leestijd:

In Netwerksamenwerking IKC in een notendop komen diverse afbeeldingen, tools & posters voor. Hierbij vind je de betreffende downloads:

Werkmodellen & posters:

Hoofdstuk 2

Afbeelding 1: Gouden Cirkel (blz. 22)
Tabel 1: Verschillende samenwerkingsvormen tussen kinderopvang en onderwijs (blz. 27)
Tabel 2: De vier verschillende vormen van netwerksamenwerking en mechanismen die daarin spelen (blz. 30)
Afbeelding 2: Vereenvoudigde weergave van het kindcentrum IPS-analysemodel (blz. 37)

Hoofdstuk 3

Tien actiestappen (blz. 55)
Gereedschapskist (blz. 58)
Afbeelding 3: Voorbeeld van een agenda voor een open space (blz. 60)
Afbeelding 4: Model van Kaats en Opheij (blz. 62)
Afbeelding 5: Het 7S-model (blz. 70)
Afbeelding 6: De drie doeldomeinen (blz. 71)
Afbeelding 7: De 4V’s (blz. 72)
Afbeelding 8: Curriculair spinnenweb (blz. 73)
Afbeelding 9: Het coherentie-raamwerk (blz. 76)

sluiten