Job Christians

Job heeft in 2002, samen met Erik Boeschoten, Onderwijs Maak Je Samen opgericht. Aanvankelijk als doel om de interactie tussen scholen en leraren te faciliteren en leren van en met elkaar vorm te geven. Inmiddels is Onderwijs Maak Je Samen uitgegroeid tot een brede onderwijsadviesorganisatie met een sterke missie.

Binnen Onderwijs Maak Je Samen is Job, samen met zijn mede-directielid Erik Boeschoten, eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en geeft hij leiding aan het team adviseurs.

Daarnaast vervult Job geregeld de rol van dagvoorzitter op congressen en evenementen en spreekt hij op diverse gelegenheden over thema’s als ondernemerschap en bevlogenheid. Als organisator, doener, creatieve en snelle denker wordt Job geregeld betrokken in (landelijke) projecten gericht op onderwijs(verbetering).

Mijn evenementen

01 apr

Studiereis Finland: gepersonaliseerd leren….. met een doordachte inzet van technologie – April 2018 (VOL)

Studiereis

2018 is een uitgelezen moment om te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs-  zich gaat ontwikkelen naar de toekomst. Onderzoek in deze studiereis de inhoud en betekenis van de Finse onderwijsthema’s: een nieuw curriculumontwerp (thematisering), gepersonaliseerd leren inclusief de inzet van ICT & technologie als accelerator hiervan.

Inhoud:

Het onderwijssysteem van Finland staat langere tijd bekend om de excellente resultaten getuige de scores in de PISA-onderzoeken van 2009, 2012 en 2015. Vanaf eind 2016 zet Finland de volgende stappen richting herontwerp van het Finse onderwijssysteem. Herontwerp met als kernelementen: excellente leerresultaten, een curriculum dat een maximale integratie van vakken en inhouden nastreeft en gepersonaliseerd leren met een doordachte inzet van ICT en technologie. Deze stappen getuigen van een hoge mate van maatschappelijk sensitiviteit en de effecten hiervan op leren, lesgeven en onderwijs.

Finland realiseert een maatschappelijke context voor leren en onderwijs waarin het curriculum bijzonder veel professionele ruimte geeft aan de leraar. Een curriculum waarin (min of meer) geen sprake meer is van afzonderlijke vakken en leergebieden. Gekoppeld aan het Finse wijze van assessment van leerlingen (minimaal) beloven deze beleidsstappen veel ruimte voor de leerling. Meer ruimte om -in leersituatie van ‘shared control’- eigen leerdoelen te stellen, ruimte voor persoonlijke lesroosters, ruimte voor formatieve evaluatie gebaseerd op reflectie, feedback en zelfregulering. Wanneer leerlingen meer regie hebben in hun leerproces is het waarschijnlijk dat zij meer eigenaarschap, betrokkenheid en motivatie verwerven en tonen.

Al met al is 2018 een uitstekend moment om in een professionele dialoog te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs- zich tot nu toe heeft ontwikkeld en te verkennen hoe zij zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Met daarin accenten op curriculumontwerp, gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT & technologie. In Finland wordt ICT en technologie gezien als een fundamentele accelerator voor onderwijsvernieuwing en innovatie.

Door de professionele dialoog onderzoeken deelnemers de succesfactoren van het Finse onderwijs- nu en naar de toekomst- en de onderwijsinnovaties rond gepersonaliseerd leren en ICT.


 • Wat is de inhoud en impact van het nieuwe Finse curriculumontwerp?
  Thematiseren en gebalanceerde integratie van kennis (cognitie) en vaardigheden (persoonsontwikkeling).

 • Wat betekent gepersonaliseerd leren voor het Finse onderwijs? Wat betekent dat voor de leerlingen? Wat betekent dat voor leraren, lerarenopleidingen en management?
  Hoe kan coaching van leerlingen bijdragen aan gepersonaliseerd leren? Leren waarin leerlingen meer regie hebben in ‘shared control’ met de docenten en mentoren.

 • Hoe wordt ICT en technologie als accelerator van deze innovatie ingezet?

 • Hoe krijgt levensecht leren vorm, inclusief maatschappelijke sensitiviteit? Leren in een online leeromgeving, hoe kan gamification hierin een rol spelen?

 • Hoe ontwikkel je als school, als onderwijsorganisatie een hoge mate van maatschappelijke omgevingssensitiviteit?

 • Hoe werken leraren professioneel samen binnen de Finse scholen? Is de samenwerking gebaseerd op vertrouwen? Leidt deze tot eigenaarschap?


Voorlopig programma

In de voorbereiding op de studiereis Finland voorjaar 2018 wordt hard gewerkt aan de inhoud en het programma. Hieronder geven we de aantal ingrediënten van deze studiereis, waarbij uitdrukkelijk geldt dat het een concept programmaversie betreft.

 • Lerarenopleiding Finland
  Universiteit van Helsinki of Universiteit van Turku

 • ‘School en regio van de toekomst’
  Regio Espoo (omgeving Helsinki), met bijvoorbeeld de Saunalahti-school, InnoOmnia en Technopolis

 • Masterclass Kirsti Lonka (Universiteit van Helsinki)
  Professor (en ‘dean’) aan de universiteit van Helsinki. Kirsti Lonka verricht op dit moment onderzoek naar herontwerp van onderwijs (inclusief gepersonaliseerd leren) en in verbinding hiermee de inzet van ICT en technologie

 • Ministry of Education and Culture

 • In dialoog met Finse schoolleiders

 • CIMO (Finnish National Agency for Education)
  Expertisecentrum voor onderwijs van Finland

 • Meerdere onderwijsrelevante bezoeken aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs


In deze studiereis is inbegrepen:

 • Vlucht Amsterdam-Helsinki

 • Vier hotelovernachtingen (middenklasse, eenpersoonskamers), incl. ontbijt

 • Lokaal en regionaal vervoer per touringcar (scholen, Espoo)

 • Alle onderwijsrelevante bezoeken, masterclasses en presentaties

 • Regelmatige inhoudelijke briefing en debriefing op basis van persoonlijke leervragen

 • Enkele lunches

 • Een exemplaar van de uitgave Gepersonaliseerd leren in een notendop

 • Begeleiding door adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen


Bron van informeel leren

Bron voor informeel leren


De studiereis naar Finland is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de studiereis Finland gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Aanmelden:

Inschrijven
15 nov

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Utrecht – Start 15 mei 2018

Herregistratiemodules

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen. Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een verandering gaande; van het implementeren van een nieuwe methode tot het vormgeven van collegiaal leren.


Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep leerlingen die om onweerstaanbaar boeiend onderwijs vraagt? Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving, hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag sturen, laat staan veranderen.


Verandering


Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding?


Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.


We nodigen je uit om je veranderingservaringen met je soort- en lotgenoten te delen en te verrijken!


Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leidinggeven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Aanmelden:

Inschrijven

Stel je vraag aan Job

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent