Barbara van der Linden

Met haar achtergrond als orthopedagoge en onderwijskundige ligt haar hart als onderwijsadviseur bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van kinderen, specifiek als ze iets extra’s nodig hebben, en de ontwikkeling van teams en professionals om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

Haar specialisaties liggen op de thema’s taal (o.a. auteur van Op woordenjacht), zorg (zorgbeleid, zorgteams, kindgesprekken) en handelingsgericht/opbrengstgericht werken. Als projectleider van het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin, zijn welbevinden en betrokkenheid in haar werk centraal terugkerende thema’s.

In haar werk gaat ze graag samen op weg met anderen door goed te luisteren, kritische vragen te stellen en goede analyses te maken. Daarnaast zijn enthousiasme en humor twee eigenschappen van haar die zorgen voor actie en energie om mensen zo tot handelen te laten komen.

Haar kracht is om samen met anderen (leerkrachten, IB-ers, directies, ouders) op zoek te gaan naar ontwikkelkansen die passen in de specifieke praktijksituatie van de ander.

Als adviseur van Onderwijs Maak Je Samen werkt ze graag samen met jou aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsleerprocessen van de leerlingen.

"Waarom moeilijk doen, als het ook SAMEN kan?"

Mijn activiteiten

Woorden maken de leerling

Training

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken kinderen in je lessen woordenschat? Wil jij ook betere resultaten? Verbeter dan je woordenschatonderwijs door je bewust te worden van een haalbaar en afgestemd aanbod op jouw groep, woordenschatroutines als doorgaande lijn door de school en een doordachte woordkeuze met bijpassende didactiek en inspirerende leeromgeving.

Alles draait om leesplezier!

Training

Leer je leerlingen dat er door lezen nieuwe werelden voor je opengaan, gevuld met wonderen en magie! Je maakt kennis met het gedachtegoed van Chambers. Wat kun jij als leraar doen om leerlingen te motiveren om een boek te lezen en er achteraf ook iets moois mee te doen?

Alles draait om begrijpend lezen!

Training

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken leerlingen in je lessen ‘begrijpend lezen’? Wil jij ook betere resultaten voor begrijpend lezen? Verbeter dan je begrijpend-leesonderwijs door bewust te handelen naar de aandachtspunten in de doorgaande leerlijn en door de didactiek van het hardopdenkend lezen te gebruiken, samen met een activerend basisaanbod.

Post-hbo-opleiding Taal-/leescoördinator

post-hbo-opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor alle leraren en logopedisten die zich willen toeleggen op het optimaliseren van het taal-/leesonderwijs op hun school. Jij bent samen met je schoolleider, intern begeleider en/of taalwerkgroep de spin in het web, als het gaat om het op peil krijgen of houden van jullie taalonderwijs binnen de school.

Aan de slag met procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO

Training

Zou je kinderen willen volgen in hun ontwikkeling zonder veel registratie? Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem voor baby’s en peuters en kinderen van groep 1 tot en met 8, waarmee je doelgericht zowel de sociaal- emotionele als de cognitieve ontwikkeling in beeld brengt.

Begrijpend lezen zonder methode. Hoe doe je dat?

Training

Vinden jouw kinderen begrijpend lezen ook zo saai? Denk jij ook dat begrijpend lezen functioneler kan en eigenlijk de hele dag door moet gebeuren? Deze middag verkennen we met welke factoren je rekening moet houden, als je zonder methode je begrijpend-leesonderwijs wilt vormgeven.

Stel je vraag aan Barbara

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.