Barbara van der Linden

Met haar achtergrond als orthopedagoge en onderwijskundige ligt haar hart als onderwijsadviseur bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van kinderen, specifiek als ze iets extra’s nodig hebben, en de ontwikkeling van teams en professionals om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

Haar specialisaties liggen op de thema’s taal (o.a. auteur van Op woordenjacht), zorg (zorgbeleid, zorgteams, kindgesprekken) en handelingsgericht/opbrengstgericht werken. Als projectleider van het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin, zijn welbevinden en betrokkenheid in haar werk centraal terugkerende thema’s.

In haar werk gaat ze graag samen op weg met anderen door goed te luisteren, kritische vragen te stellen en goede analyses te maken. Daarnaast zijn enthousiasme en humor twee eigenschappen van haar die zorgen voor actie en energie om mensen zo tot handelen te laten komen.

Haar kracht is om samen met anderen (leerkrachten, IB-ers, directies, ouders) op zoek te gaan naar ontwikkelkansen die passen in de specifieke praktijksituatie van de ander.

Als adviseur van Onderwijs Maak Je Samen werkt ze graag samen met jou aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsleerprocessen van de leerlingen.

"Waarom moeilijk doen, als het ook SAMEN kan?"

Mijn activiteiten

Coöperatief vergaderen

Training

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is de studiedag Coöperatief vergaderen aan te bevelen. Tijdens deze dag leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, tot meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke uitwisseling, meningsvorming en besluitvorming komt.

Woordenschat zonder methode

Training

Breid de woordenschat van je leerlingen uit met behulp van betekenisvollere activiteiten. Grijp kansen en bespaar tijd door woordenschatuitbreiding, kennis van de wereld en lezen met begrip aan elkaar te koppelen. Tijdens deze training verdiep je je in de theoretische achtergrond van woordenschatuitbreiding en krijg je praktische handvatten om hier binnen jouw school met elkaar mee aan de slag te gaan.

Specialist Begrijpend lezen en woordenschat

Training

Wil jij gemotiveerde en betrokken leerlingen in je lessen ‘begrijpend lezen’ en ‘woordenschat’? Wil jij betere resultaten? Verbeter je begrijpend-leesonderwijs door aandacht voor een activerend basisaanbod, inzicht in het belang van kennis en woordenschat bij begrip, zicht op de doorgaande leerlijn en door de didactiek van hardopdenkend lezen te gebruiken. Verbeter je expliciete woordenschatonderwijs door bijvoorbeeld doordachte woordkeuze met bijpassende didactiek en een inspirerende leeromgeving met aandacht voor echt woordgebruik.

Mijn artikelen

po
22/04 in actueel

Leestips

po
08/10 in actueel

Stellingenwandeling

po
06/07 in actueel

Met Boekie de vakantie in!

Stel je vraag aan Barbara

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.