Frank Simons

Met ruim 20 jaar onderwijservaring als leerkracht, teamleider, schoolleider en meerscholendirecteur is Frank sinds 2019 onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen. Met zijn achtergrond als schoolleider op diverse basisscholen binnen verschillende besturen heeft Frank veel ervaring opgedaan met het vormen van o.a. professionele leergemeenschappen. Als schoolleider is hij met alle betrokkenen altijd bezig met de vraag hoe het beter kan. Verbeteren is een proces dat nooit stopt, maar ook een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Het vraagt competenties op het vlak van leiderschap, samenwerking en motivatie, maar ook kennis van werkwijzen, technieken en instrumenten die het proces van verbeteren ondersteunen. Met zijn analytische manier van kijken beschikt hij over het vermogen om hoofd- en bijzaken goed uit elkaar te halen en hieruit de juiste interventies in te zetten.

In de functie van adviseur houdt Frank zich bezig met inhoudelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs, leiderschap en met organisatievraagstukken op het gebied van visie en strategie. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van gewenste veranderingen. Zijn kennis van en jarenlange ervaring met het onderwijsveld zijn hierbij van grote waarde.

Zijn expertise ligt op het gebied van leiderschapsvraagstukken, interim-management, ouderbetrokkenheid, IKC ontwikkeling, visietrajecten en is hij een ervaren coach voor schoolleiders en managementteams.

Frank wordt gewaardeerd om zijn nuchtere, soms confronterende (leiderschaps-) stijl. "Stevig op de inhoud, zacht op de relatie."

"Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen." – Nelson Mandela

Mijn activiteiten

Positief leiderschap

Studiedag

Positief leiderschap in relatie tot inspirerend, coachend en dienend leiderschap Een positief leider is succesvol omdat hij kijkt naar de sterke kanten van teamleden, naar talent, naar wat bijzonder en inspirerend is. Hij ziet wat zijn teamleden doen waardoor ze die prestaties leveren en weet dat te versterken. Hij bouwt aan een positief werkklimaat waar […]

Leidinggeven aan veranderingsprocessen in het primair en voortgezet onderwijs

Studiedag

Het centrale thema van deze dag – leidinggeven aan veranderingsprocessen – wordt benaderd vanuit twee perspectieven: dat van de projectleider en dat van het management. Tijdens deze studiedag verwerf je inzicht in complexe veranderingsprocessen en ontvang je concrete tools en modellen die schooleigen veranderingsprocessen ondersteunen, verbeteren en verdiepen. Voorbeelden daarvan zijn het Coherentiemodel (Michael Fullan), het Curriculair spinnenweb (Van den Akker) en ‘The golden circle’ (Simon Sinek).

Schoolplan ‘light’

Studiedag

Hoe dikker het plan, hoe minder de actie! Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan? Het schoolplan ‘light’ gaat terug naar de kern: een verantwoordingsdocument dat voldoet aan wet- en regelgeving, dat interessant is om te lezen en dat is opgesteld vanuit draagvlak met het team en vanuit medezeggenschap.

Herregistratiemodule Toekomstgericht Leiderschap

Herregistratiemodule

We zeggen meestal dat de leerling centraal staat, maar hoe vaak laten we ons niet leiden door andere zaken die nu eenmaal op het pad van een leidinggevende komen? Wat ligt binnen je cirkel van invloed als leidinggevende en waar kun je je invloed laten gelden? Bij de herregistratiemodule ‘Toekomstgericht Leiderschap’ (module 7) leer je te verbinden, prioriteiten te stellen, te organiseren en de mensen in je team in hun kracht te zetten.

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam – 2 jaar (post-hbo)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Gratis informatiebijeenkomst post-hbo-opleidingen

Informatiebijeenkomst

Ben je aan het overwegen een post-hbo-opleiding te volgen? Kom naar de gratis informatiebijeenkomst en krijg alle informatie over de opleiding(en), stel al jouw vragen en ontmoet de docenten.

Stel je vraag aan Frank

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.