Hans van Leeuwen

Hans heeft een zeer brede ervaring in het onderwijs. Als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs richtte hij al nieuwe onderwijsvormen in. Dat was ook zijn insteek in leidinggevende posities in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs: hoe blijven wij als team het onderwijs ontwikkelen zodat leerlingen steeds het beste in zichzelf naar boven kunnen halen? Daar draait het voor hem altijd om: in hoeverre levert de verbetering of verandering daadwerkelijk iets op voor de leerling?

In zijn jaren als docent heeft hij ook gewerkt als auteur van educatieve uitgaven. Naast zijn ervaringen in het voortgezet onderwijs was Hans ook enkele jaren bestuursvoorzitter in het primair onderwijs en is daarnaast ook interim-directeur binnen het VO.

Onderwijsontwikkeling vraagt vooral om organisatie- en cultuurverandering binnen de school. Docenten moeten worden gecoacht en uitgedaagd om te komen tot wezenlijke veranderingen. Zij kunnen het verschil maken in hun contact met de leerlingen. Dergelijke veranderingen vragen om helder en inspirerend leiderschap. Hans doorgrondt de organisatie snel en kan vanuit die analyse komen met heldere adviezen voor kwaliteitsverbetering. Door zijn authentieke stijl van werken weet Hans mensen in beweging te krijgen om zich open te stellen voor ontwikkeling.


De oplossing ligt altijd in de relatie.


Mijn activiteiten

Visiteren is investeren (VO)

Training

In een zesdaags 'train de trainer'-programma komen alle essentiële onderdelen van collegiale visitaties aan bod. De training is opgesplitst in twee delen (drie trainingsbijeenkomsten en drie bijeenkomsten oefenvisitatie), zodat je het geleerde meteen in praktijk kunt brengen. Aan het einde van de training heb je een praktijkervaring ‘collegiaal visiteren’ opgedaan en heb je tevens op hoofdlijnen een visitatiekader ontwikkeld voor je eigen organisatie.

Didactisch coachen

Training

Als didactisch coach ondersteun je de leerling bij het maken van keuzes richting de gestelde leerdoelen. Hoe laat je de verantwoordelijkheid bij leerlingen en hoe boor je de motivatie aan waarmee ze het beste uit zichzelf kunnen halen?

Opleiding Interim-schoolleider basisonderwijs

Opleiding (post-hbo)

De opleiding tot interim-schoolleider richt zich op directeuren in het primair onderwijs die overwegen om de stap naar interim-directeur te zetten en op leiders die deze stap onlangs hebben gemaakt. Wat komt er op je af en hoe maak je in korte tijd het verschil? Wat kun jij doen om mensen in verstilde organisaties weer in hun kracht te zetten? Vanuit reflectie op je persoonlijke kwaliteiten en een kritisch onderzoek van de opdracht en de organisatie ga je aan de slag. Je leert de systemen in de school doorgronden en je krijgt handvatten om daarin ook te sturen.
De opleiding vraagt een zeer actieve houding van de deelnemers en kenmerkt zich in een creatieve opzet van de bijeenkomsten. School jezelf in één jaar tot interim-directeur in het basisonderwijs.

Formatieve evaluatie

Studiedag

Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen. In deze training maak je kennis met modellen die je daarbij houvast bieden. Ook leer je wat formatief evalueren betekent voor de samenwerking tussen leraren en teamleiders.

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen

Studiereis

Een studiereis met een programma dat andere perspectieven biedt in 'less is more' en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Leergang Maatschappelijk Ondernemerschap

Leergang

De school staat centraal in de maatschappij en daarom dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk ondernemerschap van de schoolleider. Maar wat is maatschappelijk ondernemen? Wat maakt van een organisatie een maatschappelijke onderneming? En wat vraagt dat van jouw leiderschap? Dit zijn de vragen die in deze module centraal staan.

Leergang Toekomstgericht leiderschap voor toekomstbestendig onderwijs

Leergang

Scholen en schoolleiders staan voor een belangrijke opdracht: bedenken hoe zij zelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Deze leergang geeft verdieping en verbreding, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en 21e-eeuwse vaardigheden vertaald wordt naar de rol van de schoolleider. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. We dagen je uit om nieuwsgierig, creatief, kritisch en ondernemend te zijn!

Mijn artikelen

po/vo
19/03 in actueel

Online leidinggeven

po/vo
07/02 in actueel

Leernetwerk OMJS Interim

Stel je vraag aan Hans

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.