Joyce van den Boogaard

Joyce focust zich op het primaire proces in de klas. Zowel het hebben van een juiste pedagogische leerkrachtstijl als een sterke didactische aanpak staan volgens haar aan de basis van hoge leeropbrengsten. Door haar enthousiasme en praktische insteek kan zij op scholen de bal snel aan het rollen brengen.  


Vanuit vier invalshoeken kan ze het onderwijs benaderen. Ze heeft ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, ze ontwikkelt lesprogramma’s voor meerdere doelgroepen en weet in haar huidige rol als onderwijsadviseur leerkrachten in actie te zetten. Daarnaast is ze docent in het hoger beroepsonderwijs. Dankzij deze ervaringen weet zij binnen professionaliseringstrajecten de verbinding tussen theorie en praktijk bijzonder goed te leggen. Het kind staat daarbij altijd centraal; zij moeten lekker in hun vel zitten en hoog betrokken zijn. Dat zijn de voorwaarden om te leren!


 Haar expertises zijn:
 • Activerende didactiek (effectieve instructies/zes fasen model)

 • Coöperatief leren i.c.m. DenkBeelden

 • Groepsvormingsprocessen en sociaal- emotionele ontwikkeling

 • Didactische mogelijkheden van ICT

 • Gecertificeerd Vreedzame School trainer


Wat zeggen scholen over haar:
 • “Deskundig en inspirerend”

 • “Op een vlotte manier iets aan de man brengen”

 • “Enthousiast, boeiend”


"Onderwijs mag geen hardloopwedstrijd zijn, liever een warm bad voor ontplooiing van elk talent."

Mijn evenementen

07 mei

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond (2)

Training

Doelgroep: Leerkrachten groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Di 07/03/2017 - Di 11/04/2017 - Di 09/05/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 16:00-19:00 uur
SBU: 15
Kosten: €450

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Tijdens deze training ga je hiermee aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

"Ik ga meer circuits inzetten in groep 3 zodat kinderen betekenisvoller leren."
"Ik start nu veel eerder met differentiëren, ik pas meer hoekenwerk toe en de vertaalcirkel staat nu elke rekenles centraal."

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, onderwijs op maat te organiseren.


 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


overgang-naar-groep-3-8sbhvifehzGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

Inschrijven
17 mrt

Terugkom bijeenkomst 4 Looqin trainers – Utrecht

Training

Op vrijdag 17 maart 2017 organiseren we de vierde terugkombijeenkomst voor Looqin trainers. Deze zal plaatsvinden in Utrecht van 9.00 - 11.30 uur. We hebben een interessant programma samengesteld en horen graag weer jullie input over de onderstaande onderwerpen:


 • Een blik op de zelfscreening (LOOQIN2U). Jullie ontvangen 2 exemplaren.

 • Sneakpreview in de uitgave die wij samen met Ferre Laevers ontwikkelen over ‘het kijken naar competenties’.

 • Techniek: versie 2.0 na de zomer, planning rapportage

 • Nieuwe vorm van informatiebijeenkomsten schooljaar 2017/2018

 • Jullie ontvangen de nieuwste poster over de zeven betrokkenheidsverhogende factoren

 • Inspectiekader en Looqin (artikel)

 • Nieuwe data terugkombijeenkomst


Na aanmelding ontvang je nog de definitieve agenda en de exacte locatie.

Kosten voor deze ochtend zijn wederom € 99,- (factuur zal worden nagestuurd).

Inschrijven
12 apr

Informatiebijeenkomst Looqin – Utrecht (2)

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren, IB-ers, geïnteresseerden
Door:  en Margot Schreurs (Korein)Dagdelen: 1
Data: Wo 12/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 11:30-13:30 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze  en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee je de doorgaande ontwikkelingslijn in beeld kunt brengen van 0-12 jaar.

Opbrengsten: • Je weet wat Looqin KO/PO is en welke functionaliteiten er zijn;

 • Je kent de achterliggende visie;

 • Je hebt het volledige digitale systeem gezien;

 • Je hebt een goed beeld gekregen of Looqin KO/PO het systeem is wat past bij je organisatie/school;

 • Je weet welke kansen Looqin biedt binnen een IKC/SPIL/Brede School.


Inschrijven

Stel je vraag aan Joyce

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent