Erik Boeschoten

In 2002 startte Erik Boeschoten samen met Job Christians Onderwijs Maak Je Samen, met als doel de interactie tussen leraren (in opleiding) en de scholen te faciliteren. Daarbij waren zij constant op zoek naar hoe ervaring uit de praktijk en een frisse blik van aankomend leraren samen konden leiden tot nieuwe inzichten en innovaties in het onderwijs, maar misschien belangrijker nog, het delen van kennis die ergens in het veld al aanwezig was met de rest van het onderwijs.

Met zijn achtergrond als Industrieel Ontwerper kijkt hij met een andere bril naar onderwijs en binnen Onderwijs Maak Je Samen houdt hij zich dan ook als software-ontwikkelaar en trainer/adviseur bezig met de ontwikkeling van (digitale) producten, begeleidt hij scholen/besturen op het gebied van communicatie en ICT en is hij docent binnen de OMJS-academie op thema's zoals maatschappelijk ondernemerschap, ICT beleid en authentieke communicatie.

Mijn activiteiten

Bestuursbeleidsplan ICT

Studiedag

Vanuit de sector wordt van besturen verwacht dat zij een visie ontwikkelen op de implementatie van ICT, media en technologie. Het doel hiervan is een stevige impuls geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ forceren. Het bestuursbeleidsplan ICT geeft besturen hiervoor een krachtig denk- en werkkader.

Herregistratiemodule Maatschappelijk ondernemerschap

Herregistratiemodule

In een tijd waarin steeds meer strategische beslissingen op scholen zelf gemaakt moeten worden, heeft de schoolleider steeds meer de rol van die van een ondernemer. Een ondernemer die weet wat de school te bieden heeft, zich inzet voor de publieke zaak en die maatschappelijke ontwikkelingen dichtbij en ver weg kan vertalen naar koers voor zijn of haar school. In deze module verbinden we het onderwijs in de school met relaties en ontwikkelingen in de omgeving en laten we je ervaren hoe het is om vanuit de bril van een ondernemer naar je organisatie te kijken. We vertalen de maatschappelijke ambities naar een omgevingsplan dat weer ondernemende perspectieven biedt voor de toekomst.

Stel je vraag aan Erik

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.