Joyce van den Boogaard

Joyce focust zich op het primaire proces in de klas. Zowel het hebben van een juiste pedagogische leerkrachtstijl als een sterke didactische aanpak staan volgens haar aan de basis van hoge leeropbrengsten. Door haar enthousiasme en praktische insteek kan zij op scholen de bal snel aan het rollen brengen.  


Vanuit vier invalshoeken kan ze het onderwijs benaderen. Ze heeft ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, ze ontwikkelt lesprogramma’s voor meerdere doelgroepen en weet in haar huidige rol als onderwijsadviseur leerkrachten in actie te zetten. Daarnaast is ze docent in het hoger beroepsonderwijs. Dankzij deze ervaringen weet zij binnen professionaliseringstrajecten de verbinding tussen theorie en praktijk bijzonder goed te leggen. Het kind staat daarbij altijd centraal; zij moeten lekker in hun vel zitten en hoog betrokken zijn. Dat zijn de voorwaarden om te leren!


 Haar expertises zijn:
 • Activerende didactiek (effectieve instructies/zes fasen model)

 • Coöperatief leren i.c.m. DenkBeelden

 • Groepsvormingsprocessen en sociaal- emotionele ontwikkeling

 • Didactische mogelijkheden van ICT

 • Gecertificeerd Vreedzame School trainer


Wat zeggen scholen over haar:
 • “Deskundig en inspirerend”

 • “Op een vlotte manier iets aan de man brengen”

 • “Enthousiast, boeiend”


"Onderwijs mag geen hardloopwedstrijd zijn, liever een warm bad voor ontplooiing van elk talent."

Mijn evenementen

20 apr

Training Betrokken bij het leerproces; ‘leren in interactie’ – Helmond – Start 20 februari 2018

Training

GEANNULEERD. Deze training is helaas geannuleerd.

Inclusief: 5 minuten coöperatief.

Inhoud: 

Actief, betrokken én in interactie; drie kernbegrippen die centraal staan tijdens deze praktische cursus.

De sleutel tot een succesvolle les is een effectieve leraar die beschikt over een uitgebreid repertoire aan didactische strategieën en die moeiteloos kan bepalen welke (coöperatieve) werkvormen het best gebruikt kunnen worden. Tijdens deze cursus ga je, soms vanuit een andere mindset, ontdekken wat werkt; je ervaart zelf tal van activerende en coöperatieve werkvormen die leiden tot een andere (instructie)focus, meer betrokken leerlingen, betere samenwerking tussen leerlingen en betere leerprestaties.

Samenwerking en interactie tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. Dit hangt mede af van de voorwaarden die de leraar in die leeromgeving realiseert. Zo moet de sfeer veilig zijn en moeten leerlingen elkaar nodig hebben bij het maken van een opdracht zonder dat leerlingen zich achter iemand kunnen verschuilen (‘meeliften’). Dat stelt eisen aan de leraar.

Met behulp van een activerende didactiek, zoals coöperatieve en activerende werkvormen, kun je de interactie tussen kinderen stimuleren en als een routine laten terugkeren binnen je lessen (voorkennis activeren, instructie, begeleide inoefening, zelfstandig werken en afronding). Het delen van elkaars kennis, uitwisselen van informatie en luisteren naar elkaars mening maakt dat de (leer)stof meer betekenis krijgt. Samenwerken verhoogt de motivatie en betrokkenheid en dit resulteert vaak in betere (leer)prestaties.

Tijdens de bijeenkomsten zie en ervaar je hoe je (coöperatieve) werkvormen kunt inzetten bij diverse vakgebieden en activiteiten. Je leert hoe je kinderen met dergelijke werkvormen kunt stimuleren in hun sociale- en cognitieve ontwikkeling. Alle werkvormen en strategieën verbinden we continu met het Zes Fasen Model (link pdf).

Tussen de bijeenkomsten ga je in de praktijk de verschillende werkvormen passend bij coöperatief leren en een activerende didactiek introduceren en uitvoeren. Naast praktische tips, praktijk-oefeningen en verdieping van werkvormen, gaan we met elkaar afspreken hoe iedere deelnemer zijn collega’s en directeur mee kan nemen in dit didactische proces.

De training ‘leren in interactie’ is vooral bedoeld voor:


 • Leraren die op zoek zijn naar interactieve, betekenisvolle en uitdagende coöperatieve werkvormen;

 • Leraren die meer willen doen met coöperatief leren;

 • Leraren die de effectieve leertijd van alle leerlingen willen verhogen;

 • Leraren die een actieve en betrokken houding van leerlingen willen stimuleren;

 • Leraren die op dit moment werken met een didactisch model, maar daar een praktische invulling aan willen geven;

 • Leraren die met behulp van bewezen strategieën en coöperatieve werkvormen verder aan de leeropbrengsten willen werken.


Opbrengsten:

 • Deelnemers kunnen verschillende werkvormen inzetten bij meerdere vakgebieden om zo de betrokkenheid, het leereffect en het leerplezier van leerlingen te vergroten;

 • Deelnemers hebben inzicht in de principes en de meerwaarde van Coöperatief Leren.

 • Deelnemers kunnen de activerende werkvormen ophangen aan het Zes Fasen Model.

 • Deelnemers weten hoe zij met deze kennis en inhoud hun collega’s kunnen enthousiasmeren zodat een gezamenlijke, didactische taal op school gesproken wordt.


GEANNULEERD. Deze training is helaas geannuleerd.

Inschrijven
07 mrt

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: zelfregulerend leren als basis – Helmond – Start 7 maart 2018

Training

Inclusief: het O21-spel + Mijn notitieboek

Leerlingen nemen initiatief, maken zelf plannen, zijn eigenaar van hun leerproces, hebben aandacht en zijn doelgericht. Allemaal wensen van leraren, die aansluiten bij het begrip zelfregulerend leren. Wat houdt het eigenlijk in en hoe kun je zelfregulatie stimuleren bij de leerlingen uit je klas?  


Inhoud:

‘Zet de leerling meer in zijn kracht’. Hoe kunnen we leerlingen in de 21e eeuw meer verantwoordelijkheid geven, meer initiatief laten nemen en eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces? Zelfregulerend leren is de sleutel! Zelfregulering is een van de 21 eeuwse vaardigheden en staat in het middelpunt van deze training. Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. Om zelfregulatie te stimuleren is het nodig dat kinderen zicht hebben op hun taakgerichte gedrag, de eigen doelen en hun capaciteiten.

Het gaat bij zelfregulerend leren om een samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken. Het is een actief en constructief proces waarin een leerling doelstellingen leert te bepalen, zelf initiatief neemt en verantwoordelijkheid leert te nemen voor zijn eigen leerproces (Zimmerman, 2002).

“Ze stellen doelen voor zichzelf en evalueren tijdens en na afloop hoe ze de taak hebben gemaakt en of hun doelen zijn behaald (Castelijns, Segers & Struyven, 2011).”

De rol van de leraar bij zelfregulatie

Het proces van zelfregulatie komt niet vanzelf op gang. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. Zelfregulatie wordt flink bevorderd wanneer de leraar in staat is om de juiste feedback te geven. Door samen met leerlingen te evalueren, worden de kinderen zich bewust van de leerdoelen en de beoordelingscriteria. Dit zorgt ervoor dat ze inzicht krijgen in de leer-strategieën die ze gebruiken en wat nodig is om de doelen te bereiken. Ook Hattie (2012) benadrukt het effect van feedback geven. Het is een van de meest effectieve onderwijs-strategieën. Feedback op het niveau van zelfregulering is alleen effectief als het leerlingen overtuigt dat meer aandacht en inspanning tot het gewenste resultaat zal leiden. 

Daarnaast is het van belang dat de leraar een actieve rol aan leerlingen geeft bij de planning, uitvoering en evaluatie van hun eigen leerproces. Autonomie en initiatief zijn daarbij de sleutelwoorden!

Van theorie naar praktijk

Hoe vertaal je bovenstaande theorie naar de klas? In de training ‘zelfregulerend leren als basis’ ervaar je zelf wat zelfregulatie is, leer je hoe je leerlingen meer verantwoordelijk kunt maken voor hun eigen leerproces, krijg je inzicht in de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt. 

Daarnaast leer je de metacognitie van de leerling aan te spreken en ontdek je wat zelfregulerend leren met executieve functies te maken heeft. Tot slot kijken we ook naar de invloed van feedback bij zelfregulatie. Je gaat naar huis met inspiratie voor zelfregulatie!

Deze training is vooral bedoeld voor:

 •  leraren met de wens om leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.

 • leraren die samen met hun leerlingen doelen willen bepalen.

 • leraren die leerlingen meer initiatief willen geven in hun leerproces.

 • midden- of bovenbouw coördinatoren die de kennis en praktische toepassing van zelfregulerend leren graag wil delen met zijn of haar collega’s.


Onderdelen van de training:

 • Eigen visie op zelfregulerend leren

 • Theoretische achtergrond van zelfregulerend leren

 • Metacognitieve vaardigheden

 • Zelfregulerend leren in het licht van executieve functies

 • Ruimte geven voor autonomie en initiatief

 • Geven van effectieve feedback ter bevordering van zelfregulatie

 • Tips en tools om morgen mee aan de slag te gaan!


Gevalideerd voor 9 RU.Opbrengsten:

 • Je doet kennis op over zelfregulerend leren.

 • Je weet hoe je het eigenaarschap van leerlingen kunt vergroten.

 • Je krijgt zicht op voorwaarden om zelfregulerend leren in de praktijk te brengen.

 • Je leert effectieve feedback te geven aan leerlingen.

 • Je krijgt praktische tips om zelfregulatie van leerlingen te stimuleren.


Inschrijven
13 apr

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 13 maart 2018

Training

Urgentie/relevantie:


Gevalideerd voor 12 RU.Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe!

Inhoud training:

In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een gewenste opbrengst.

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In de twee bijeenkomsten Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. Tijdens coöperatieve vergaderingen voelen deelnemers en voorzitters zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering en is de inbreng van alle aanwezigen noodzakelijk.

We bespreken de uitgangspunten van Coöperatief vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten ga je zelf ervaren wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken en hoe je de werkvormen doelgericht inzet. Er is ruimte voor collegiaal leren. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar de voorbereiding van je eigen vergadering.

Onderdelen van de training:

 • Werkvormen voor besluitvorming, informatie-uitwisseling, ontmoeten

 • GIPS

 • Samenstellen agenda coöperatief vergaderen

 • Checklist voorbereiding

 • Rol voorzitter

 • Communicatiestijlen

 • Denktijd

 • Vergaderroutines

 • Hardop denken

 • Uitspreken – afspreken – aanspreken


Opbrengsten:

 • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname tijdens vergaderingen te stimuleren

 • Je ervaart hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren

 • Je wordt bewust van de wijze waarop je een efficiënte agenda samenstelt voor een vergadering

 • Je ervaart hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen (werk)vergadering maakt

 • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen

 • Je reflecteert op de veranderende rol van de voorzitter bij coöperatief vergaderen

 • Je formuleert actiepunten om te komen tot nieuw vergaderbeleid.


Inschrijven

Stel je vraag aan Joyce

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent