Judy-Ann Dingemans

Met ruim 20 jaar ervaring in het basisonderwijs als leraar, leidinggevende en coach werkt Judy-Ann met enthousiasme door aan kind-, team- en schoolontwikkeling binnen Onderwijs Maak Je Samen.

Verbinding, vertrouwen, openheid en visie spelen een belangrijke rol tijdens haar begeleiding. Judy-Ann is een positief kritische sparringpartner die je in kansen kan laten denken.

Door haar brede achtergrondkennis en ervaringen in de kinderopvang, basisonderwijs en onderwijs aan anderstaligen onderschrijft Judy-Ann het belang van theorie koppelen aan praktijk. Door haar enthousiasme en open houding kan ze leraren prikkelen en activeren.

Judy-Ann staat voor gelijke kansen in brede ontwikkeling voor iedereen. Met betrokkenheid en welbevinden heeft elk kind, teamlid, school zelf de kans om zijn droom te verwezenlijken.

Onderwerpen waar zij zich vooral mee bezig houdt zijn: het jonge kind, de verbinding tussen Ko en PO, IKC-vorming, VVE, NT2 en Looqin in KO en PO.

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt

Mijn artikelen

Stel je vraag aan Judy-Ann

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.