Timo van den Heuvel

Met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft Timo ruim 20 jaar gewerkt in het primair onderwijs, waarvan 12 jaar als directeur. De werkwijze van Timo laat zich het beste omschrijven als resultaatgerichte procesbegeleiding. Met een helder (eind-) doel voor ogen leidt vertrouwen in het proces tot het bereiken van resultaat. Hiertoe zijn analyseren, strategie bepalen en handelen zijn belangrijkste vaardigheden. Deze vaardigheden zijn tevens voorwaardelijk in zijn rol van schakel tussen CvB en het directeurenoverleg binnen een groot bestuur.

Als directeur PO heeft Timo aan verschillende opdrachten op meerdere scholen gewerkt. Een voorbeeld om een beeld te schetsen hoe hij theorie omzet in praktijk is de ontwikkeling van een school waarbij het leidend onderwijsconcept EGO, vanuit opdracht- en met name omgevingsbewustzijn getransformeerd moest worden. Door bij het team systeem- en kwaliteitsbewustzijn te creëren ontstond er ruimte om binnen het ervaringsgerichte concept optimaal gebruik te maken van de kernwaarden welbevinden, betrokkenheid en eigenaarschap.

Investeren in mensen is de belangrijkste drijfveer van Timo. Het team is je kapitaal en de belangrijkste succesfactor op school. Bouwen aan het team en investeren in de ontwikkeling van professionals leidt rechtstreeks tot de beste kansen in ontwikkeling voor kinderen.

Vanuit deze drijfveer heeft Timo ook ervaring in het begeleiden en uitdagen van startende directeuren en andere leidinggevenden in het onderwijs. Hij daagt ze uit hun eigen identiteit en leiderschapsstijl te ontwikkelen door nieuwsgierig en positief-kritisch te zijn.

Eigenschappen die anderen Timo toedichten zijn:


  • Betrokken

  • Verbindend

  • Resultaatgericht

  • Vertrouwen in het proces


Hold the vision
Trust the process

Mijn activiteiten

Studiereis Finland: levensecht onderwijs gebaseerd op VERTROUWEN

Studiereis

Deze studiereis naar Helsinki (inclusief Kerava, Espoo en Vantaa) staat geheel in het teken van recente onderwijsvernieuwingen in het Finse primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijssysteem van Finland staat al langere tijd bekend om haar excellente resultaten. Maar ook in Finland blijft men zoeken naar manieren waarop het onderwijs te verbeteren valt.
2020 is een uitgelezen moment om in een professionele dialoog te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem – primair en voortgezet onderwijs – zich tot nu toe heeft ontwikkeld en te verkennen hoe het zich gaat ontwikkelen in de toekomst, met daarin accenten op een thematisch curriculumontwerp, ruimte voor de leerling en leraar (gepersonaliseerd leren) en de inzet van ICT en technologie. In de studiereis onderzoek je de succesfactoren van het Finse onderwijs en de actuele onderwijsinnovaties

Stel je vraag aan Timo

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.