Martine Creemers

Na 7 jaar als leerkracht in het primair onderwijs te hebben gewerkt, werd Martine geprikkeld en uitgedaagd om meer te doen met alle ontwikkelingen en onderzoeken binnen het onderwijs van deze eeuw.

Martine haalt haar inspiratie en energie uit het verbinden en ontwikkelen van nieuwe inzichten aan het hedendaagse leren in de praktijk. Ze begeleidt teams in het primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven en uitvoeren van een visie op leren. Het gaat daarbij niet alleen om het cognitieve leren, maar over een brede definitie van leren voor zowel leerling als professional.

Onderwerpen waar zij zich vooral mee bezig houdt zijn: visieontwikkeling – van visie tot praktijk, werken aan/in een lerende organisatie, professionaliseren door collegiaal leren, onderwijsontwikkelingen jonge kind, passend onderwijs – (hoog)begaafdheid.

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder." ...Onderwijs maak je samen...

Mijn activiteiten

Leidinggeven aan de onderbouw

Studiedag

Deze training richt zich op leidinggevenden die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind, die inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol en die tools willen ontvangen om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen.

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen

Studiereis

Een studiereis met een programma dat andere perspectieven biedt in 'less is more' en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Visiteren is investeren (visitatietraining PO-raad)

Training

In dit zesdaags ‘train de trainer’-programma komen alle essentiële onderdelen van collegiale visitaties aan bod. Door de afwisseling van theorie en praktijk en de opdrachten in een betekenisvolle context ben je na deze training volledig in staat en toegerust om collegiale visitatie binnen de eigen organisatie uit te rollen en te implementeren. (Inclusief publicatie en een beknopt handboek met een duidelijk stappenplan.)

Stel je vraag aan Martine

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.