Martine Creemers

Na 7 jaar als leerkracht in het primair onderwijs te hebben gewerkt, werd Martine geprikkeld en uitgedaagd om meer te doen met alle ontwikkelingen en onderzoeken binnen het onderwijs van deze eeuw.

Martine haalt haar inspiratie en energie uit het verbinden en ontwikkelen van nieuwe inzichten aan het hedendaagse leren in de praktijk. Ze begeleidt teams in het primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven en uitvoeren van een visie op leren. Het gaat daarbij niet alleen om het cognitieve leren, maar over een brede definitie van leren voor zowel leerling als professional.

Onderwerpen waar zij zich vooral mee bezig houdt zijn: visieontwikkeling – van visie tot praktijk, werken aan/in een lerende organisatie, professionaliseren door collegiaal leren, onderwijsontwikkelingen jonge kind, passend onderwijs – (hoog)begaafdheid.

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder." ...Onderwijs maak je samen...

Mijn activiteiten

Van eiland naar WIJland

Training

Ben je bewust bezig met het versterken van de professionele cultuur binnen jouw organisatie, maar wil je meer inzicht in welke vormen van collegiaal leren nu echt werken en waarom? Deze training (drie verdiepingsmodules) biedt een inhoudelijk en praktisch kader waardoor je in staat bent om zowel de persoonlijke ontwikkeling als de organisatieontwikkeling binnen je eigen school te stimuleren.

Leren en lesgeven in de 21e eeuw

Studiedag

Aan de hand van actuele modellen en inzichten wordt tijdens deze studiedag inhoud en betekenis verleend aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Wat vraagt dit van de leerling, de leraar en de school? Hoe brengen we deze innovatie tot stand?

Leidinggeven aan de onderbouw

Studiedag

Deze training richt zich op leidinggeven die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind die inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol en die tools willen ontvangen om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen.

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen

Studiereis

Een studiereis met een programma dat andere perspectieven biedt in 'less is more' en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Mijn artikelen

po/vo
09/11 in actueel

Kijken over grenzen…

po/vo

Stel je vraag aan Martine

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.