Hanneke Dekker

Voor Hanneke is haar passie voor onderwijs en de mensen die er werken van groot belang. Je kunt het verschil maken!

Hanneke begon haar loopbaan als leraar, later gecombineerd met managementtaken. Haar leiderschapskwaliteiten maakte dat ze na een aantal jaar de stap naar directeur had gezet. Het werden inspirerende jaren, mede door haar plezier in ondernemerschap en haar interesse in mensen.

De school (weer) positief op de kaart zetten, een teruglopend aantal leerlingen om weten te buigen naar een wachtlijst situatie, een team weer geïnspireerd krijgen, mensen in zichzelf en de school laten geloven! Daarnaast werken vanuit een duidelijk profiel en missie; Hanneke ziet een school als een onderneming en ze wist vanuit dat perspectief daar vol passie leiding aan te geven.

Complexe vraagstukken terugbrengen naar simplexiteit en werken vanuit de bedoeling zijn haar doelstellingen.

Haar brede ervaring, analytisch vermogen en het onderzoeken van de vraag achter de vraag gebruikt zij graag bij haar werk als trainer en onderwijsadviseur. Vanuit het motto:

Inspireren tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Expertise:

  • Leiderschap

  • Ondernemerschap

  • Coaching (van directies/leraren)

  • Cultuurvraagstukken

  • Eigenaarschap

Mijn activiteiten

Oriëntatie op leiderschap

Training op maat

Deze training op maat biedt schoolbesturen de mogelijkheid om ambitieuze en talentvolle medewerkers op het gebied van leiderschap te faciliteren in hun ontwikkeling als leider binnen het PO. Hiermee verbind je talentvolle medewerkers, voorzie je in vacatures voor de directe toekomst en geef je een impuls aan onderwijskundige verandertrajecten. Goed onderwijs wordt vormgegeven door goed leiderschap, op alle niveaus!

Leergang Persoonlijk Leiderschap

Leergang

Het thema ‘persoonlijk leiderschap’ gaat over jezelf. Over wie je bent als mens, hoe je in het leven staat, wat je gevormd heeft. Dit vertaalt zich in het uitoefenen van je vak en je leiderschapsstijl. Middels deze leergang ontstaat er een bewustwording van je eigen handelen. Wanneer is jouw manier van handelen effectief? In eerste instantie staan persoonlijke waarden centraal, je eigen missie/visie, eigen competenties en het effect van communicatie.

Positief leiderschap

Studiedag

Positieve leiders kijken naar de sterke kanten van teamleden, naar talent, naar wat bijzonder en inspirerend is. Ze bouwen aan een werkklimaat waar mensen energie van krijgen. Ze helpen medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. In deze studiedag, die uitgaat van de positieve psychologie, neem je jezelf onder de loep. Je wordt je bewust van je eigen handelen en doet inspiratie op om jezelf te verbeteren.

Schoolplan ‘light’

Studiedag

Hoe dikker het plan, hoe minder de actie! Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan? Het schoolplan ‘light’ gaat terug naar de kern: een verantwoordingsdocument dat voldoet aan wet- en regelgeving, dat interessant is om te lezen en dat is opgesteld vanuit draagvlak met het team en vanuit medezeggenschap.

Leergang Veranderen doe je samen

Leergang

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding? Deze leergang geeft je inzichten en handvatten om antwoorden op bovenstaande vragen te vinden!

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (2 jaar)

Opleiding (post-hbo)

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze tweejarige opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Mijn artikelen

po/vo
27/09 in actueel

Plannenmakerij

Stel je vraag aan Hanneke

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.