leestijd:

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met de schoolleidersopleidingen op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat ook om omgevingsbewustheid, inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar onderwijs- en schoolontwikkeling. Het gaat kort gezegd om lerend leider te zijn, een veranderdeskundige en een goede systeemspeler!

Momenteel bieden we in onze OMJS academie drie opleidingen tot schoolleider aan:
1. Opleiding toekomstbewuste schoolleider basisbekwaam (1 jaar)
2. Opleiding toekomstbewuste schoolleider vakbekwaam (1 jaar)
3. Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (1 jaar) zijinstroom (+/- 18 maanden)

Docenten van de opleiding

De kerndocenten van de opleidingen zijn Brigit van Rossum, Margje Bielars, Monica Scholtes en Jos Montulet.

Alumni

Een opleiding volgen is een intensief traject waar je altijd waardevolle contacten aan overhoudt. Een vakbekwaam schoolleider weet bovendien dat een leven lang leren en ontwikkelen steeds weer zorgt voor nieuwe inspiratie en energie. En ook dat het echt handig is om een kwalitatief goed netwerk om zich heen te onderhouden.
Na de opleiding bieden we je daarom ook de mogelijkheid om in contact te blijven met OMJS via ons leiderschapsnetwerk.

Meer informatie?

Heb je vragen over de opleidingen of op zoek naar maatwerk, neem dan contact op met Maaike Verschuren, opleidingscoördinator van de OMJS academie.

Bekijk ook eens alle andere opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.