Martine Creemers

Na 7 jaar als leerkracht in het primair onderwijs te hebben gewerkt, werd Martine geprikkeld en uitgedaagd om meer te doen met alle ontwikkelingen en onderzoeken binnen het onderwijs van deze eeuw.

Martine haalt haar inspiratie en energie uit het verbinden en ontwikkelen van nieuwe inzichten aan het hedendaagse leren in de praktijk. Ze begeleidt teams in het primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven en uitvoeren van een visie op leren. Het gaat daarbij niet alleen om het cognitieve leren, maar over een brede definitie van leren voor zowel leerling als professional.

Onderwerpen waar zij zich vooral mee bezig houdt zijn: visieontwikkeling – van visie tot praktijk, werken aan/in een lerende organisatie, professionaliseren door collegiaal leren, onderwijsontwikkelingen jonge kind, passend onderwijs – (hoog)begaafdheid.

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder." ...Onderwijs maak je samen...

Mijn activiteiten

Opleiding Specialist Jonge Kind (Registeropleiding)

Register opleiding

Jonge kinderen leren op een integrale en spelende manier; dat wil zeggen dat het hele kind zich steeds ontwikkelt. Dit vraagt van leraren dat zij beschikken over de juiste didactische en pedagogische kennis en vaardigheden om het jonge kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. In deze opleiding leer je op welke wijze de ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsgebieden en specifieke didactiek van invloed zijn op het leren en ontwikkelen van het jonge kind. Je leert hoe je je handelen en de leeromgeving hierop aan kunt passen en wordt begeleid om deze kennis met collega’s te delen.
Ben je een ervaren leraar met behoefte aan verdieping, een professional die het verschil wil maken voor het jonge kind of voor een startende leraar bij de kleuters? Deze opleiding laat zien wat er speelt bij jonge kinderen, wie het verschil kan maken en hoe dat kan.

Leidinggeven aan de onderbouw

Studiedag

Deze training richt zich op leidinggevenden die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind, die inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol en die tools willen ontvangen om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen.

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen

Studiereis

Een studiereis met een programma dat andere perspectieven biedt in 'less is more' en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Stel je vraag aan Martine

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.