Carla Stellaard

Samen onderwijs maken is voor Carla altijd de essentie van haar werk. In haar rol als adviseur vind ze het belangrijk om aan te sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van zowel de professional als de organisatie. Carla realiseert maatwerk door goed te luisteren naar de hulpvraag en deze zo nodig te verdiepen. Profiteren van ieders kwaliteiten, oog houden voor uitdagingen en daar gezamenlijk oplossingen voor te zoeken, zijn kenmerken van haar aanpak om tot duurzame verbetering te komen.

Na de studie Orthopedagogiek en leerproblemen heeft Carla als onderwijsadviseur handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken toegepast binnen het regulier en speciaal onderwijs. Hier heeft ze ervaren hoe belangrijk het is om een goede balans te vinden tussen de onderwijsbehoeften van leerlingen en een realistisch onderwijsaanbod. Ze heeft gezien welke winst dit oplevert voor het gevoel van competentie en betrokkenheid van leerlingen en leraren. Daarnaast is Carla zich steeds meer gaan richten op het leveren van inhoudelijke en procesmatige bijdragen aan veranderingsprocessen op scholen.

Leraren en leidinggevenden waarderen Carla om haar deskundigheid, praktijkgerichtheid en flexibiliteit. Zij geven aan dat ze teams weet te enthousiasmeren en te verbinden, dat ze rekening houdt met verschillen en kennis heeft van het gehele onderwijsaanbod binnen de school.

Carla's expertise ligt voornamelijk op het gebied van voor-en vroegschoolse educatie, opbrengstgericht taal-en rekenonderwijs, hoogbegaafdheid en passend onderwijs.

Mijn activiteiten

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Training

Sinds 2011 bestaat het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Heb jij dit al kunnen uitwerken tot een stappenplan voor je school? In deze training gaan we uitgebreid in op de vier fasen (sporen) die het protocol onderscheidt. Welke leerkrachtvaardigheden zijn vereist in fase 1, 2 en 3? Wat is hierbij de rol van de rekenspecialist en de intern begeleider? Je krijgt handvatten voor het voeren van een intern diagnostisch rekenonderzoek en voor het verstevigen van het rekenbeleid op je school.

Stel je vraag aan Carla

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.