Hank Beermann

Hank is zijn loopbaan in 1974 gestart als onderwijzer in Den Haag, gelijktijdig heeft hij MO-A geschiedenis gestudeerd met de intentie als leraar in VO aan de slag te kunnen gaan. Het is anders gelopen, omdat hij kort daarna schoolleider op een basisschool is geworden. Na ruim 12 jaar heeft hij de overstap gemaakt als (beleids-)adviseur en trainer naar achtereenvolgens een landelijke besturenorganisatie (VBS), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de M&O groep in Den Bosch.

Hank is inmiddels ruim 10 jaar mede-eigenaar van Maatschap Onderwijs VOF in Leusden en een ervaren trainer/opleider, gecertificeerd coach en senior-adviseur binnen het primair onderwijs. Hij heeft zijn coachopleiding gevolgd bij de School voor Coaching (individuele coaching en teamcoaching) en het RINO in Amsterdam (oplossingsgericht coachen)

Hij geeft sturing aan onder andere (fusie- en) cultuurprocessen en (persoonlijke) verbeteringstrajecten op het gebied van leiderschap. Samen met ketenpartners verzorgt hij voor schoolbesturen (o.a. in opdracht van de PO Raad) en netwerken van schoolleiders trainingen rond kwaliteitszorg, teamcommunicatie en schoolontwikkeling.

Naast zijn werk op de scholen heeft hij ruime ervaring als ontwikkelaar van (schoolleiders-) opleidingen en uitvoerend docent daarbij. Als associé van Onderwijs Maak Je Samen verzorgt hij samen met de collega’s binnen en buiten OMJS de opleiding ‘Toekomstbewust schoolleider’.

Binnen al zijn professionaliseringstrajecten ligt het accent voortdurend bij de relatie tussen effectieve zelfsturing en zelfbewustzijn enerzijds en het kunnen aansturen van professionals anderzijds.

De aanpak van Hank zet aan tot zelfreflectie en/in het aanvoelen van onbewuste processen in organisaties. Individuele coachees, studenten en opdrachtgevers waarderen veelal zijn transparante, betrokken inzet in combinatie met een professionele distantie.

Mijn activiteiten

Post-hbo-opleiding De toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (1 jaar)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Post-hbo-opleiding De toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (2 jaar)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Gratis informatiebijeenkomst post-hbo-opleidingen

Informatiebijeenkomst

Ben je aan het overwegen een post-hbo-opleiding te volgen? Kom naar de gratis informatiebijeenkomst en krijg alle informatie over de opleiding(en), stel al jouw vragen en ontmoet de docenten.

Mijn artikelen

Stel je vraag aan Hank

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.