Timo van den Heuvel

Met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft Timo ruim 20 jaar gewerkt in het primair onderwijs, waarvan 12 jaar als directeur. De werkwijze van Timo laat zich het beste omschrijven als resultaatgerichte procesbegeleiding. Met een helder (eind-) doel voor ogen leidt vertrouwen in het proces tot het bereiken van resultaat. Hiertoe zijn analyseren, strategie bepalen en handelen zijn belangrijkste vaardigheden. Deze vaardigheden zijn tevens voorwaardelijk in zijn rol van schakel tussen CvB en het directeurenoverleg binnen een groot bestuur.

Als directeur PO heeft Timo aan verschillende opdrachten op meerdere scholen gewerkt. Een voorbeeld om een beeld te schetsen hoe hij theorie omzet in praktijk is de ontwikkeling van een school waarbij het leidend onderwijsconcept EGO, vanuit opdracht- en met name omgevingsbewustzijn getransformeerd moest worden. Door bij het team systeem- en kwaliteitsbewustzijn te creëren ontstond er ruimte om binnen het ervaringsgerichte concept optimaal gebruik te maken van de kernwaarden welbevinden, betrokkenheid en eigenaarschap.

Investeren in mensen is de belangrijkste drijfveer van Timo. Het team is je kapitaal en de belangrijkste succesfactor op school. Bouwen aan het team en investeren in de ontwikkeling van professionals leidt rechtstreeks tot de beste kansen in ontwikkeling voor kinderen.

Vanuit deze drijfveer heeft Timo ook ervaring in het begeleiden en uitdagen van startende directeuren en andere leidinggevenden in het onderwijs. Hij daagt ze uit hun eigen identiteit en leiderschapsstijl te ontwikkelen door nieuwsgierig en positief-kritisch te zijn.

Eigenschappen die anderen Timo toedichten zijn:


  • Betrokken

  • Verbindend

  • Resultaatgericht

  • Vertrouwen in het proces


Hold the vision
Trust the process

Mijn activiteiten

Studiereis Finland; levensecht onderwijs gebaseerd op vertrouwen

Studiereis

De studiereis naar Finland staat geheel in het teken van recente onderwijsvernieuwingen in het Finse primair en voortgezet onderwijs. 2021 is een uitgelezen moment om in een professionele dialoog te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem zich tot nu toe heeft ontwikkeld en hoe het zich gaat ontwikkelen. Accenten liggen op een thematisch curriculumontwerp (inclusief vakoverstijgende vaardigheden), ruimte voor leerling en leraar (persoonlijk leren) en de inzet van ICT en technologie.

Leergang Veranderen doe je samen

Leergang

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding? Deze leergang geeft je inzichten en handvatten om antwoorden op bovenstaande vragen te vinden!

Stel je vraag aan Timo

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.