Ilse Meelker

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

De focus in haar werk ligt bij een goede basis, waar er vanuit synergie en relatie samen een verandering in gang gezet kan worden. Ilse heeft in haar werk aandacht voor een goede dynamiek in de klas, een professionele leercultuur in een schoolteam, de interactie met kinderen en ouders, het samenwerken tussen kinderen. Door goed te luisteren en te verbinden lukt het om te focussen op haalbare doelen voor het kind, voor jou als leerkracht of voor jullie als schoolteam. Werken aan goed onderwijs doe je samen!

Haar expertises liggen op het gebied van taal/lezen (alle domeinen), effectieve instructie, denken en reflecteren vanuit (ik)doelen, kindgesprekken, groepsdynamiek, coöperatief leren, coöperatief vergaderen, handelingsgericht werken.

Anderen omschrijven Ilse als deskundig en betrokken. Zij is authentiek en heel toegankelijk. Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ze heeft een goed analytisch vermogen en overview op het gehele proces. Ze luistert goed, is een ‘critical friend’ en heeft voortdurend aandacht voor reflectie op doelen. Ze hoort en ziet de ander en zet je vanuit eigen kracht en talent in beweging. De school doet het samen, maar hoeft het niet alleen te doen.

"Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden."

Mijn activiteiten

Leernetwerk taal-/leescoördinatoren

Leernetwerk

Afgelopen jaar hebben jullie bij ons de opleiding taal-leescoördinator gevolgd. Dit jaar hebben jullie je taak hopelijk voortgezet en de mooie ontwikkelingen die wij op jullie scholen langs de zijlijn hebben mogen volgen, verder vormgegeven. We hopen dat jullie het waardevol vinden om elkaar in het najaar weer te treffen. Om te horen hoe het met jullie gaat, ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen en om jullie opnieuw te inspireren op het gebied van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van taal.

Ruimte in regels

Studiemiddag

Leraren in het basisonderwijs hebben veel last van een te grote regelen werkdruk. Dit is jammer. Niemand is immers leraar geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen. Hoe kunnen we iets veranderen aan deze regeldruk en ervoor zorgen dat leraren zich meer kunnen richten op wat ze het liefst doen: onderwijs verzorgen? Na deze studiemiddag kun je zinloze regels en protocollen loslaten!

Begrijpend lezen zonder methode. Hoe doe je dat?

Training

Vinden jouw kinderen begrijpend lezen ook zo saai? Denk jij ook dat begrijpend lezen functioneler kan en eigenlijk de hele dag door moet gebeuren? Deze middag verkennen we met welke factoren je rekening moet houden, als je zonder methode je begrijpend-leesonderwijs wilt vormgeven.

Opleiding (Lees- en) Taalcoördinator

post-hbo-opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor alle leraren en logopedisten die zich willen toeleggen op het optimaliseren van het taal-/leesonderwijs op hun school. Jij bent samen met je schoolleider, intern begeleider en/of taalwerkgroep de spin in het web, als het gaat om het op peil krijgen of houden van jullie taalonderwijs binnen de school.

Mijn artikelen

po/vo
11/05 in actueel

Boekie in de bovenbouw en VO

po
31/01 in actueel

Opstekers geven!

Stel je vraag aan Ilse

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.