen (leerkrachten, IB-ers, directies, ouders) op zoek te gaan naar ontwikkelkansen die passen in de specifieke praktijksituatie van de ander.

Als adviseur van Onderwijs Maak Je Samen werkt ze graag samen met jou aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsleerprocessen van de leerlingen.

"Waarom moeilijk doen, als het ook SAMEN kan?"

Mijn activiteiten

Meer dan monitoring sociale veiligheid met Looqin2u (online workshop Looqin)

Online workshop

Met Looqin2u geef je kinderen een stem in hun beleving van het totale leerproces. Door vragen over het welbevinden, de sociale veiligheid, de betrokkenheid, de competenties en een sociometrie af te nemen, krijg je als leraar een goed beeld van de beleving van het kind. In Looqin kun je de resultaten van de leraar naast […]

Coöperatief vergaderen

Training

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is de studiedag Coöperatief vergaderen aan te bevelen. Tijdens deze dag leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, tot meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke uitwisseling, meningsvorming en besluitvorming komt.

Woordenschat zonder methode

Training

Breid de woordenschat van je leerlingen uit met behulp van betekenisvollere activiteiten. Grijp kansen en bespaar tijd door woordenschatuitbreiding, kennis van de wereld en lezen met begrip aan elkaar te koppelen. Tijdens deze training verdiep je je in de theoretische achtergrond van woordenschatuitbreiding en krijg je praktische handvatten om hier binnen jouw school met elkaar mee aan de slag te gaan.

Specialist Technisch lezen en leesmotivatie

Training

In deze training leer je wat werkt voor goed technisch leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je oefent met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Zo worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leesproces. Na deze training krijgen boekpromotie en leesmotivatie meer prioriteit in jouw groep of school!

Specialist Begrijpend lezen en woordenschat

Training

Wil jij gemotiveerde en betrokken leerlingen in je lessen ‘begrijpend lezen’ en ‘woordenschat’? Wil jij betere resultaten? Verbeter je begrijpend-leesonderwijs door aandacht voor een activerend basisaanbod, inzicht in het belang van kennis en woordenschat bij begrip, zicht op de doorgaande leerlijn en door de didactiek van hardopdenkend lezen te gebruiken. Verbeter je expliciete woordenschatonderwijs door bijvoorbeeld doordachte woordkeuze met bijpassende didactiek en een inspirerende leeromgeving met aandacht voor echt woordgebruik.

Debatteren en filosoferen met kinderen

Inspiratiesessie

Spreken voor een groep, gesprekken voeren met je leerkracht of met een medeleerling met daarbij een goed luisterend oor voor de ander: dit zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden in het huidige onderwijs en in de maatschappij. In deze inspiratiesessie staan goede kennis van de leerlijn ‘mondelinge taalvaardigheid’ en daarbij aansluitend betekenisvol aanbod in je dagelijkse onderwijs centraal. Het filosoferen en debatteren met kinderen vormt hierbij het uitgangspunt.

Begrijpend lezen zonder methode

Training

In deze training leer je wat ertoe doet bij goed begrijpend-leesonderwijs. Hoe kun je kritisch omgaan met je methode voor begrijpend lezen en verantwoord schrappen? Hoe maak je het lezen functioneler? Of hoe kun je je begrijpend-leesonderwijs koppelen aan je thematisch werken? Je krijgt handvatten om te werken aan leesbegrip, de hele dag door!

Kindgesprekken

Training

Niet praten over de leerling, maar met de leerling. Ga samen met de leerling op zoek naar ‘wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren en hoe ga ik dat doen?’ Maak leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces door met hen in gesprek te gaan. In deze training geven we je handvatten voor het wat, hoe en wanneer van kindgesprekken en krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten en ontwikkelkansen.

Mijn artikelen

po
08/10 in actueel

Stellingenwandeling

po
06/07 in actueel

Met Boekie de vakantie in!

po/vo
07/05 in actueel

Yes we mogen weer, maar HOE?

Stel je vraag aan Barbara

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.