Kim Gerats

Al van jongs af aan is Kim geboeid in en door het onderwijs. Na het volgen van de academische lerarenopleiding primair onderwijs heeft zij haar studie voortgezet in het onderwijskundig ontwerp en advisering. Daarnaast heeft zij geruime tijd ervaring opgedaan als leraar in het regulier en speciaal onderwijs en heeft zij binnen deze laatste onderwijssector gewerkt als schoolpedagoog en ambulant begeleider.

Tijdens haar studie heeft Kim een grootschalig project uitgevoerd voor de NTR, waarvoor zij in samenwerking met Het Klokhuis een lesprogramma heeft ontwikkeld vanuit het principe van onderzoekend en ontwerpend leren.

Door haar brede achtergrondkennis en ervaringen in het praktijkgericht werken vanuit wetenschappelijke theorieën onderschrijft Kim het belang van het koppelen van theorie aan praktijk. Zij kent de overtuiging dat dit bijdraagt aan een goede basis voor het creëren van een optimale leersituatie voor zowel leraren als leerlingen, waarbij een sterk pedagogisch-didactisch klimaat voorop staat.

Kim is consciëntieus, enthousiast en door haar eigen ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk weet ze waar ze over praat. Haar doel is goed aan te sluiten bij de wensen in het onderwijs en met nieuwe inzichten te inspireren om tot vernieuwing of verandering te komen.

Haar expertisegebieden zijn: kindgesprekken, zelfregulerend leren en eigenaarschap, verdiepend leren, onderzoekend en ontwerpend leren en de post-hbo-opleiding Intern Begeleider.

The most valuable resource that all teachers have is each other. Without collaboration our growth is limited to our own perspectives (R. J. Meehan).

Mijn activiteiten

Studiereis Leuven, naar het land van welbevinden & betrokkenheid

Studiereis

Tijdens deze reis ervaar je, mede dankzij onze Vlaamse partner CEGO, hoe scholen in België invulling geven aan de begrippen 'welbevinden' en 'betrokkenheid'.

De rol van de toekomstgerichte intern begeleider

Masterclass

Hoe zien de taken en rollen van de toekomstgerichte intern begeleider eruit? De intern begeleider en de schoolleider stemmen af en werken samen met collega’s van andere scholen om te ontdekken hoe ze hier vorm aan kunnen geven binnen de eigen school. Maak je klaar voor de toekomst!

Verdiepend leren: aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren

Training

Om de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van leerlingen te stimuleren, werken we in het onderwijs steeds vaker vanuit de methodiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Tijdens deze training ga je vanuit de theorie hier praktisch mee aan de slag. Je ervaart hoe je het initiatief meer bij de leerlingen kunt leggen, je leert verschillende tools kennen die je kunt inzetten in jouw groep en op jouw school en je ervaart hoe je samen met de leerlingen onderzoek kunt uitvoeren.

Verdiepend leren door de inzet van activerende didactiek

Training

Wil jij met jouw groep van oppervlakkig naar verdiepend leren? Wil jij graag nieuwe mogelijkheden ontdekken om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten tijdens jouw instructieles? Zoek jij naar tools om het kritisch denken en de actieve houding van leerlingen te vergroten? Ontdek dan de mogelijkheden van de didactiek van DenkBeelden.

Kindgesprekken

Training

Hoe voer je in de klas goede, motiverende gesprekken met leerlingen? In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Als je leerlingen leert om zelfstandiger te werken, is dat voor hen erg motiverend. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier gesprekken met hen te voeren.

Opleiding Intern begeleider (post-hbo)

post-hbo-opleiding

Deze opleiding is voor alle toekomstige intern begeleiders of al startende intern begeleiders die de nieuwste inzichten in de nieuwe rol van een IB'er eigen willen maken. Jij vormt, samen met de schoolleider, het onderwijskundig managementteam en bent dé spil in ondersteuning van leraren bij hun eigen professionele ontwikkeling. Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en -ontwikkelingen vanuit de nieuwste inzichten met betrekking tot ondersteuning en passend onderwijs samen met de schoolleider vorm te geven.

Stel je vraag aan Kim

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.