Rolf Boertien

Rolf heeft zijn wortels in het basisonderwijs, waar hij zo’n zeventien jaar op verschillende scholen en posities werkte. Na zijn studie Onderwijskunde aan de universiteit van Leiden, maakte hij de overstap naar de onderwijsbegeleiding, waar hij voor verschillende organisaties werkte. In 2011 startte hij zijn eigen bedrijf ‘Rolf Boertien Coaching & Begeleiding’, waar vanuit hij nu als associé met veel plezier samenwerkt met de collega’s van Onderwijs Maak Je Samen.

Rolf is een ervaren procesbegeleider, coach en onderzoeker in het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Hij leidde fusieprocessen en verbeteringstrajecten op het gebied van Integraal Personeelsbeleid, Kwaliteitsbeleid, Communicatie en Samenwerking. Hij onderzocht samenwerkingsculturen binnen scholen en verzorgde op basis hiervan cultuurinterventies. Hij herstructureerde het management binnen organisaties, coachte directeuren en begeleidde leerkrachten bij het verbeteren van hun persoonlijke kwaliteit en bij vraagstukken op het gebied van persoonlijke duurzame inzetbaarheid.

Naast zijn werk op de scholen heeft hij ruime ervaring als ontwikkelaar en uitvoerend docent bij verschillende opleidingen. Als associé van Onderwijs Maak Je Samen verzorgt hij samen met de met de collega’s van Onderwijs Maak Je Samen de opleiding ‘Toekomst bewust schoolleider’ en de opleiding ‘Veranderkrachtige leraar’. Daarnaast is hij actief binnen het programma van de herregistratiemodules voor schoolleiders.

Binnen al zijn professionaliseringstrajecten ligt zijn focus op het consequent leggen van verbinding tussen het begrijpen, het herkennen en het toepassen van de theorie in de de praktijk en het vervolgens concreet toepassen van de theorieervan.

De resultaatgerichte aanpak van Rolf doet een groot beroep op het zelfreflecterend vermogen en het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel.  Relaties waarderen zijn gedegen, soms confronterende, maar eveneens invoelende aanpak, die samen te vatten is in de uitspraak: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt!’

Mijn activiteiten

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Basisbekwaam (1 jaar)

Opleiding

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze éénjarige opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!
Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (2 jaar)

Opleiding (post-hbo)

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze tweejarige opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Mijn artikelen

Stel je vraag aan Rolf

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.