leestijd:

Onze dynamische maatschappij stelt hoge eisen aan haar deelnemers. Hoe dragen we bij aan een ondernemende en creatieve generatie die krachtig kan leren en leven in de 21e eeuw? Dr Yong Zhao, auteur van ‘World Class Learners, Onderwijs voor een ondernemende generatie’ en verbonden aan de Universiteit van Oregon, heeft waardevolle inzichten over hoe onderwijs kan bijdragen aan de ondernemendheid van onze huidige generatie leerlingen.

In zijn boek vertelt Zhao over het voorbereiden van leerlingen in de 21e eeuw en het organiseren van onderwijs dat gericht is op ondernemende en creatieve leerlingen. Hoe bereid je als docent, leraar of ouder je leerling voor op banen die zijzelf gaan uitvinden? Hoe kunnen kinderen allemaal maximaal naar eigen vermogen presteren of ‘winnaar’ zijn in deze globale competitie?

De Nederlandse vertaling van het boek is door Onderwijs Maak Je Samen en Stichting De Brink uitgebracht!

Bestel ‘World Class Learners’ voor € 46,95.

Een eigentijds curriculum
Het onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op een samenleving die hoge eisen stelt. De arbeidsmarkt vraagt om hoogwaardige (vak)kennis. Bovendien doet de eenentwintigste eeuw een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen.
Onderwijsraad, mei 2014

Yong Zhao

Yong Zhao is een internationaal georiënteerde geleerde, spreker en auteur. Momenteel is hij de Presidential Chair en Director van het Institute for Global and Online Education binnen de onderwijskundige faculteit aan de Universiteit van Oregon. Daarnaast is Zhao professor aan het Department of Educational Measurement, Policy and Leadership.

Zhao is opgegroeid in China en heeft daar zijn Bachelor gehaald in Engels taalonderwijs. In 1992 ging hij naar de Verenigde Staten en werd in 1996 doctor in onderwijs. Hij richt zich vooral op de gevolgen van globalisering en technologie op het onderwijs.

Hij heeft meer dan 20 boeken gepubliceerd, waaronder ‘Catching Up or Leading the Way: American Education in the Age of Globalization’ (2009) en ‘World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students’ (2012). Met het laatste boek heeft Yong Zhao dan ook diverse prijzen gewonnen. Onderwijs Maak Je Samen en Stichting De Brink brengen dit boek nu uit in Nederland, verrijkt met een epiloog waarin we verbinding maken met de Nederlandse context. Daarnaast heeft Zhao diverse nominaties en prijzen op zijn naam staan. Zo werd hij in 2012 door ‘Tech&Learning Magazine’ uitgeroepen tot een van de 10 meest invloedrijke mensen in onderwijstechnologie en werd in 2005 genomineerd als partner door het Internationale Academie van Onderwijs.

Meer over Yong Zhao op www.zhaolearning.com

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.