Michel van de Ven

Inspiratie, vertrouwen en verbinden, dat zijn kernwaarden voor Michel van de Ven als onderwijsadviseur in de onderwerpen ICT & technologie, onderwijsinnovatie, activerende didactiek, ‘leren in de 21e eeuw’ en kwaliteitszorg.

Als innovator put hij inspiratie uit de ideeën over “leren in de 21e eeuw” van Howard Gardner, Michael Fullan, Robert Marzano en Dylan William.
Zijn motto daarbij is “Less is more”: geef leerlingen alle ruimte voor zelfsturend leren. Leren waarin de leerling eigen keuzes maakt en maximaal gebruik maken van zijn of haar talenten. Hiermee realiseert de school een eigen betekenis en invulling van persoonlijk/gepersonaliseerd leren.

Hij geeft de vernieuwende didactiek DenkBeelden ontwikkeld als een praktische eigentijdse onderwijsaanpak gericht op ‘leren in de 21e eeuw’, visueel leren en metacognitie. DenkBeelden leidt tot betrokken en verantwoordelijke leerlingen die zelfsturend, coöperatief en ontdekkend leren.

Onderwijstechnologie blijft voor hem een belangrijk, snel veranderend thema. Een innovatiethema waarin hij uw school of bestuur of kan begeleiden bij de enorm snelle ontwikkelingen in communicatie, sociale media en wereldburgerschap.

Hij heeft erg veel expertise in het begeleiden van de bestuurs- en schoolprocessen rond Onderwijs & ICT. Hij hecht daarbij veel waarde aan netwerken van en programma’s voor ICT-specialisten.

Als landelijk specialist voor het kwaliteitszorgsysteem WMK(PO) begeleidt hij besturen en scholen bij het ontwerp en uitvoering van een opbrengstgerichte kwaliteitszorgcyclus. Vanuit deze context ondersteunt hij scholen ook bij visie- en schoolplanontwikkeling en de gehele afname van (online) tevredenheidsonderzoeken

Samen met het team van Onderwijs Maak Je Samen draagt hij graag mede de zorg voor de vernieuwing en kwaliteit van uw onderwijs!

"Less is more."

Mijn activiteiten

Studiereis Londen: BETT 2020 – Leren met een doordachte inzet van technologie in het primair en voortgezet onderwijs

Studiereis

Een studiereis naar Londen, gecentreerd rond ‘gepersonaliseerd leren met als accelerator ICT’ en parallel hieraan een doordachte inzet van ICT en technologie in leren en onderwijs. Ontwikkel jezelf in een professionele dialoog met collega’s, masterclasses, schoolbezoeken en exclusieve sessies op de BETT 2020.

Leidinggeven aan veranderingsprocessen in het primair en voortgezet onderwijs

Studiedag

Het centrale thema van deze dag – leidinggeven aan veranderingsprocessen – wordt benaderd vanuit twee perspectieven: dat van de projectleider en dat van het management. Tijdens deze studiedag verwerf je inzicht in complexe veranderingsprocessen en ontvang je concrete tools en modellen die schooleigen veranderingsprocessen ondersteunen, verbeteren en verdiepen. Voorbeelden daarvan zijn het Coherentiemodel (Michael Fullan), het Curriculair spinnenweb (Van den Akker) en ‘The golden circle’ (Simon Sinek).

Bestuursbeleidsplan ICT

Studiedag

Vanuit de sector wordt van besturen verwacht dat zij een visie ontwikkelen op de implementatie van ICT, media en technologie. Het doel hiervan is een stevige impuls geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ forceren. Het bestuursbeleidsplan ICT geeft besturen hiervoor een krachtig denk- en werkkader.

Studiereis Finland: levensecht onderwijs gebaseerd op VERTROUWEN

Studiereis

Deze studiereis naar Helsinki (inclusief Kerava, Espoo en Vantaa) staat geheel in het teken van recente onderwijsvernieuwingen in het Finse primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijssysteem van Finland staat al langere tijd bekend om haar excellente resultaten. Maar ook in Finland blijft men zoeken naar manieren waarop het onderwijs te verbeteren valt.
2020 is een uitgelezen moment om in een professionele dialoog te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem – primair en voortgezet onderwijs – zich tot nu toe heeft ontwikkeld en te verkennen hoe het zich gaat ontwikkelen in de toekomst, met daarin accenten op een thematisch curriculumontwerp, ruimte voor de leerling en leraar (gepersonaliseerd leren) en de inzet van ICT en technologie. In de studiereis onderzoek je de succesfactoren van het Finse onderwijs en de actuele onderwijsinnovaties

Gepersonaliseerd leren: op weg naar een eigen schooleigen visie

Studiedag

Deze studiedag geeft verdiepend inzicht in de wijze waarop jouw school inhoud, betekenis en reikwijdte kan ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Het beoogde resultaat is komen tot talentontwikkeling, hogere betrokkenheid en veranderende, gedeelde regie over het leerproces tussen docent en leerling. Langs zes centrale dimensies geef je inhoud en betekenis aan gepersonaliseerd leren en realiseer je een ontwerpschets van het veranderingsproces.

Stel je vraag aan Michel

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.