Teun van Lith

Teun is al een aantal jaar een bekend gezicht bij Onderwijs Maak Je Samen. Als socioloog, onderwijskundige en analist heeft hij zich met name gericht op de aanpak rondom het volgen en analyseren van leerlingen. Daarin weet hij de vertaalslag te maken van harde data naar het rijke verhaal erachter. Hij is daarbij kritisch naar de verbinding met de samenleving als geheel: wat heeft een leerling, maar ook een leraar nodig om weerbaar te zijn.

In zijn tijd bij Onderwijs Maak Je Samen heeft Teun zich daarnaast beziggehouden met projectmanagement. Hij liet hier zien hoe je het beste haalt uit professionals met een diverse achtergrond, en hun krachten bundelt tot de ontwikkeling van voor het onderwijs-relevantie applicaties. Teun ontwikkelde hierin kwaliteit op het gebied van organisatie, analyse en verbinden van expertise.

Bij Onderwijs Maak Je Samen is Teun als Onderwijskundig Adviseur betrokken bij procesbegeleiding en advisering van scholen rondom de thema’s leerlingvolg- en toetsbeleid, data-analyse, digitale geletterdheid en burgerschap.

“Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day.” – A. A. Milne

sluiten