Kimberly Pijnenburg

"De beste wijze om iets te leren, is er les in te geven." - Seneca

Deze uitspraak past volledig binnen haar visie over het onderwijs. Vanaf het moment dat ze begon aan de lerarenopleiding werd Kimberly geboeid en geprikkeld door nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Om zichzelf verder te verdiepen in het onderwijs is ze de opleiding tot remedial teacher gaan volgen. Tijdens deze opleiding heeft Kimberly onderzoek gedaan naar interventies voor het realiseren van effectieve rekeninstructie voor kinderen met specifieke didactische onderwijsbehoeften. Daaropvolgend is ze later de opleiding tot rekenspecialist gaan volgen.
Naast haar rol als onderwijsadviseur volgt Kimberly ook de opleiding onderwijswetenschappen.

Na een aantal jaren ervaring als leraar binnen het reguliere onderwijs is ze nu graag bezig met het meedenken over en het realiseren van (nieuwe) onderwijsontwikkelingen binnen scholen.
Haar doel is van onderwijs een belevenis te maken waarbij leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn en meer autonoom kunnen en mogen zijn in hun eigen individuele leerproces. Daarnaast vindt Kimberly het welzijn en de competenties van leraren en docenten erg belangrijk. Deze zijn voorwaardelijk voor het realiseren van goed onderwijs.

Mijn activiteiten

Betekenisvol rekenen: afstemmen op je leerlingen

Training

Betekenisvol rekenen gericht op begripsvorming voor alle leerlingen. In deze training bieden we handvatten die helpen om keuzes te maken in de rekenles. Een methode is geen doel maar een middel: de methode is namelijk niet geschreven voor jouw groep. Grip op leerlingen en leerlijnen rekenen. We richten ons op het werken vanuit doelen, al […]

Help, ik heb ook betere rekenaars!

Training

In iedere groep zitten leerlingen die rekenen makkelijk vinden en de methode vaak saai. Hoe kun je de verschillende typen sterke rekenaars herkennen? Welke leerling is in potentie een goede rekenaar, terwijl dat er niet uitkomt? Hoe kun je deze leerlingen echt uitdagen tijdens je hele rekenles? In deze training komen onder andere aan de orde: de goede vragen stellen, kritisch denken, executieve functies en feedback.

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Training

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD). Heb je dit al kunnen uitwerken tot een stappenplan voor je school?

In deze training gaan we uitgebreid in op de vier fasen (sporen) die het protocol onderscheidt. Welke leerkrachtvaardigheden zijn vereist in fase 1, 2 en 3? Wat is hierbij de rol van de rekenspecialist en de intern begeleider? Je krijgt handvatten voor het voeren van een intern diagnostisch rekenonderzoek en voor het verstevigen van het rekenbeleid op je school.

Eigenaarschap in de groep

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. De leraar heeft hierin een cruciale taak. In deze training ervaar je wat zelfregulatie is, is aandacht voor de rol van de leraar en het belang van motivatie.

Mijn artikelen

po/vo
07/05 in actueel

Yes we mogen weer, maar HOE?

po
12/03 in actueel

Geld nodig…

Stel je vraag aan Kimberly

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.