Puck Lamers

Al haar hele loopbaan binnen het onderwijs is Puck op zoek naar verdieping. Met negen jaar gewerkt te hebben als leraar, intern- en ambulant begeleider, is zij in staat om haar kennis en ervaring toe te passen in de praktijk. Als leraar kent ze het belang van hoge betrokkenheid bij leerlingen en heeft ze ervaren wat de invloed van groepsdynamica is op de individuele leerling. Haar ervaring als intern begeleider heeft ertoe geleid dat ze in staat is om schoolbrede ontwikkeltrajecten te volgen en op een passende manier te begeleiden.

Als het gaat om schoolontwikkeling is betekenisverlening door het team op het ontwikkelonderwerp volgens haar cruciaal. Het creëren van draagvlak en zorgen voor eigenaarschap ziet ze als een uitdaging en voorwaarde om te kunnen ontwikkelen.

Met een enthousiaste en open houding kan ze leraren activeren en prikkelen. Het kind staat altijd centraal en de leraar levert hieraan een belangrijke bijdrage aan. Puck zorgt ervoor dat leraren geïnspireerd raken om ‘shiny eyes’ te willen zien bij hun leerlingen!

Expertisegebieden van haar zijn: leergesprekken, coöperatief leren, zelfregulerend leren, eigenaarschap, groepsvorming en onderzoekend en ontdekkend leren.

Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf. - John Dewey.

Mijn activiteiten

OMJS Thema Tour

Online thema bijeenkomst

Onderwijs Maak Je Samen organiseert van 8 april t/m 22 april 2021 de OMJS Thema Tour. Elke avond gratis online aanbod. Deelname is gratis en je kunt je voor meerdere thema’s aanmelden!

Coöperatief vergaderen

Training

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is de studiedag Coöperatief vergaderen aan te bevelen. Tijdens deze dag leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, tot meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke uitwisseling, meningsvorming en besluitvorming komt.

Eigenaarschap in de groep

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. De leraar heeft hierin een cruciale taak. In deze training ervaar je wat zelfregulatie is, is aandacht voor de rol van de leraar en het belang van motivatie.

Studiereis Leuven; naar het land van welbevinden & betrokkenheid

Studiereis

Wil jij op reis naar het land van welbevinden en betrokkenheid om daar te leren van het Vlaamse onderwijs? De studiereis naar Leuven bevat een rijk programma met bevlogen sprekers, betekenisvolle werksessies en inspirerende schoolbezoeken.

Opleiding Veranderkrachtige leraar

Opleiding (post-hbo)

Leraren vormen, samen met de schoolleiding, het collectief dat het verschil kan maken voor elke leerling en elke professional. Maar hoe vergroot je je impact? Deze post-hbo-opleiding is ontwikkeld om verandering te bewerkstelligen in jouw kijk op jezelf, in het werken in de groep en in de samenwerking met je collega’s. Met deze opleiding heb je meer impact op kwalitatief goed onderwijs en vergroot je tegelijkertijd je carrièreperspectief.

Stel je vraag aan Puck

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.