Job Christians

Job heeft in 2002, samen met Erik Boeschoten, Onderwijs Maak Je Samen opgericht. Aanvankelijk als doel om de interactie tussen scholen en leraren te faciliteren en leren van en met elkaar vorm te geven. Inmiddels is Onderwijs Maak Je Samen uitgegroeid tot een landelijk opererende onderwijsadviesorganisatie met een sterke missie.

Binnen Onderwijs Maak Je Samen is Job eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en geeft hij leiding aan het team.

Daarnaast vervult Job geregeld de rol van dagvoorzitter op congressen en evenementen en spreekt hij op diverse gelegenheden over thema’s als ondernemerschap en bevlogenheid. Hij is voorzitter van de Stichting Nationale Onderwijsweek. In 2017 was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van een unieke en internationale publicatie getiteld The Dutch Way - teach, lead en learn the Dutch way.

Als organisator, doener, creatieve en snelle denker wordt Job geregeld betrokken in (landelijke) projecten gericht op onderwijs(verbetering).

sluiten