leestijd:

De inspiratiekaarten – beknopte en direct toepasbare informatie!

Woordenschat
Dat woordenschatonderwijs van belang is, mag duidelijk zijn. Maar hoe geef je het woordenschatonderwijs nu vorm? Welke keuzes maak je in woorden en didactiek voor het onderwijs in jouw groep?

Deze inspiratiekaart gaat in op het verschil tussen expliciet en impliciet woordenschatonderwijs, de verschillende woordgroepen en biedt daarnaast 6 activiteiten voor het doorgronden van de diepere woordbetekenis en het gebruik van woorden.

sluiten