Michel van de Ven

Inspiratie, vertrouwen en verbinden, dat zijn kernwaarden voor Michel van de Ven als onderwijsadviseur in de onderwerpen ICT & technologie, onderwijsinnovatie, activerende didactiek, ‘leren in de 21e eeuw’ en kwaliteitszorg.

Als innovator put hij inspiratie uit de ideeën over “leren in de 21e eeuw” van Howard Gardner, Michael Fullan, Robert Marzano en Dylan William.
Zijn motto daarbij is “Less is more”: geef leerlingen alle ruimte voor zelfsturend leren. Leren waarin de leerling eigen keuzes maakt en maximaal gebruik maken van zijn of haar talenten. Hiermee realiseert de school een eigen betekenis en invulling van persoonlijk/gepersonaliseerd leren.

Hij geeft de vernieuwende didactiek DenkBeelden ontwikkeld als een praktische eigentijdse onderwijsaanpak gericht op ‘leren in de 21e eeuw’, visueel leren en metacognitie. DenkBeelden leidt tot betrokken en verantwoordelijke leerlingen die zelfsturend, coöperatief en ontdekkend leren.

Onderwijstechnologie blijft voor hem een belangrijk, snel veranderend thema. Een innovatiethema waarin hij uw school of bestuur of kan begeleiden bij de enorm snelle ontwikkelingen in communicatie, sociale media en wereldburgerschap.

Hij heeft erg veel expertise in het begeleiden van de bestuurs- en schoolprocessen rond Onderwijs & ICT. Hij hecht daarbij veel waarde aan netwerken van en programma’s voor ICT-specialisten.

Als landelijk specialist voor het kwaliteitszorgsysteem WMK(PO) begeleidt hij besturen en scholen bij het ontwerp en uitvoering van een opbrengstgerichte kwaliteitszorgcyclus. Vanuit deze context ondersteunt hij scholen ook bij visie- en schoolplanontwikkeling en de gehele afname van (online) tevredenheidsonderzoeken

Samen met het team van Onderwijs Maak Je Samen draagt hij graag mede de zorg voor de vernieuwing en kwaliteit van uw onderwijs!

"Less is more."

Mijn evenementen

14 mrt

Kennismaken met DenkBeelden – Helmond – 14 maart 2018

Informatiebijeenkomst

Verhoog de betrokkenheid en actieve houding van leerlingen door middel van DenkBeelden. 10 visuele modellen die leerlingen in staat stellen kritisch te denken!

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe en verrassende didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21eeeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden, studievaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen.

DenkBeelden is een vernieuwende visuele praktische didactiek voor het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan zelfstandig of coöperatief leren met een set van tien visuele modellen, de DenkBeelden, zoals de Cirkel, de Trein, de Hoepels en de Mindmap.

Leerlingen werken met de DenkBeelden op papier, maar ook kinesthetisch, met concrete materialen en natuurlijk online en met ICT. In élke DenkBeelden lesactiviteit passen leerlingen metacognitie en zelfreflectie toe. DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept.

Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten. Leerlingen, ouders en leraren van scholen die al ervaring met DenkBeelden hebben zijn zeer te spreken over de opbrengsten maar ook de zelfwerkzaamheid, motivatie en betrokkenheid van leerlingen. Met DenkBeelden bereid je jouw leerlingen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw.

Opbrengsten:

In de gratis informatiebijeenkomst maken deelnemers kennis met DenkBeelden, de praktijk, organisatie, werkwijze en effecten. Op basis van deze workshop kunt je een geredeneerde keuze maken of DenkBeelden een didactische aanpak is die past bij de visie en onderwijspraktijk van jouw school.

Inschrijven
21 mrt

Kennismaken met DenkBeelden – Heerenveen – 21 maart 2018

Informatiebijeenkomst

Verhoog de betrokkenheid en actieve houding van leerlingen door middel van DenkBeelden. 10 visuele modellen die leerlingen in staat stellen kritisch te denken!

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe en verrassende didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21eeeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden, studievaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen.

DenkBeelden is een vernieuwende visuele praktische didactiek voor het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan zelfstandig of coöperatief leren met een set van tien visuele modellen, de DenkBeelden, zoals de Cirkel, de Trein, de Hoepels en de Mindmap.

Leerlingen werken met de DenkBeelden op papier, maar ook kinesthetisch, met concrete materialen en natuurlijk online en met ICT. In élke DenkBeelden lesactiviteit passen leerlingen metacognitie en zelfreflectie toe. DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept.

Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten. Leerlingen, ouders en leraren van scholen die al ervaring met DenkBeelden hebben zijn zeer te spreken over de opbrengsten maar ook de zelfwerkzaamheid, motivatie en betrokkenheid van leerlingen. Met DenkBeelden bereid je jouw leerlingen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw.

Opbrengsten:

In de gratis informatiebijeenkomst maken deelnemers kennis met DenkBeelden, de praktijk, organisatie, werkwijze en effecten. Op basis van deze workshop kunt je een geredeneerde keuze maken of DenkBeelden een didactische aanpak is die past bij de visie en onderwijspraktijk van jouw school.

Inschrijven

Stel je vraag aan Michel

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent