Jenneken van der Mark

Jenneken wist na het afronden van de Pabo direct dat ze iets wilde betekenen in het onderwijs. En vooral iets tussen daar waar het bedacht wordt en dat wat mensen uitvoeren in de praktijk. Daarom koos ze voor Onderwijskunde in Utrecht naast het werken in het onderwijs als juf in alle groepen van de basisschool. Op deze manier heeft ze een manier gevonden om de schakel te kunnen zijn in dat vernieuwen en ontwikkelen van mooi onderwijs. De kracht zit voor Jenneken vooral in kijken!

Kijken naar kinderen, omdat jij als professional aan zet bent om zo goed mogelijk af te stemmen op wat ieder uniek kind nodig heeft. Kijken naar een team, omdat jij onderdeel bent van dat team dat een mooie opdracht heeft of omdat je leiding geeft aan dat team, waarbij jij ook weer zo goed mogelijk af wil stemmen op wat iedere leerkracht nodig heeft om het best uit zichzelf te halen. En kijken naar jezelf! Hoe kun je er elke dag iets moois van maken en waar heb je iets te leren?!

Kijken naar welbevinden en betrokkenheid zijn begrippen die Jenneken heel dichtbij voelt en probeert in alles wat zij doet mee te nemen, naar zichzelf, de individuele leerkracht, het team , directeur of het bestuur. Verbinding is een ander begrip wat Jenneken intrigeert en wat volgens haar onlosmakelijk verbonden is met het ontwikkelen en maken van mooi onderwijs. In relatie zijn met kinderen, een team, de directeur en ouders zijn voorwaarden voor leren.

In alle dingen waar Jenneken zich mee bezighoudt komen deze kernbegrippen terug. Of het nu gaat over leergesprekken met kinderen, werken aan 21e eeuwse vaardigheden, rekenen, het jonge kind of leidinggeven; altijd is ze op zoek om samen met de ander te kijken hoe de ontwikkeling het best kan worden ingezet om daar dan met succes de vruchten van te plukken!

Jenneken is professioneel, verbindend, kritisch en betrokken. Altijd gericht op zoveel mogelijk uit jezelf halen! Bij haar ben je zelf aan het werk en begeleidt ze je bij wat jij of je team wil leren.

Jenneken is als rekenspecialist in de afgelopen jaren veel bezig geweest met buiten de kaders leren denken en werken met rekenen. Veel meer vanuit doelen werken en kijken wat ieder kind te leren heeft. Een methode is tenslotte nooit gemaakt voor jouw groep. Ze ontwikkelt met verschillende scholen handelend en betekenisvol rekenen vanuit doelen.

Vanuit de expertise als rekenspecialist is ze ook lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken- Wiskunde Onderwijs. (NVORWO).

Belangrijk is het zoeken naar goed onderwijs voor de toekomst, waarbij wij ons bewust zijn van alles wat onze maatschappij van ons vraagt. Waar leiden wij onze kinderen toe op? Jenneken is actief in het werken aan onderwijs dat past bij de toekomst. O21, Onderzoekend en Ontwerpend leren, zelfregulatie termen die hierbij passen, maar die vooral vragen waarom willen we daar mee werken en hoe gaan we dat doen? Zij denkt graag met u mee!

Mijn activiteiten

Gratis informatieavond post-hbo-opleidingen

Informatiebijeenkomst

Ben je aan het overwegen een post-hbo-opleiding te volgen? Kom naar de gratis informatiebijeenkomst en krijg alle informatie over de opleiding(en), stel al jouw vragen en ontmoet de docenten.

Gratis informatiebijeenkomst DenkBeelden

Informatiebijeenkomst

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21eeeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden, studievaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen. DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept. Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten.

De overgang van groep 2 naar groep 3: groep 3 onder de knie

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. De overgang wordt vaak als te groot ervaren. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden of te verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig.

Post-hbo-opleiding De veranderkrachtige leraar

post-hbo-opleiding

Iedereen is het erover eens: voor de leerling maakt de leraar het verschil. De leraren van een school vormen, samen met de schoolleiding, het collectief dat het verschil kan maken voor elke leerling en elke professional. Maar hoe vergroot je impact?

Onderwijs Maak Je Samen heeft een opleiding ontwikkeld die erop gericht is verandering te bewerkstelligen in jouw kijk op jezelf, in het werken in de groep en in de samenwerking met je collega's. Met deze post-hbo-opleiding kun je meer impact realiseren in kwalitatief goed onderwijs en vergroot je tegelijkertijd jouw carrièreperspectief.

Stel je vraag aan Jenneken

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.