leestijd:

DENK! Direct roepen? Meteen oordelen? Niet ‘nadenken’? Als dit herkenbaar is voor jou, dan wordt het tijd om wel na te denken! Via diverse denktechnieken uit DENK! kun je de kinderen uit jouw groep een structuur bieden om te denken. Kruip in de huid van een ander, vind de plussen en minnen, overweeg alle factoren of ga prioriteren. Dit zijn enkele voorbeelden die je kunt toepassen op situaties, gebeurtenissen of verhalen.

Door middel van tien denktechnieken zorg je ervoor dat leerlingen een hogere tolerantie hebben ten aanzien van anderen. Denk bijvoorbeeld aan een pestsituatie in de klas waarbij wordt gekeken naar het gepeste kind, zijn ouders, maar ook naar de ‘pester’. Ook krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen door het delen van hun mening of standpunt. Daarna zullen zij hoger scoren bij reguliere testen door dit zelfvertrouwen, het gestructureerd denken, logisch redeneren en het beter verplaatsen in anderen.

Hoe te gebruiken?

De tien denktechnieken zijn onafhankelijk van de context en dus gemakkelijk toepasbaar binnen elke lessituatie.

Bereid van te voren een situatie of verhaal voor. Elke denktechniek wordt uitgebeeld middels een bepaald pictogram. Toon het pictogram aan alle leerlingen zodat zij een link kunnen leggen tussen het verhaal en het pictogram.

Werk in kleine groepjes van vier tot zes leerlingen en laat hen samen hun gedachten opschrijven. Bepaal van te voren een tijd, zodat elk groepje weet hoelang zij kunnen er aan kunnen werken. Bespreek daarna gezamenlijk in de groep en onthoud: er is geen goed of fout!

Door het doen en ervaren van de verschillende denktechnieken zullen leerlingen anders leren denken. Juist de meningen en gedachten van hun groepsgenoten zullen zorgen voor nieuwe inzichten.

DENK! is verkrijgbaar voor € 34,95 in de webwinkel van Onderwijs Maak Je Samen.

sluiten