Puck Lamers

Al haar hele loopbaan binnen het onderwijs is Puck op zoek naar verdieping. Met negen jaar gewerkt te hebben als leraar, intern- en ambulant begeleider, is zij in staat om haar kennis en ervaring toe te passen in de praktijk. Als leraar kent ze het belang van hoge betrokkenheid bij leerlingen en heeft ze ervaren wat de invloed van groepsdynamica is op de individuele leerling. Haar ervaring als intern begeleider heeft ertoe geleid dat ze in staat is om schoolbrede ontwikkeltrajecten te volgen en op een passende manier te begeleiden.

Als het gaat om schoolontwikkeling is betekenisverlening door het team op het ontwikkelonderwerp volgens haar cruciaal. Het creëren van draagvlak en zorgen voor eigenaarschap ziet ze als een uitdaging en voorwaarde om te kunnen ontwikkelen.

Met een enthousiaste en open houding kan ze leraren activeren en prikkelen. Het kind staat altijd centraal en de leraar levert hieraan een belangrijke bijdrage aan. Puck zorgt ervoor dat leraren geïnspireerd raken om ‘shiny eyes’ te willen zien bij hun leerlingen!

Expertisegebieden van haar zijn: leergesprekken, coöperatief leren, zelfregulerend leren, eigenaarschap, groepsvorming en onderzoekend en ontdekkend leren.

Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf. - John Dewey.

Mijn activiteiten

Studiereis Leuven, naar het land van welbevinden & betrokkenheid

Studiereis

Wil jij op reis naar het land van welbevinden en betrokkenheid om daar te leren van het Vlaamse onderwijs? De studiereis naar Leuven bevat een rijk programma met bevlogen sprekers, betekenisvolle werksessies en inspirerende schoolbezoeken.

Kindgesprekken

Training

Hoe voer je in de klas goede, motiverende gesprekken met leerlingen? In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Als je leerlingen leert om zelfstandiger te werken, is dat voor hen erg motiverend. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier gesprekken met hen te voeren.

Opleiding Veranderkrachtige leraar (post-hbo)

post-hbo-opleiding

Iedereen is het erover eens: voor de leerling maakt de leraar het verschil. De leraren van een school vormen, samen met de schoolleiding, het collectief dat het verschil kan maken voor elke leerling en elke professional. Maar hoe vergroot je impact?

Onderwijs Maak Je Samen heeft een opleiding ontwikkeld die erop gericht is verandering te bewerkstelligen in jouw kijk op jezelf, in het werken in de groep en in de samenwerking met je collega's. Met deze post-hbo-opleiding kun je meer impact realiseren in kwalitatief goed onderwijs en vergroot je tegelijkertijd jouw carrièreperspectief.

Stel je vraag aan Puck

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.