leestijd:

De inspiratiekaarten – beknopte en direct toepasbare informatie!

Zes fases van een instructie les
Welke elementen maken een instructieles tot een effectieve les? In deze inspiratiekaart vind je het ‘zes fases van een instructie les’-model. Deze zes fases worden op de kaart duidelijk toegelicht (wat betekent dit), krijg je een aantal tips en tevens een uitleg over het belang van de verschillende fases.

Op de achterzijde is te lezen hoe de zes fases nog meer te gebruiken zijn. Via de QR-code op de kaart vind je online diverse downloads en formats om het zes-fases-model toe te passen.

sluiten