Kim Gerats

Al van jongs af aan is Kim geboeid in en door het onderwijs. Na het volgen van de academische lerarenopleiding primair onderwijs heeft zij haar studie voortgezet in het onderwijskundig ontwerp en advisering. Daarnaast heeft zij geruime tijd ervaring opgedaan als leraar in het regulier en speciaal onderwijs en heeft zij binnen deze laatste onderwijssector gewerkt als schoolpedagoog en ambulant begeleider.

Tijdens haar studie heeft Kim een grootschalig project uitgevoerd voor de NTR, waarvoor zij in samenwerking met Het Klokhuis een lesprogramma heeft ontwikkeld vanuit het principe van onderzoekend en ontwerpend leren.

Door haar brede achtergrondkennis en ervaringen in het praktijkgericht werken vanuit wetenschappelijke theorieën onderschrijft Kim het belang van het koppelen van theorie aan praktijk. Zij kent de overtuiging dat dit bijdraagt aan een goede basis voor het creëren van een optimale leersituatie voor zowel leraren als leerlingen, waarbij een sterk pedagogisch-didactisch klimaat voorop staat.

Kim is consciëntieus, enthousiast en door haar eigen ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk weet ze waar ze over praat. Haar doel is goed aan te sluiten bij de wensen in het onderwijs en met nieuwe inzichten te inspireren om tot vernieuwing of verandering te komen.

Haar expertisegebieden zijn: kindgesprekken, zelfregulerend leren en eigenaarschap, verdiepend leren, onderzoekend en ontwerpend leren en de post-hbo-opleiding Intern Begeleider.

The most valuable resource that all teachers have is each other. Without collaboration our growth is limited to our own perspectives (R. J. Meehan).

Mijn activiteiten

De rol van de toekomstgerichte intern begeleider

Masterclass

Hoe zien de taken en rollen van de toekomstgerichte intern begeleider eruit? De intern begeleider en de schoolleider stemmen af en werken samen met collega’s van andere scholen om te ontdekken hoe ze hier vorm aan kunnen geven binnen de eigen school. Maak je klaar voor de toekomst!

Eigenaarschap in de groep: zelfregulerend leren als basis

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zijn meer gemotiveerd om te leren. De leraar heeft hierin een cruciale taak. In deze training ervaar je wat zelfregulatie is en is er aandacht voor de rol van de leraar en het belang van motivatie.

Verdiepend leren: aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren

Training

Om de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van leerlingen te stimuleren, werken we in het onderwijs steeds vaker vanuit de methodiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Tijdens deze training ga je vanuit de theorie hier praktisch mee aan de slag. Je ervaart hoe je het initiatief meer bij de leerlingen kunt leggen, je leert verschillende tools kennen die je kunt inzetten in jouw groep en op jouw school en je ervaart hoe je samen met de leerlingen onderzoek kunt uitvoeren.

Verdiepend leren door de inzet van activerende didactiek

Training

Wil jij met jouw groep van oppervlakkig naar verdiepend leren? Wil jij graag nieuwe mogelijkheden ontdekken om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten tijdens jouw instructieles? Zoek jij naar tools om het kritisch denken en de actieve houding van leerlingen te vergroten? Ontdek dan de mogelijkheden van de didactiek van DenkBeelden.

Kindgesprekken

Training

Hoe voer je in de klas goede, motiverende gesprekken met leerlingen? In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Als je leerlingen leert om zelfstandiger te werken, is dat voor hen erg motiverend. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier gesprekken met hen te voeren.

Groep 3 onder de knie: De overgang van groep 2 naar groep 3

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. De overgang wordt vaak als te groot ervaren. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden of te verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig.

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag

Studiedag

Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van de leerlingen en die de organisatie van het leren dichter bij de leerling en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen in de 21e eeuw?

Post-hbo-opleiding Intern begeleider

post-hbo-opleiding

Opleiding Helmond: start gegarandeerd! Nog enkele plekken vrij. Gecertificeerd en erkend door CPION. Download de brochure. Onze visie op de rol van intern begeleider Deze opleiding is voor alle toekomstige intern begeleiders of al startende intern begeleiders die de nieuwste inzichten in de nieuwe rol van een IB’er eigen willen maken. Jij vormt, samen met […]

Mijn artikelen

Stel je vraag aan Kim

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.