Ilse Meelker

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

De focus in haar werk ligt bij een goede basis, waar er vanuit synergie en relatie samen een verandering in gang gezet kan worden. Ilse heeft in haar werk aandacht voor een goede dynamiek in de klas, een professionele leercultuur in een schoolteam, de interactie met kinderen en ouders, het samenwerken tussen kinderen. Door goed te luisteren en te verbinden lukt het om te focussen op haalbare doelen voor het kind, voor jou als leerkracht of voor jullie als schoolteam. Werken aan goed onderwijs doe je samen!

Haar expertises liggen op het gebied van taal/lezen (alle domeinen), effectieve instructie, denken en reflecteren vanuit (ik)doelen, kindgesprekken, groepsdynamiek, coöperatief leren, coöperatief vergaderen, handelingsgericht werken.

Anderen omschrijven Ilse als deskundig en betrokken. Zij is authentiek en heel toegankelijk. Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ze heeft een goed analytisch vermogen en overview op het gehele proces. Ze luistert goed, is een ‘critical friend’ en heeft voortdurend aandacht voor reflectie op doelen. Ze hoort en ziet de ander en zet je vanuit eigen kracht en talent in beweging. De school doet het samen, maar hoeft het niet alleen te doen.

"Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden."

Mijn activiteiten

Ruimte in regels

Studiemiddag

Leraren in het basisonderwijs hebben veel last van een te grote regel- en werkdruk. Dit is jammer. Niemand is immers leraar geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen. Hoe kunnen we iets veranderen aan deze regeldruk en ervoor zorgen dat leraren zich meer kunnen richten op wat ze het liefste doen: onderwijs verzorgen?

Coöperatief vergaderen doe je zo!

Studiedag

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.
Tijdens deze training leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt.

Specialist Begrijpend lezen en woordenschat

Training

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken kinderen in je lessen ‘begrijpend lezen’? Wil jij ook betere resultaten voor begrijpend lezen en woordenschat? Verbeter dan je begrijpend-leesonderwijs door bewust te handelen naar de aandachtspunten in de doorgaande leerlijn en door de didaktiek van het hardopdenkend lezen te gebruiken samen met een activerend basisaanbod. Verbeter je woordenschatonderwijs door je bewust te worden van een haalbaar en afgestemd aanbod op jouw groep, woordenschatroutines als doorgaande lijn door de school en een doordachte woordkeuze met bijpassende didactiek en inspirerende leeromgeving.

Post-hbo-opleiding Taal-/leescoördinator binnen 1 jaar!

post-hbo-opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor alle leraren en logopedisten die zich willen toeleggen op het optimaliseren van het taal-/leesonderwijs op hun school. Jij bent samen met je schoolleider, intern begeleider en/of taalwerkgroep de spin in het web, als het gaat om het op peil krijgen of houden van jullie taalonderwijs binnen de school.

Stel je vraag aan Ilse

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.