Frank Simons

Met ruim 20 jaar onderwijservaring als leerkracht, teamleider, schoolleider en meerscholendirecteur is Frank sinds 2019 onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen. Met zijn achtergrond als schoolleider op diverse basisscholen binnen verschillende besturen heeft Frank veel ervaring opgedaan met het vormen van o.a. professionele leergemeenschappen. Als schoolleider is hij met alle betrokkenen altijd bezig met de vraag hoe het beter kan. Verbeteren is een proces dat nooit stopt, maar ook een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Het vraagt competenties op het vlak van leiderschap, samenwerking en motivatie, maar ook kennis van werkwijzen, technieken en instrumenten die het proces van verbeteren ondersteunen. Met zijn analytische manier van kijken beschikt hij over het vermogen om hoofd- en bijzaken goed uit elkaar te halen en hieruit de juiste interventies in te zetten.

In de functie van adviseur houdt Frank zich bezig met inhoudelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs, leiderschap en met organisatievraagstukken op het gebied van visie en strategie. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van gewenste veranderingen. Zijn kennis van en jarenlange ervaring met het onderwijsveld zijn hierbij van grote waarde.

Zijn expertise ligt op het gebied van leiderschapsvraagstukken, interim-management, ouderbetrokkenheid, IKC ontwikkeling, visietrajecten en is hij een ervaren coach voor schoolleiders en managementteams.

Frank wordt gewaardeerd om zijn nuchtere, soms confronterende (leiderschaps-) stijl. "Stevig op de inhoud, zacht op de relatie."

"Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen." – Nelson Mandela

Mijn activiteiten

De basis op orde

Training

Op veel scholen wordt hard gewerkt, maar daarmee komt de basis nog niet op orde.
Het bouwen van een stevig fundament is bijna nooit een kwestie van harder werken, maar vraagt om een ‘mindshift’. Niet meer, maar beter. Leer hoe je in jouw organisatie de basis op orde kunt krijgen.

Visiteren is investeren (PO)

Training

In een zesdaags 'train de trainer'-programma komen alle essentiële onderdelen van collegiale visitaties aan bod. De training is opgesplitst in twee delen (drie trainingsbijeenkomsten en drie bijeenkomsten oefenvisitatie), zodat je het geleerde meteen in praktijk kunt brengen. Aan het einde van de training heb je een praktijkervaring ‘collegiaal visiteren’ opgedaan en heb je tevens op hoofdlijnen een visitatiekader ontwikkeld voor je eigen organisatie.

Schoolplan ‘light’

Studiedag

Hoe dikker het plan, hoe minder de actie! Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan? Het schoolplan ‘light’ gaat terug naar de kern: een verantwoordingsdocument dat voldoet aan wet- en regelgeving, dat interessant is om te lezen en dat is opgesteld vanuit draagvlak met het team en vanuit medezeggenschap.

Leergang Veranderen doe je samen

Leergang

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding? Deze leergang geeft je inzichten en handvatten om antwoorden op bovenstaande vragen te vinden!

Leergang Toekomstgericht leiderschap voor toekomstbestendig onderwijs

Leergang

Scholen en schoolleiders staan voor een belangrijke opdracht: bedenken hoe zij zelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Deze leergang geeft verdieping en verbreding, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en 21e-eeuwse vaardigheden vertaald wordt naar de rol van de schoolleider. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. We dagen je uit om nieuwsgierig, creatief, kritisch en ondernemend te zijn!

Mijn artikelen

po/vo
15/06 in actueel

Scenarioplanning in praktijk

po/vo
po/vo
01/04 in actueel

De crisis voorbij…

Stel je vraag aan Frank

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.