Puck Lamers

Al haar hele loopbaan binnen het onderwijs is Puck op zoek naar verdieping. Met negen jaar gewerkt te hebben als leraar, intern- en ambulant begeleider, is zij in staat om haar kennis en ervaring toe te passen in de praktijk. Als leraar kent ze het belang van hoge betrokkenheid bij leerlingen en heeft ze ervaren wat de invloed van groepsdynamica is op de individuele leerling. Haar ervaring als intern begeleider heeft ertoe geleid dat ze in staat is om schoolbrede ontwikkeltrajecten te volgen en op een passende manier te begeleiden.

Als het gaat om schoolontwikkeling is betekenisverlening door het team op het ontwikkelonderwerp volgens haar cruciaal. Het creëren van draagvlak en zorgen voor eigenaarschap ziet ze als een uitdaging en voorwaarde om te kunnen ontwikkelen.

Met een enthousiaste en open houding kan ze leraren activeren en prikkelen. Het kind staat altijd centraal en de leraar levert hieraan een belangrijke bijdrage aan. Puck zorgt ervoor dat leraren geïnspireerd raken om ‘shiny eyes’ te willen zien bij hun leerlingen!

Expertisegebieden van haar zijn: leergesprekken, coöperatief leren, zelfregulerend leren, eigenaarschap, groepsvorming en onderzoekend en ontdekkend leren.

Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf. - John Dewey.

Mijn activiteiten

Studiereis Leuven. Naar het land van welbevinden & betrokkenheid

Studiereis

Wil jij op reis naar het land van welbevinden en betrokkenheid om daar te leren van het Vlaamse onderwijs? De studiereis naar Leuven bevat een rijk programma met bevlogen sprekers, betekenisvolle werksessies en inspirerende schoolbezoeken.

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag

Studiedag

Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Zelfregulerend leren als basis

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en meer gemotiveerd om te leren. De leraar heeft hierin een cruciale taak. In deze training ervaar je wat zelfregulatie is en is er aandacht voor de rol van de leraar en het belang van motivatie.

Goede vraag! Ga praktisch aan de slag met … onderzoekend en ontwerpend leren

Training

In het onderwijs willen wij graag aansluiten bij een juiste manier van leren. Een aanpak die vanuit onze natuur het best aansluit bij onze behoeften. Vooral in een tijd waarin de ontwikkelingen buiten de school sneller lijken te gaan dan ooit, is het van belang om te investeren in het aanleren en ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Onderzoekend en ontwerpend leren biedt hier een antwoord op!

Post-hbo-opleiding De veranderkrachtige leraar

post-hbo-opleiding

Iedereen is het erover eens: voor de leerling maakt de leraar het verschil. De leraren van een school vormen, samen met de schoolleiding, het collectief dat het verschil kan maken voor elke leerling en elke professional. Maar hoe vergroot je impact?

Onderwijs Maak Je Samen heeft een opleiding ontwikkeld die erop gericht is verandering te bewerkstelligen in jouw kijk op jezelf, in het werken in de groep en in de samenwerking met je collega's. Met deze post-hbo-opleiding kun je meer impact realiseren in kwalitatief goed onderwijs en vergroot je tegelijkertijd jouw carrièreperspectief.

Stel je vraag aan Puck

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.