Frances Geene

Voor Frances staat VERBINDING tussen jezelf en anderen, school en omgeving, strategische (meerjaren)plannen en uitvoering, literatuur en praktijk, structuur en cultuur centraal. Ze geeft handvatten bij het verbinden van contexten die ertoe doen. Waar leg je in jouw welke prioriteiten die voor jou, je team of afdeling en jouw schoolorganisatie goed werken en nodig zijn. Hoe krijg je beweging vanuit strategie naar praktijk en omgekeerd.

Onderwijs met al zijn uitdagingen en kansen is voor haar als echt onderwijsmens uit een onderwijsfamilie, een grote inspiratiebron.

Eerst heeft ze ruime ervaring opgedaan door het mooie vak van leerkracht in alle groepen op verschillende basisscholen uit te oefenen. Leiderschapskwaliteiten zijn ook als leraar belangrijk en op dat gebied ligt haar grote passie. Vanuit die passie is ze directeur geworden. Wat ze belangrijk vindt is om te onderzoeken welke invloeden en middelen je kan aanwenden om ervoor te zorgen dat leerlingen er uiteindelijk beter van worden. De ervaring die ze daarbij heeft als ouder van vier kinderen kan ze daarbij goed gebruiken.

In breder verband is ze tijdens haar werk op de scholen betrokken geweest als afgevaardigde bij een netwerk voor interne begeleiders, onderwijscommissies,
onderwijs-gemeenteoverleg, commissie strategisch beleid, Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband. Daarnaast is ze voorzitter geweest van een gemeentelijk directeurenberaad.

Kernwoorden zijn voor haar: communicatie, contextueel leiding geven, veranderen vanuit kracht, verbinden, samenhang creëren, persoonlijk leiderschap, creativiteit.

Expertisegebieden:


  • Leiderschap (ook interim en ondersteuning)

  • Coaching

  • Organisatie en beleid (o.a. o-meting, missie-visie)

  • School en omgeving (samenwerken, ouderbetrokkenheid, profileren, (I)KC)

  • Kwaliteitszorg  (o.a. Groep 7-8 op Volle Kracht, Wat werkt in de klas)

  • Onderwijs in de 21e eeuw

Mijn activiteiten

Schoolplan ‘light’

Studiedag

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (zo’n 14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, inclusief wettelijke eisen (augustus 2017)) is de kern van dit traject. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze training centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee […]

Stel je vraag aan Frances

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.