Joyce van den Boogaard

Joyce focust zich op het primaire proces in de klas. Zowel het hebben van een juiste pedagogische leerkrachtstijl als een sterke didactische aanpak staan volgens haar aan de basis van hoge leeropbrengsten. Door haar enthousiasme en praktische insteek kan zij op scholen de bal snel aan het rollen brengen.  


Vanuit vier invalshoeken kan ze het onderwijs benaderen. Ze heeft ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, ze ontwikkelt lesprogramma’s voor meerdere doelgroepen en weet in haar huidige rol als onderwijsadviseur leerkrachten in actie te zetten. Daarnaast is ze docent in het hoger beroepsonderwijs. Dankzij deze ervaringen weet zij binnen professionaliseringstrajecten de verbinding tussen theorie en praktijk bijzonder goed te leggen. Het kind staat daarbij altijd centraal; zij moeten lekker in hun vel zitten en hoog betrokken zijn. Dat zijn de voorwaarden om te leren!


 Haar expertises zijn:
 • Activerende didactiek (effectieve instructies/zes fasen model)

 • Coöperatief leren i.c.m. DenkBeelden

 • Groepsvormingsprocessen en sociaal- emotionele ontwikkeling

 • Didactische mogelijkheden van ICT

 • Gecertificeerd Vreedzame School trainer


Wat zeggen scholen over haar:
 • “Deskundig en inspirerend”

 • “Op een vlotte manier iets aan de man brengen”

 • “Enthousiast, boeiend”


"Onderwijs mag geen hardloopwedstrijd zijn, liever een warm bad voor ontplooiing van elk talent."

Mijn evenementen

24 jun

Training De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en Ontwerpend Leren – Utrecht – Start 24 mei 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek

Inhoud training:


Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op de wereld in de 21e  eeuw. Het verloop van de 21e eeuw kennen we niet, maar we weten wel dat leerlingen baat hebben bij een gedegen basis om zelf de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun leven, leren en werken. Maar hoe sluit je met het onderwijs goed aan op het leren en de (onderwijs)behoeften van de huidige generatie leerlingen?

Om kinderen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en om hun onderzoekende houding te stimuleren, wordt steeds vaker onderzoekend en ontwerpend leren ingezet binnen het basisonderwijs. Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden laat ontwikkelen zoals; waarnemen, analyseren, voorspellen en reflecteren. Daarnaast leren ze vaardigheden op het gebied van samenwerken, zelfstandig en kritisch denken, creatieve oplossingen verzinnen en presenteren.

schema onderzoekend en ontwerpend leren

Door in je onderwijspraktijk gebruik te maken van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bied je kinderen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken, om een oplossing voor een probleem uit te denken en om te kijken of die oplossing ook werkt.  In het kader van de vaardigheden voor het leren in de 21e eeuw, biedt onderzoekend en ontwerpend leren een geschikte aanpak voor het leven, leren en werken van de kinderen van nu en de volwassenen van later.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Tijdens de training zoomen we in op twee niveaus:

1) Schoolniveau: Waar wil je met de school naartoe? Wat is de ambitie van de school? Hoe kan OOL verankerd worden in het onderwijsaanbod?

2) Groepsniveau: Hoe kun je in je eigen groep een start maken met OOL? Wat is de rol van de leerkracht hierbij? Welke (interactie)vaardigheden vraagt dit van jou?

Opbrengsten: • Je hebt kennis van de theoretische modellen en achtergronden van onderzoekend en ontwerpend leren.

 • Je kunt onderzoekend en ontwerpend leren koppelen aan het onderwijs en de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

 • Je kunt met de kennis, inzichten en praktijkopdrachten van de training een vertaling maken naar je eigen onderwijspraktijk, op zowel schoolniveau als groepsniveau.


