Michel van de Ven

Inspiratie, vertrouwen en verbinden, dat zijn kernwaarden voor Michel van de Ven als onderwijsadviseur in de onderwerpen ICT & technologie, onderwijsinnovatie, activerende didactiek, ‘leren in de 21e eeuw’ en kwaliteitszorg.

Als innovator put hij inspiratie uit de ideeën over “leren in de 21e eeuw” van Howard Gardner, Michael Fullan, Robert Marzano en Dylan William.
Zijn motto daarbij is “Less is more”: geef leerlingen alle ruimte voor zelfsturend leren. Leren waarin de leerling eigen keuzes maakt en maximaal gebruik maken van zijn of haar talenten. Hiermee realiseert de school een eigen betekenis en invulling van persoonlijk/gepersonaliseerd leren.

Hij geeft de vernieuwende didactiek DenkBeelden ontwikkeld als een praktische eigentijdse onderwijsaanpak gericht op ‘leren in de 21e eeuw’, visueel leren en metacognitie. DenkBeelden leidt tot betrokken en verantwoordelijke leerlingen die zelfsturend, coöperatief en ontdekkend leren.

Onderwijstechnologie blijft voor hem een belangrijk, snel veranderend thema. Een innovatiethema waarin hij uw school of bestuur of kan begeleiden bij de enorm snelle ontwikkelingen in communicatie, sociale media en wereldburgerschap.

Hij heeft erg veel expertise in het begeleiden van de bestuurs- en schoolprocessen rond Onderwijs & ICT. Hij hecht daarbij veel waarde aan netwerken van en programma’s voor ICT-specialisten.

Als landelijk specialist voor het kwaliteitszorgsysteem WMK(PO) begeleidt hij besturen en scholen bij het ontwerp en uitvoering van een opbrengstgerichte kwaliteitszorgcyclus. Vanuit deze context ondersteunt hij scholen ook bij visie- en schoolplanontwikkeling en de gehele afname van (online) tevredenheidsonderzoeken

Samen met het team van Onderwijs Maak Je Samen draagt hij graag mede de zorg voor de vernieuwing en kwaliteit van uw onderwijs!

"Less is more."

Mijn activiteiten

Studiereis Finland: verken het excellente Finse onderwijs en Finse onderwijsvernieuwingen

Studiereis

Deze studiereis naar Finland staat geheel in het teken van de Finse excellente onderwijsresultaten en recente onderwijsvernieuwingen in het Finse primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijssysteem van Finland staat al langere tijd bekend om haar excellente resultaten, het is met afstand het beste onderwijsland van West-Europa. Maar ook Finland blijft manieren verkennen waarop het onderwijs te verbeteren valt.

2018-2019 is een prima moment om in een professionele dialoog te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem – primair en voortgezet onderwijs – zich tot nu toe heeft ontwikkeld (excellente leerresultaten) en te verkennen hoe het zich gaat ontwikkelen in de toekomst, met daarin de focus op een thematisch curriculumontwerp, professionele samenwerking gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT en technologie. In de studiereis onderzoek je de succesfactoren van het Finse onderwijs en de actuele onderwijsinnovaties.

Studiereis Londen. BETT: leren met een doordachte inzet van technologie in (gepersonaliseerd) leren en onderwijs

Studiereis

Januari 2019 organiseert Onderwijs Maak Je Samen opnieuw een vierdaagse studiereis naar Londen rond het thema ‘gepersonaliseerd leren’ en parallel hieraan een doordachte inzet van ICT en technologie in leren en onderwijs.
Naast een begeleid bezoek aan de BETT 2019 kun JE rekenen op enkele scholenbezoeken (PO & VO) en een masterclass gepersonaliseerd leren. Ontwikkel jezelf in een professionele dialoog met collega’s, door masterclasses, schoolbezoeken en exclusieve sessies (o.a. Google) op de BETT 2019.

Gratis informatiebijeenkomst DenkBeelden

Informatiebijeenkomst

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21eeeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden, studievaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen. DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept. Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten.

Gepersonaliseerd leren: op weg naar een eigen schooleigen visie

Studiedag

Deze studiedag geeft verdiepend inzicht in de wijze waarop jouw school inhoud, betekenis en reikwijdte kan ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Met als beoogd resultaat om te komen tot talentontwikkeling, hogere betrokkenheid en veranderende gedeelde regie over het leerproces tussen docent en leerling. Langs zes centrale dimensies geef je inhoud en betekenis aan gepersonaliseerd leren en realiseer je een ontwerpschets van het veranderingsproces.

Leidinggeven aan veranderingsprocessen in het primair en voortgezet onderwijs

Studiedag

Het centrale thema van deze dag -Leidinggeven aan veranderingsprocessen- wordt benaderd vanuit zowel het perspectief van een projectleider als vanuit het managementperspectief. In deze studiedag verwerf je inzicht in complexe veranderingsprocessen en ontvang je concrete tools en modellen die schooleigen veranderingsprocessen ondersteunen, verbeteren en verdiepen. Modellen als het Coherentiemodel (Michael Fullan), Curriculair spinnenweb (v.d. Akker) en ‘The golden circle’ (Simon Sinek).

Bestuursbeleidsplan ICT

Studiedag

Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren. Het bestuursbeleidsplan ICT geeft besturen hiervoor een krachtig denk- en werkkader.

Stel je vraag aan Michel

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.