Hans van Leeuwen

Hans heeft een zeer brede ervaring in het onderwijs. Als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs richtte hij al nieuwe onderwijsvormen in. Dat was ook zijn insteek in leidinggevende posities in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs: hoe blijven wij als team het onderwijs ontwikkelen zodat leerlingen steeds het beste in zichzelf naar boven kunnen halen? Daar draait het voor hem altijd om: in hoeverre levert de verbetering of verandering daadwerkelijk iets op voor de leerling?

In zijn jaren als docent heeft hij ook gewerkt als auteur van educatieve uitgaven. Naast zijn ervaringen in het voortgezet onderwijs was Hans ook enkele jaren bestuursvoorzitter in het primair onderwijs en is daarnaast ook interim-directeur binnen het VO.

Onderwijsontwikkeling vraagt vooral om organisatie- en cultuurverandering binnen de school. Docenten moeten worden gecoacht en uitgedaagd om te komen tot wezenlijke veranderingen. Zij kunnen het verschil maken in hun contact met de leerlingen. Dergelijke veranderingen vragen om helder en inspirerend leiderschap. Hans doorgrondt de organisatie snel en kan vanuit die analyse komen met heldere adviezen voor kwaliteitsverbetering. Door zijn authentieke stijl van werken weet Hans mensen in beweging te krijgen om zich open te stellen voor ontwikkeling.


De oplossing ligt altijd in de relatie.


Mijn activiteiten

Leernetwerk Formatief Evalueren voor het VO

Leernetwerk

n samenwerking met experts uit het veld organiseert Onderwijs Maak Je Samen leernetwerken in het VO om te komen tot verdieping en verbreding van formatief evalueren dat op veel scholen wordt vormgegeven. Docenten van verschillende scholen komen gedurende een half jaar samen om van elkaar en van experts te leren.

Post-hbo-opleiding Interim-schoolleider PO

Post-hbo-opleiding

De opleiding tot interim-schoolleider richt zich op directeuren in het primair onderwijs die overwegen om de stap naar interim-directeur te zetten en op leiders die deze stap onlangs hebben gemaakt. Wat komt er op je af en hoe maak je in korte tijd het verschil? Wat kun jij doen om mensen in verstilde organisaties weer in hun kracht te zetten? Vanuit reflectie op je persoonlijke kwaliteiten en een kritisch onderzoek van de opdracht en de organisatie ga je aan de slag. Je leert de systemen in de school doorgronden en je krijgt handvatten om daarin ook te sturen.
De opleiding vraagt een zeer actieve houding van de deelnemers en kenmerkt zich in een creatieve opzet van de bijeenkomsten. School jezelf in één jaar tot interim-directeur in het primair onderwijs.

Formatieve evaluatie

Studiedag

Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen. Welke modellen bieden je daarbij houvast en wat betekent dat voor de samenwerking tussen docenten en teamleiders?

Studiereis Londen: BETT 2020 – Leren met een doordachte inzet van technologie in het primair en voortgezet onderwijs

Studiereis

Een studiereis naar Londen, gecentreerd rond ‘gepersonaliseerd leren met als accelerator ICT’ en parallel hieraan een doordachte inzet van ICT en technologie in leren en onderwijs. Ontwikkel jezelf in een professionele dialoog met collega’s, masterclasses, schoolbezoeken en exclusieve sessies op de BETT 2020.

Studiereis Finland: levensecht onderwijs gebaseerd op VERTROUWEN

Studiereis

Deze studiereis naar Helsinki (inclusief Kerava, Espoo en Vantaa) staat geheel in het teken van recente onderwijsvernieuwingen in het Finse primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijssysteem van Finland staat al langere tijd bekend om haar excellente resultaten. Maar ook in Finland blijft men zoeken naar manieren waarop het onderwijs te verbeteren valt.
2020 is een uitgelezen moment om in een professionele dialoog te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem – primair en voortgezet onderwijs – zich tot nu toe heeft ontwikkeld en te verkennen hoe het zich gaat ontwikkelen in de toekomst, met daarin accenten op een thematisch curriculumontwerp, ruimte voor de leerling en leraar (gepersonaliseerd leren) en de inzet van ICT en technologie. In de studiereis onderzoek je de succesfactoren van het Finse onderwijs en de actuele onderwijsinnovaties

Gepersonaliseerd leren: op weg naar een eigen schooleigen visie

Studiedag

Deze studiedag geeft verdiepend inzicht in de wijze waarop jouw school inhoud, betekenis en reikwijdte kan ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Het beoogde resultaat is komen tot talentontwikkeling, hogere betrokkenheid en veranderende, gedeelde regie over het leerproces tussen docent en leerling. Langs zes centrale dimensies geef je inhoud en betekenis aan gepersonaliseerd leren en realiseer je een ontwerpschets van het veranderingsproces.

Didactisch coachen

Training

Als didactisch coach ondersteun je de leerling bij het maken van keuzes richting de gestelde leerdoelen. Hoe laat je de verantwoordelijkheid bij de leerling en hoe boor je motivatie aan om de leerling het beste uit zichzelf te laten halen?

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen

Studiereis

Een studiereis met een programma dat andere perspectieven biedt in 'less is more' en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Stel je vraag aan Hans

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.