Margje Bielars

‘Om te ontwikkelen en vooruit te gaan moet je niet alleen vooruit en achteruit kijken maar ook naar links én naar rechts’.

Margje is een onderwijsmens in hart en nieren en kent het vak vanuit alle kanten. Zij is begonnen in 1997 als leerkracht en heeft daarna als intern begeleider en onderwijskundig leider met een kleine dorpsschool een veranderingsproces vormgegeven dat geleid heeft tot een onderwijsprijs. Vanuit deze passie en expertise is zij de jaren daarna als ondernemer en onderwijsadviseur op scholen en bij besturen betrokken geweest bij het verbeteren en veranderen van onderwijsprocessen. Margje richt zich op onderwijskwaliteit, schoolontwikkeling en teamcultuur. Want als teams trots zijn op hun vak en hun school dan gebeuren de mooiste dingen!

Sinds 2014 is Margje actief als schoolleider. De combinatie van de dagelijkse praktijk en de rol als procesbegeleider op andere scholen en besturen, heeft zij als erg krachtig ervaren. Zij weet als geen ander hoe de dagelijkse praktijk een school onder druk kan zetten wat betreft schoolontwikkelingen. En zij weet uit ervaring hoe essentieel deze schoolontwikkelingen zijn en blijven voor het primaire proces.

In 2017 heeft Margje haar master onderwijsmanagement (MME) behaald bij Tias aan de universiteit van Tilburg. Omdat Margje sterk is in projectmatig werken heeft zij in 2018 de keus gemaakt om als interim directeur te gaan werken. In die rol komen schoolontwikkelingen, onderwijskwaliteit en teamcultuur steeds in andere situaties, met andere vraagstukken voorbij. Zo heeft zij op diverse scholen o.a. cultuurvraagstukken aangepakt, onderwijskundige ontwikkelingen ingezet en kwaliteit van (zeer) zwak naar voldoende gebracht.

De passie en gedrevenheid die Margje heeft voor het onderwijs en leiderschap in dit vak, wil zij graag delen met een nieuwe generatie trotse schoolleiders. Margje zet mensen graag aan tot denken, geeft praktische handvatten en neemt schoolleiders mee in de ontwikkeling naar toekomstbewustzijn en duurzame ontwikkeling. Schoolleiders maken het verschil en doen er toe!

Bij Onderwijs Maak Je Samen zie je haar expertise terug in het leiderschapscentrum. Als kerndocent van de schoolleidersopleidingen en begeleider en ontwikkelaar van leertrajecten voor (aanstaande) schoolleiders.

sluiten