Lucille Keursten

Met veel bevlogenheid en enthousiasme heeft Lucille Keursten ruim 30 jaar gewerkt in het basisonderwijs waarvan 20 jaar als directeur en meerscholen directeur. Daarnaast heeft ze meerdere interim-opdrachten uitgevoerd.

Als schoolleider heeft Lucille op diverse basisscholen gewerkt en veel ervaring opgedaan in het aanjagen van processen om te komen tot verbetering van het onderwijs.

In haar werk is ze gericht op onderwijsvernieuwing. Hierin werkt ze doelgericht en maakt strategische keuzes. Thema’s waar ze zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden zijn: IKC ontwikkeling, gepersonaliseerd leren, onderwijs ontwerpen, werken vanuit leerlijnen, inrichten rijke leeromgeving .

Ze is gestart als leerkracht van groep 1/2 en kreeg daardoor een voorliefde voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Ze weet teams te inspireren en houdt ervan om met nieuwe ideeën te komen en vernieuwing te stimuleren. Ze gaat met teams op zoek naar ontwikkelkansen die passen bij de praktijk binnen de organisatie.

Werkend vanuit visie stimuleert ze de onderlinge samenwerking binnen een team met als doel iets nieuws en blijvends op te bouwen ten dienste van het kind. Immers zijn zij de toekomst van de wereld en zitten vandaag in de klas.

Wat anderen over haar zeggen: positief, gedreven, doortastend, verbindingen zien en maken, lef, analyseren, snel schakelen en ondernemend.

Laat kinderen leren voor het leven.

Faith is taking the first step even when you can’t see the whole staircase.

Mijn activiteiten

Module Specialist Jonge Kind: Rekenen met kleuters

Module

Om kennis te maken met de inhoud van een opleiding en meer zicht te krijgen op wat dit voor jou als professional kan betekenen, bieden wij speciaal voor de opleiding Specialist Jonge Kind enkele kennismakingsmodules aan. Je volgt een inhoudelijk thema uit de opleiding en komt direct in contact met de docent en de werkwijze.

Module Specialist Jonge Kind: Spelend leren

Module

Om kennis te maken met de inhoud van een opleiding en meer zicht te krijgen op wat dit voor jou als professional kan betekenen, bieden wij speciaal voor de opleiding Specialist Jonge Kind enkele kennismakingsmodules aan. Je volgt een inhoudelijk thema uit de opleiding en komt direct in contact met de docent en de werkwijze.

Kleuterontwikkeling volgen (zonder toetsen)

Training

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Voor leraren is het belangrijk om die ontwikkeling goed te volgen. Wat leg je vast? En waar maak je keuzes op schoolniveau? De visie van de school legt de basis voor het maken van passende keuzes. Tijdens deze training gaan we dit met elkaar onderzoeken en gaan we praktisch aan de slag voor de eigen school.

Fonemisch bewustzijn en begrijpend luisteren in groep 1-2-3

Training

De basis voor taalontwikkeling ligt in de onderbouw. Door hier expliciet aandacht te besteden aan begrijpend luisteren en fonemisch bewustzijn help je leerlingen om een goede ontwikkeling te doorlopen op het gebied van taal. Tijdens deze training krijg je inzichten en handvatten voor de praktijk en leer je de inhoud vertalen naar een beredeneerde aanpak voor je eigen school.

Opleiding Specialist Jonge Kind

Opleiding (SPEN)

Het onderwijs aan kleuters vraagt om een specifieke manier van ‘lesgeven’, omdat je (nog) niet met leerlijnen te maken hebt, maar met ontwikkelingslijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is daardoor echt een vak apart. Deze opleiding biedt je de kennis over de specifieke ontwikkeling van de kleuter, laat je ervaren hoe je dat vertaalt naar aanbod en levert de tools om samen met collega’s tot kleuterbeleid te komen.

Leidinggeven aan de onderbouw

Studiedag

Deze training richt zich op leidinggevenden die meer willen weten over het specifieke karakter van het kleuteronderwijs, zodat zij de kwaliteit van de onderbouw beter kunnen beoordelen en gesprekken kunnen voeren over wat er speelt in de praktijk. De training levert kennis, inzichten en tools op waarmee je samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling kunt komen.

Stel je vraag aan Lucille

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.