Barbara van der Linden

Met haar achtergrond als orthopedagoge en onderwijskundige ligt haar hart als onderwijsadviseur bij het stimuleren van de ontwikkeling van mensen. De ontwikkeling van kinderen, specifiek als ze iets extra’s nodig hebben, en de ontwikkeling van teams en professionals om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

Haar specialisaties liggen op de thema’s taal (o.a. auteur van Op woordenjacht), zorg (zorgbeleid, zorgteams, kindgesprekken) en handelingsgericht/opbrengstgericht werken. Als projectleider van het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin, zijn welbevinden en betrokkenheid in haar werk centraal terugkerende thema’s.

In haar werk gaat ze graag samen op weg met anderen door goed te luisteren, kritische vragen te stellen en goede analyses te maken. Daarnaast zijn enthousiasme en humor twee eigenschappen van haar die zorgen voor actie en energie om mensen zo tot handelen te laten komen.

Haar kracht is om samen met anderen (leerkrachten, IB-ers, directies, ouders) op zoek te gaan naar ontwikkelkansen die passen in de specifieke praktijksituatie van de ander.

Als adviseur van Onderwijs Maak Je Samen werkt ze graag samen met jou aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsleerprocessen van de leerlingen.

"Waarom moeilijk doen, als het ook SAMEN kan?"

Mijn activiteiten

Meer dan monitoring sociale veiligheid met Looqin2u (online workshop Looqin)

Online workshop

Met Looqin2u geef je kinderen een stem in hun beleving van het totale leerproces. Door vragen over het welbevinden, de sociale veiligheid, de betrokkenheid, de competenties en een sociometrie af te nemen, krijg je als leraar een goed beeld van de beleving van het kind. In Looqin kun je de resultaten van de leraar naast […]

De competentiegerichte bril (online workshop Looqin)

Online workshop

Zou je kinderen willen volgen in hun ontwikkeling zonder veel registratielast? Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem voor baby’s en peuters en kinderen van groep 1 tot en met 8, waarmee je doelgericht zowel de sociaal- emotionele als de cognitieve ontwikkeling in beeld brengt.

In deze online workshop leer je de verschillende competentiegebieden herkennen en leer je hoe je ze m.b.v. Looqin bij kinderen kunt observeren. De inhoud kan direct toegepast worden in je groep. Heb je ook de workshop over welbevinden en betrokkenheid gevolgd? Dan ben je nu in staat om ook de screenings ontwikkeling goed onderbouwd uit te voeren.

Kijken naar welbevinden en betrokkenheid (online workshop Looqin)

Online workshop

Zou je kinderen willen volgen in hun ontwikkeling zonder veel registratie? Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem voor baby’s en peuters en kinderen van groep 1 tot en met 8, waarmee je doelgericht zowel de sociaal- emotionele als de cognitieve ontwikkeling in beeld brengt.

In deze online workshop leer je hoe je procesgericht naar kinderen kunt kijken en hoe je welbevinden en betrokkenheid bij kinderen kunt observeren. De inhoud kan direct toegepast worden in je groep. Daarnaast kan je na de workshop snel en op de juiste wijze aan de slag met Looqin KO/PO. Je leert alle functionaliteiten kennen die je ondersteunen bij het volgen van kinderen met Looqin.

Coöperatief vergaderen

Training

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is de studiedag Coöperatief vergaderen aan te bevelen. Tijdens deze dag leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, tot meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke uitwisseling, meningsvorming en besluitvorming komt.

Woordenschat zonder methode

Training

Breid de woordenschat van je leerlingen uit met behulp van betekenisvollere activiteiten. Grijp kansen en bespaar tijd door woordenschatuitbreiding, kennis van de wereld en lezen met begrip aan elkaar te koppelen. Tijdens deze training verdiep je je in de theoretische achtergrond van woordenschatuitbreiding en krijg je praktische handvatten om hier binnen jouw school met elkaar mee aan de slag te gaan.

Specialist Technisch lezen en leesmotivatie

Training

In deze training leer je wat werkt voor goed technisch leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je oefent met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Zo worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leesproces. Na deze training krijgen boekpromotie en leesmotivatie meer prioriteit in jouw groep of school!

Debatteren en filosoferen met kinderen

Inspiratiesessie

Spreken voor een groep, gesprekken voeren met je leerkracht of met een medeleerling met daarbij een goed luisterend oor voor de ander: dit zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden in het huidige onderwijs en in de maatschappij. In deze inspiratiesessie staan goede kennis van de leerlijn ‘mondelinge taalvaardigheid’ en daarbij aansluitend betekenisvol aanbod in je dagelijkse onderwijs centraal. Het filosoferen en debatteren met kinderen vormt hierbij het uitgangspunt.

Begrijpend lezen zonder methode

Training

In deze training leer je wat ertoe doet bij goed begrijpend-leesonderwijs. Hoe kun je kritisch omgaan met je methode voor begrijpend lezen en verantwoord schrappen? Hoe maak je het lezen functioneler? Of hoe kun je je begrijpend-leesonderwijs koppelen aan je thematisch werken? Je krijgt handvatten om te werken aan leesbegrip, de hele dag door!

Mijn artikelen

po
06/07 in actueel

Met Boekie de vakantie in!

po/vo
07/05 in actueel

Yes we mogen weer, maar HOE?

Stel je vraag aan Barbara

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.