Gevalideerd door registerleraar.nl.Geregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 6edOZDN2Yf (9 RU)

 

Inschrijven
13 sep

Studiedag Een goede start van het schooljaar maak je samen! Over positieve groepsvorming – Utrecht – 13 september 2017

Studiedag

Inclusief: 


‘Zonder relatie, geen prestatie’ is een vaak gehoorde uitspraak, zeker aan het begin van elk schooljaar. Positieve groepsvorming leidt tot een prettig pedagogisch en didactisch klimaat in elke groep en het is daarom aan het begin van het het schooljaar, maar ook gedurende het schooljaar, noodzakelijk om expliciet aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Inhoud:

Een goede groep vormen staat aan het begin van het schooljaar centraal; elkaar (weer) leren kennen, de leraar leren kennen, de regels en afspraken bespreken. Met elkaar de basis leggen voor een fijn leer- en leefklimaat in de groep en op school. Wat vraagt dit van leraar en leerlingen? En hoe zorg je voor ‘onderhoud’ van dit proces ook gedurende het schooljaar?

Tijdens deze studiemiddag doe je veel inspiratie op voor preventieve acties en ervaar je zelf een aantal werkvormen voor het stimuleren en onderhouden van een positieve groepsvorming. Je doet kennis op over de verschillende fasen van groepsvorming en we bespreken gedrag en behoeften van kinderen en leraar hierbij. We gaan met elkaar in gesprek over de invloed die je kunt hebben op positieve groepsvorming en de manieren waarop je hier invulling aan kunt geven met je eigen groep.

Onderdelen van de training:

 • 5 fasen van groepsvorming

 • kijkje achter gedrag

 • variatie aan werkvormen en activiteiten per fase

 • klas- en teambouwers

 • invloeden van buitenaf

 • rol van de leraar

 • klassenvergaderingen

 • participatieladder

 • leren reflecteren door kinderen: hulpmiddelen

 • werkplan voor jouw groep

 • borgingsdocument voor de school


Opbrengsten:

 • Je hebt kennis genomen van de verschillende fasen in groepsvorming.

 • Je bent je ervan bewust welk gedrag kinderen laten zien en welke behoeften zij daarbij hebben in de verschillende fasen van groepsvorming.

 • Je kent de factoren die invloed hebben op groepsdynamiek en signaleert welke factoren van invloed zijn voor de eigen groep en voor de school.

 • Je kent een variatie aan activiteiten en werkvormen om in de eigen groep aan de slag te gaan met het bevorderen van de groepsdynamiek.

 • Je weet hoe je gedurende het schooljaar aandacht kunt blijven houden voor positieve groepsvorming.

 • Je krijgt een format voor een werkplan groepsvorming en een (kwaliteits)document waarin afspraken, acties, middelen, tijdpad beschreven kunnen worden om op schoolniveau afspraken te maken rondom structurele aandacht voor groepsvorming.


Inschrijven
19 okt

Training Coöperatief vergaderen – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Urgentie/relevantie:

Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe!

Inhoud training:

In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een gewenste opbrengst.

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In de twee bijeenkomsten Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. Tijdens coöperatieve vergaderingen voelen deelnemers en voorzitters zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering en is de inbreng van alle aanwezigen noodzakelijk.

We bespreken de uitgangspunten van Coöperatief vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten ga je zelf ervaren wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken en hoe je de werkvormen doelgericht inzet. Er is ruimte voor collegiaal leren. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar de voorbereiding van je eigen vergadering.

Onderdelen van de training:


 • Werkvormen voor besluitvorming, informatie-uitwisseling, ontmoeten

 • GIPS

 • Samenstellen agenda coöperatief vergaderen

 • Checklist voorbereiding

 • Rol voorzitter

 • Communicatiestijlen

 • Denktijd

 • Vergaderroutines

 • Hardop denken

 • Uitspreken – afspreken - aanspreken


Opbrengsten:

 • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname tijdens vergaderingen te stimuleren

 • Je ervaart hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren

 • Je wordt bewust van de wijze waarop je een efficiënte agenda samenstelt voor een vergadering

 • Je ervaart hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen (werk)vergadering maakt

 • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen

 • Je reflecteert op de veranderende rol van de voorzitter bij coöperatief vergaderen

 • Je formuleert actiepunten om te komen tot nieuw vergaderbeleid


Inschrijven

Stel je vraag aan Joyce

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent