Ilse Meelker

Ilse is een enthousiaste en gedreven onderwijsadviseur met een brede expertise, achtergrond als orthopedagoog-generalist en jarenlange ervaring op het onderwijskundige vlak. Het welbevinden en betrokkenheid van de ander staan voor haar altijd centraal. Dit geldt voor elk individu; het kind, de leerkracht, de schoolleider en de ouders.

De focus in haar werk ligt bij een goede basis, waar er vanuit synergie en relatie samen een verandering in gang gezet kan worden. Ilse heeft in haar werk aandacht voor een goede dynamiek in de klas, een professionele leercultuur in een schoolteam, de interactie met kinderen en ouders, het samenwerken tussen kinderen. Door goed te luisteren en te verbinden lukt het om te focussen op haalbare doelen voor het kind, voor jou als leerkracht of voor jullie als schoolteam. Werken aan goed onderwijs doe je samen!

Haar expertises liggen op het gebied van taal/lezen (alle domeinen), effectieve instructie, denken en reflecteren vanuit (ik)doelen, kindgesprekken, groepsdynamiek, coöperatief leren, coöperatief vergaderen, handelingsgericht werken.

Anderen omschrijven Ilse als deskundig en betrokken. Zij is authentiek en heel toegankelijk. Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ze heeft een goed analytisch vermogen en overview op het gehele proces. Ze luistert goed, is een ‘critical friend’ en heeft voortdurend aandacht voor reflectie op doelen. Ze hoort en ziet de ander en zet je vanuit eigen kracht en talent in beweging. De school doet het samen, maar hoeft het niet alleen te doen.

"Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden."

Mijn activiteiten

Hoe krijg je ze (weer) aan het lezen?

Inspiratiesessie

In deze inspiratiesessie verken je allerlei kansen die er binnen het onderwijs dagelijks liggen om kinderen meer aan het lezen te krijgen. We zien de digitale wereld niet als vijand, maar zien nieuwe media juist als kansen om te benutten bij het dieper en leuk lezen. Boeken en teksten kiezen, leestijd, verbinding met andere vakinhouden en uitwisseling tussen kinderen over leesinhouden komen tijdens deze sessie aan bod.

Activerende didactiek: zet de leerling (weer) ‘aan’!

Training

Wil jij graag nieuwe mogelijkheden ontdekken om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten tijdens jouw instructieles? Zoek jij naar manieren en werkvormen om het kritisch denken en de actieve houding van leerlingen te vergroten? Wil je meer balans aanbrengen in leraar en leerling aan het woord? Tijdens deze training ontdek je via diverse werkvormen en aanscherpingen in je eigen didactische handelen hoe je jouw leerlingen in een actieve leerstand krijgt.

Begrijpend lezen in groep 4: hoe doe je dat?

Inspiratiesessie

In het begin van groep 4 gaat bij veel kinderen de aandacht nog uit naar technisch lezen en is begrijpend lezen vaak nog moeilijk. Het denken bij teksten gebeurt dan nog onder begeleiding van de leraar. In twee inspiratiesessie leer je hoe je een soepele overgang van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen kunt realiseren. Je gaat naar huis met praktische tips en met de antwoorden op jouw vragen.

Met spellen kun je het stellen

Training

Actief spellen vanuit een effectieve spellinginstructie en afgestemde oefeningen, spellinggedrag expliciet maken en een eigen goed ontwikkelde spellingvaardigheid zijn fundamenten voor effectieve spellinglessen en verbetering van spellingresultaten. In deze training leer je hoe je spellingonderwijs op een gedegen manier gestalte geeft. Daarnaast is er aandacht voor functionele en betekenisvolle opdrachten voor creatief schrijven, gebaseerd op de vijf schrijffasen. Want bewuste spellers worden betere schrijvers en goede schrijvers zijn bewuste spellers.

Mijn artikelen

po
08/10 in actueel

Stellingenwandeling

po
06/07 in actueel

Met Boekie de vakantie in!

Stel je vraag aan Ilse

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.