Martijn Smoors

Martijn heeft jarenlange ervaring in onderwijsadvisering binnen het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Zijn expertise ligt met name op het gebied van effectieve didactiek en differentiatie, teamontwikkeling en onderwijskundig leiderschap. Met passie en humor adviseert en inspireert hij leraren en directies.

Martijn kan als geen ander op resultaatgerichte wijze een brug slaan tussen theorie en praktijk. Hij vertaalt relevante theorieën, resultaten uit onderwijsresearch en bewezen didactische aanpakken op concrete wijze naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Werken aan goed onderwijs; dat doe je samen. De focus van Martijn is de school als een lerende organisatie. Wat wil de school bereiken en hoe leren de teamleden?

Heeft u een vraag op het gebied van onderwijsontwikkeling? Daag Martijn uit en ga in gesprek! Door de bundeling van zijn expertise en de brede expertise binnen Onderwijs Maak Je Samen, is er altijd een passend en inspirerend antwoord te vinden.

"Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg." - Albert Einstein

Mijn evenementen

20 jun

Post-hbo-opleiding Intern begeleider – Helmond – Start 20 september 2018

post-hbo-opleiding

CPION erkende opleiding tot intern begeleider.Download de brochure.

Download de brochure.Onze visie op de rol van intern begeleider


Deze unieke opleiding is voor alle toekomstige of startende intern begeleiders. Jij vormt, samen met de schoolleider, het onderwijskundig managementteam en bent dé spil in ondersteuning van leraren bij hun eigen professionele ontwikkeling. Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en -ontwikkelingen vanuit de nieuwste inzichten met betrekking tot zorg en Passend Onderwijs samen met de schoolleider vorm te geven.


OMJS richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste IB’er: een coach met een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school om zo de groei van alle leerlingen mogelijk te maken.Deze opleiding is bedoeld voor • Onderwijsprofessionals/leraren die opgeleid willen worden voor een functie als intern begeleider in het primair onderwijs.

 • Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.

 • Onderwijsprofessionals die de rol van een IB’er breder zien: van verantwoordelijk voor zorg voor zorgleerlingen naar medeverantwoordelijke voor kwaliteit en onderwijskundige ondersteuning.

 • Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het zo optimaal mogelijk realiseren van ontwikkelkansen voor alle leerlingen.


Dit bieden wij • Een nieuwe brede kijk op de rol van intern begeleider.

 • Inspirerende en activeren de werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.

 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.

 • We bieden handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!

 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de unieke leer- en presenteeromgeving via de OMJSapp en enkele uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.


Inhoud en opbouw


De opleiding bestaat uit 8 modules, verdeeld over 16 dagen.Inhoudelijke thema’s


1. Attitude en beroepsbeeld


2. Passend Onderwijs


3. Begeleider én coach


4. Beheer en organisatie


5. Verbeteren en innoveren


6. Samenwerking en praktijk


7. Leer- en gedragsproblemen


8. Onderzoek en RapportageOpbrengsten • Zicht op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg.

 • Kunnen motiveren, coachen en aansturen van jouw collega’s.

 • In staat zijn om de zorgstructuur binnen de school op te zetten en te coördineren.

 • Op professionele wijze leraren begeleiden en ondersteunen bij het inhoud geven aan leerlingenzorg.

 • In staat zijn om een bijdrage te leveren aan het implementeren van ontwikkelingen op school.


Gevalideerd bij Registerleraar.

Data


Hele dagen (donderdagen) tenzij anders vermeld.


Do 20/09/2018 - 01/11/2018 - 13/12/2018 - 24/01/2019 - 21/03/2019 - 18/04/2019 - 23/05/2019 - 20/06/2019 - 19/09/2019 - 31/10/2019 - 12/12/2019 - 23/01/2020 - 19/03/2020 - 16/04/2020 - 28/05/2020 - 18/06/2020

Gecertificieerd door CPION.

Prijs


€ 5900,- exclusief studiemateriaal/literatuur.Toelatingseisen: • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)

 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren


Gecertificeerd door


De opleiding is gecertificeerd door CPION en Registerleraar. De deelnemer verkrijgt een door Stichting post-hbo CPION erkend diploma.Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Inschrijven

Stel je vraag aan Martijn

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent