Erik Boeschoten

In 2002 startte Erik Boeschoten samen met Job Christians Onderwijs Maak Je Samen, met als doel de interactie tussen leraren (in opleiding) en de scholen te faciliteren. Daarbij waren zij constant op zoek naar hoe ervaring uit de praktijk en een frisse blik van aankomend leraren samen konden leiden tot nieuwe inzichten en innovaties in het onderwijs, maar misschien belangrijker nog, het delen van kennis die ergens in het veld al aanwezig was met de rest van het onderwijs.

Met zijn achtergrond als Industrieel Ontwerper kijkt hij met een andere bril naar onderwijs en binnen Onderwijs Maak Je Samen houdt hij zich dan ook als creatief directeur bezig met de ontwikkeling van (digitale) producten, begeleidt hij scholen op het gebied van communicatie en ICT en leidt hij de creatieve tak: ONS creatief buro.

Mijn evenementen

18 mei

Studiedag Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht – 18 mei 2017

Studiedag

Inclusief: het notitieboek 'Leiding geven aan mezelf' én 'Mijn notitieboek'


In navolging op het Schoolplan ‘light’ ontwikkelde Onderwijs Maak Je Samen het Communicatieplan ‘light’. Het uitgangspunt voor dit document is authentieke communicatie/profilering vanuit de schoolidentiteit.


Het document geeft je houvast voor het ontwikkelen van een eenvoudig te volgen communicatiestrategie en helpt je om doelstellingen te vertalen in een concrete planning.


Download een conceptversie van het Communicatieplan ‘light’. Wil je een volledige versie met nog meer praktische invulmodellen? Neem dan contact met ons op.Welke inhoud bevat het Communicatieplan? • Analyse van de school en haar omgeving

  • Identiteit (met ingrediënten uit schoolplan (Light))

  • Omgeving

  • Imago

  • Toekomst

  • SWOT • Doelstellingen

 • Strategie

 • Doelgroepen

 • Communicatiemiddelen

 • Plan

  • Doelstellingen per jaar

  • Jaarplanning (communicatiematrix)

  • Taakverdeling

  • Financiën

  • Evaluatie
Inhoud bijeenkomst


In deze studiebijeenkomst ga je aan de slag met het opstellen van een communicatieplan. Hoe vertaal je feitelijke gegevens en doelen die je op onderwijsgebied (in je schoolplan) hebt naar een goede communicatie en profilering? Doel van de bijeenkomst is dat je na afloop, zelfstandig of samen met je team kunt komen tot een passende communicatiestrategie die de mogelijkheid geeft om op een efficiënte en authentieke manier te kunnen communiceren.Opbrengsten • Een aanpak en handvatten om samen met je team te komen tot een communicatiestrategie, die past bij de school en de fase van ontwikkeling.

 • Je hebt een start gemaakt met het opstellen van je communicatieplan ‘light'


Inschrijven
19 okt

Studiedag Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht – 19 oktober 2017

Studiedag

Inclusief:


Met het groeiende aantal (digitale) communicatiekanalen, is het niet altijd gemakkelijk als school om op een effectieve manier te communiceren met je doelgroepen. Hoe ga je hiermee om? En hoe zorg je ervoor dat de school wordt gezien zoals hij is?

Inhoud training:

In deze studiebijeenkomst staan we stil bij de belangrijkste begrippen voor schoolcommunicatie. Begrippen zoals imago, identiteit, doelgroepen, ambassadeurschap en communicatiekanalen zullen de revue passeren. Daarnaast worden je kaders aangereikt die houvast bieden bij het ontwikkelen van een communicatieplan. Doel van de bijeenkomst is dat je na afloop, zelfstandig of samen met je team een start kunt maken met het formuleren van een passende communicatiestrategie die de mogelijkheid geeft om op een efficiënte en authentieke manier te kunnen communiceren.

Opbrengsten: 

 • Een begrip van authentieke communicatie en het belang er van.

 • Basiskennis over de belangrijkste begrippen met betrekking tot schoolcommunicatie.

 • Een aanpak en handvatten om samen met je team te komen tot een communicatiestrategie, die past bij de school en de fase van ontwikkeling.

 • Ideeën en inspiratie voor vormen van effectieve en creatieve communicatie.


Inschrijven
01 nov

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 1 november 2017

Studiedag

Inclusief: 


Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren. Het bestuursbeleidsplan ICT Light geeft besturen hiervoor een krachtig denk- en werkkader.

Inhoud training: 

Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren.

Het bestuursbeleidsplan ‘Light’ voor ICT, media en technologie kent vele voordelen:

 • Het beleids- en projectplan is gericht op een duurzaam onderwijs en organisatieontwikkeling voor ICT, media en technologie op het bestuurs- en het schoolniveau.

 • Je kunt het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’, samen meteen beleidsgroep of beleidscommissie als een leernetwerk stap-voor-stap vullen. De kwaliteit van de dialoog en de doorvertaling naar alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

 • ‘Wat organiseren we gezamenlijk en wat apart’? Het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’ maakt helder welke thema’s op het bestuursniveau wordt opgepakt en hetgeen op schoolniveau wordt uitgewerkt.

 • Het planontwerp is vrij compact en daarmee gebruiksvriendelijk en transparant voor alle betrokkenen binnen het bestuur.

 • Alle bestaande modellen/plannen/teksten zijn moeiteloos in te passen.


Gedurende deze training maak je een vlotte start met het de ontwikkeling en vulling van bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’. We reiken je het werkkader aan, inclusief conceptuele modellen en concrete voorbeelden, bijvoorbeeld de interventies op basis van de inzichten van Michael Fullan (‘Stratosphere’): simplexiteit en skinny interventies.

Je maakt vooral vele beredeneerde keuzes in het brede spectrum van doelen en activiteiten.

Voorafgaand hieraan ga je de dialoog aan met betrokkenen in jouw organisatie. Hiervoor reiken wij je de werkprocessen aan.

Inschrijven

Stel je vraag aan Erik

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent