Ine van de Sluis

Al haar hele leven is Ine bezig met leren en onderwijs. Als kind speelde zij schooltje en jaren later werd ze juf. Na het werken met kinderen in achterstandswijken en in de kinder- en jeugdpsychiatrie wilde Ine haar kennis en vaardigheden als leerkracht en onderwijskundige verder uitdragen. Zij vond een nieuwe passie in het adviseren, begeleiden, trainen, coachen en enthousiasmeren van leerkrachten, internbegeleiders, pedagogisch medewerkers en schooldirecteuren. Dit werk inspireert Ine nog steeds dagelijks. Het is voor haar een voorrecht om elke dag opnieuw met en van elkaar te leren. Met hetzelfde doel: passend onderwijs voor iedere kind dat haalbaar is voor de leerkracht. In haar favoriete vakgebied reken- en wiskunde maakt zij de verbinding met ontwikkelingen als opbrengstgericht werken, coöperatief leren, passend onderwijs, werken met tablets , collegiaal leren en toekomstgericht onderwijs. Dat doet ze voor kinderen vanaf 2 jaar, binnen alle vormen van onderwijs, van reguliere scholen, conceptscholen, IKC’s tot scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Voor Ine is de aansluiting bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen het uitgangspunt voor leren en ontwikkeling. Hierbij hoort ook het aansluiten bij de leraren en andere begeleiders van kinderen.

Naast haar werkzaamheden bij Onderwijs Maak Je Samen werkt Ine landelijk voor de PO-raad binnen het project Goed worden, goed blijven. Waarin zij scholen begeleid om de basis weer op orde te krijgen.

"Ieder kind verdient begeleiding op maat, zo ook hun begeleiders binnen de school. Samen maken we onderwijs voor ieder kind."

Mijn activiteiten

Registeropleiding Specialist Jonge Kind

Register opleiding

Jonge kinderen leren op een integrale en spelende manier; dat wil zeggen dat het hele kind zich steeds ontwikkelt. Dit vraagt van leraren dat zij beschikken over de juiste didactische en pedagogische kennis en vaardigheden om het jonge kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. In deze opleiding leer je op welke wijze de ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsgebieden en specifieke didactiek van invloed zijn op het leren en ontwikkelen van het jonge kind. Je leert hoe je je handelen en de leeromgeving hierop aan kunt passen en wordt begeleid om deze kennis met collega’s te delen.
Ben je een ervaren leraar met behoefte aan verdieping, een professional die het verschil wil maken voor het jonge kind of voor een startende leraar bij de kleuters? Deze opleiding laat zien wat er speelt bij jonge kinderen, wie het verschil kan maken en hoe dat kan.

Visie op rekenonderwijs

Training

Gaat jouw school dit schooljaar een nieuwe rekenen-en wiskundemethode kiezen? Dan ondersteunt deze training je hierbij. We gaan in op de volgende drie onderwerpen: visie, methodekeuze en inzet van de methode of andere hulpmiddelen.

Help, ik heb ook betere rekenaars!

Training

In iedere klas zitten leerlingen die rekenen makkelijk vinden en de methoden vaak saai. Het valt niet altijd mee om deze leerlingen uit te dagen en een passend rekenaanbod te geven. Weet jij bijvoorbeeld dat er drie verschillende typen sterke rekenaars zijn? Hoe kun je deze herkennen? Welke leerling is in potentie een goede rekenaar, terwijl dat er niet uitkomt? Hoe kun je deze leerlingen echt uitdagen tijdens je hele rekenles? Wat vraagt het uitdagen van de betere rekenaar van jou als leraar, intern begeleider of rekenspecialist? Wat betekent dit voor je collega’s en het rekenonderwijs op jullie school?

Tijdens deze training komen onder andere aan de orde: de goede vragen stellen, kritisch denken, executieve functies en feedback.

Kindgesprekken

Training

Hoe voer je in de klas goede, motiverende gesprekken met leerlingen? In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Als je leerlingen leert om zelfstandiger te werken, is dat voor hen erg motiverend. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier gesprekken met hen te voeren.

Stel je vraag aan Ine

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.