Ilse Meelker

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

De focus in haar werk ligt bij een goede basis, waar er vanuit synergie en relatie samen een verandering in gang gezet kan worden. Ilse heeft in haar werk aandacht voor een goede dynamiek in de klas, een professionele leercultuur in een schoolteam, de interactie met kinderen en ouders, het samenwerken tussen kinderen. Door goed te luisteren en te verbinden lukt het om te focussen op haalbare doelen voor het kind, voor jou als leerkracht of voor jullie als schoolteam. Werken aan goed onderwijs doe je samen!

Haar expertises liggen op het gebied van taal/lezen (alle domeinen), effectieve instructie, denken en reflecteren vanuit (ik)doelen, kindgesprekken, groepsdynamiek, coöperatief leren, coöperatief vergaderen, handelingsgericht werken.

Anderen omschrijven Ilse als deskundig en betrokken. Zij is authentiek en heel toegankelijk. Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ze heeft een goed analytisch vermogen en overview op het gehele proces. Ze luistert goed, is een ‘critical friend’ en heeft voortdurend aandacht voor reflectie op doelen. Ze hoort en ziet de ander en zet je vanuit eigen kracht en talent in beweging. De school doet het samen, maar hoeft het niet alleen te doen.

"Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden."

Mijn evenementen

07 apr

Coöperatief vergaderen – Helmond

Training

Doelgroep: PO/VO/MBO/HBO, directie, IB’ers, bouwcoördinatoren
Door: Dagdelen: 2
Data: Di 07/03/2017 - Di 04/04/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:30-12:30 uur
SBU: 12
Kosten: €340
Inclusief: het boek 'Coöperatief vergaderen' (Bazalt)


Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen, dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In een professionele leergemeenschap zijn vergaderingen de plek waar we samen praten, samen leren, samen discussiëren. Dit resulteert wellicht echter niet altijd in een gewenste opbrengst.

In de twee bijeenkomsten Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. Tijdens coöperatieve vergaderingen voelen deelnemers en voorzitters zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering.

We bespreken de uitgangspunten van Coöperatief vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten ga je zelf ervaren wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken. Het leren van en met elkaar speelt een belangrijke rol. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar je de voorbereiding van je eigen vergadering.

Opbrengsten: • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname te stimuleren

 • Je hebt geoefend met werkvormen waardoor je binnen een vergadering kunt leren van en met elkaar

 • Je ervaart hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren

 • Je ervaart hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen werkvergadering maakt

 • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen

 • Je formuleert actiepunten om te komen tot nieuw vergaderbeleid.


Inschrijven
15 apr

Leergesprekken met kinderen – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: PO/VO, leraren, IB-ers, RT-ers
Door: Ilse MeelkerDagdelen: 2
Data: Wo 15/03/2017 - Wo 12/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 12
Kosten: €340

"Ik was verrast door de oplossing die Sam zelf aandroeg. Ik had het nog nooit zo bekeken!"

“Sinds de gesprekken met Kyra is zij meer bewust en actief tijdens de lesactiviteiten. Ze weet nu waarvoor ze het doet!”

In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om kinderen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Kinderen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Kinderen hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren.

Kinderen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. De leerling is de hoofdpersoon die de leerkracht nodig heeft om hem goed te kunnen ondersteunen in het eigenaar worden van het eigen leerproces.

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'.

Hoe voer je op een goede manier leergesprekken met kinderen? Hoe zorg je ervoor dat een kind leider wordt van zijn eigen leren?

Opbrengsten: • je krijgt zicht op voorwaarden voor een functioneel leergesprek

 • je doet kennis op over gesprekstechnieken om goede en motiverende leergesprekken te voeren

 • je verdiept je in de rol van de leraar en de rol van de leerling

 • je ziet voorbeelden van leergesprekken

 • Je weet hoe je afspraken met de leerling kunt vastleggen en volgen

 • je wordt je bewust van jouw communicatiestijl; kracht en valkuilen

 • je krijgt praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen in gesprek te gaan!


Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: KlE8Wn67GX (12 RU)

Inschrijven

Stel je vraag aan Ilse

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent